Home2016 (Page 2)

grudzień 2016

https://www.youtube.com/watch?v=wyWyH8e1BcE https://youtu.be/ClGidbpPixU https://www.youtube.com/watch?v=SQXEW1U5ND0&t=46s https://www.youtube.com/watch?v=HYOO_Pu6GvA&t=6s https://www.youtube.com/watch?v=sEWoV9iNMzY&t=10s https://www.youtube.com/watch?v=7FMw8R2QQwc&t=16s https://www.youtube.com/watch?v=WW942qQ2JHs&t=13s  

Na przestrzeni ostatniej dekady seriale o tematyce prawniczej znacznie zyskały na popularności. Coraz częściej odchodzi się od formuły telenoweli o losach rodzin, a producenci znacznie chętniej skupiają się na historiach jednostek, wykonujących konkretne zawody. Stąd też mamy do wyboru całą gamę seriali o grupach zawodowych

UCHWAŁA NR [4] Krajowego Zjazdu Adwokatury podjęta w Krakowie, w dniu 26 listopada 2016 r. Krajowy Zjazd Adwokatury uchwala, co następuje: W obliczu niespotykanej skali pogwałcenia elementarnych praw człowieka wobec ludności cywilnej, w tym dzieci, mających miejsce w wyniku działań wojennych wokół  miasta Aleppo, Polska Adwokatura -  pamiętając los

Ostatni Krajowy Zjazd Adwokatury wiele uwagi poświęcił poszerzaniu pól aktywności zawodowej adwokatów. Podjęto nawet stosownie uchwały, mające na celu spowodowanie podjęcia przez Naczelną Radę Adwokacką szeregu działań, zmierzających do ekstensji adwokatury na obszary aktywności nieco zapomniane, czy dotychczas niedostępne. Z tych czy innych względów, nie

Tekst dekretu o stanie wojennym z adnotacjami Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu i jego zastępców został powielony w późniejszym czasie i rozesłany do jednostek organizacyjnych KWMO w Radomiu przez Wydział Ogólny KWMO w Radomiu (pieczątka nagłówkowa bez kolejnego numeru oraz litera A przed liczbą dziennika

10 grudnia to co najmniej dwa ważne powody do świętowania. Obchodzimy bowiem Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka oraz Europejski Dzień Prawnika. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie,

Pokój adwokacki jest patronem medialnym kalendarza dobroczynnego z  rysunkami sędziego Arkadiusza Krupy, znanego jako Ślepym Okiem Temidy, który za swoją dotychczasową działalność, a wręcz - twórczość został uhonorowany wyróżnieniem Obywatelskiego Sędziego Roku. Środki pochodzące ze sprzedaży kalendarza zostaną przeznaczone na realizację Programu Edukacji Prawnej "Szkolny paragraf", którego celem