Apel Dziekana ORA w W-wie z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

15439705_616771858525397_9029880188026815543_nMając na uwadze najpiękniejsze karty historii Adwokatury Polskiej, w tym w szczególności bohaterską postawę w okresie stanu wojennego w 1981 roku wielkich warszawskich Adwokatów – Koleżanek i Kolegów naszej Izby, stojących po stronie niesprawiedliwie oskarżanych i pozbawionych wolności, pragnę przypomnieć, iż 14 grudnia 1981 r. podjęli oni uchwałę następującej treści:


“Wprowadzenie stanu wojennego jest dla nas wszystkich ogromnym wstrząsem. Szczególnie ogromnym wstrząsem jest także zawieszenie i ograniczenie podstawowych swobód obywatelskich. My adwokaci, mamy jednoznacznie negatywne odczucia dotyczące postępowania doraźnego i przyspieszonego. Nie możemy też pozostać obojętni na nową formę pozbawienia wolności – internowanie. W tych trudnych dniach Rada Adwokacka w Warszawie, mając na uwadze, że podstawowym obowiązkiem adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej obywatelom oraz ochrona ich praw, wzywa wszystkich członków naszej Izby do odważnego i bezkompromisowego wykonania tego odpowiedzialnego obowiązku. W naszej skomplikowanej sytuacji, w naszym kraju, musimy zrobić wszystko aby ułatwić należytą pomoc prawną tym, którzy tego potrzebują.”


Uchwała została podjęta na nadzwyczajnym posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w składzie: Dziekan adw. Maciej Dubois oraz członkowie: adw. Witold Antoniewski, adw. Przemysław Helsztyński, adw. Czesław Jaworski, adw. Wojciech Krajewski, adw. Wacław Michałowski, adw. Jerzy Malinowski, adw. Hanna Nowodworska-Grohman oraz adw. Andrzej Rościszewski zwołanym na dzień 14 grudnia 1981 r. w celu omówienia zadań merytorycznych i organizacyjnych Rady Adwokackiej oraz adwokatury warszawskiej w związku z wprowadzeniem stanu wojennego.


Dzisiejsza rocznica przypada trzy dni po obchodach Światowych Dni Praw Człowieka oraz Europejskiego Dnia Prawnika i stanowi doskonałą okazję do tego, aby przypomnieć o istocie prawa do sądu jako elementarnego prawa człowieka. Prawa, które w Polsce, choćby przez wzgląd na kosztowność procesu oraz częste zmiany legislacyjne, nie jest w pełni przestrzegane. Jednym ze sposobów urzeczywistnienia prawa do sądu jest prawo do profesjonalnej pomocy prawnej. Osoby, które nie stać na samodzielne sfinansowanie takiej pomocy, winny otrzymać od Państwa adekwatnie finansowaną pomoc prawną.


W odmiennych realiach, zupełnie innych czasach, przypominamy, w myśl przywołanej uchwały, że jako środowisko adwokackie winniśmy robić wszystko aby „ułatwić należytą pomoc prawną tym, którzy tego potrzebują”. Dlatego, w imieniu członków Izby Adwokackiej w Warszawie, w tym szczególnym dniu apeluję o inicjowanie rozwiązań urzeczywistniających w sposób najpełniejszy prawo każdego obywatela do sądu.


adw. Mikołaj Pietrzak
Dziekan ORA w Warszawie

15541077_616771868525396_152440777794414520_o

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.