10/12: Europejski Dzień Prawnika i Dzień Praw Człowieka

10 grudnia to co najmniej dwa ważne powody do świętowania. Obchodzimy bowiem Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka oraz Europejski Dzień Prawnika.

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka w 1948 roku. Dzień ten poświęcony jest orędownikom praw człowieka na całym świecie, dążącym do zapewnienia ochrony własnych praw oraz praw innych i wkładają wiele wysiłku w działania zapewniające przestrzeganie ich na co dzień. Sekretarz generalny ONZ w swym przesłaniu z 2010 roku z okazji Dnia Praw Człowieka powiedział:

To przede wszystkim na rządach państw spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie ochrony orędownikom praw człowieka. Wzywam wszystkie państwa, by przestrzegały wolności słowa i wolności gromadzenia się, tak potrzebnych w ich pracy. […] Gdy życie obrońców praw człowieka jest zagrożone, zmniejsza się poczucie bezpieczeństwa wszystkich ludzi. Gdy głosy obrońców praw człowieka są zagłuszane, cierpi na tym sprawiedliwość

miedzynarodowy_dzien_praw_czlowieka

Europejski Dzień Prawnika ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) w celu promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, a także aby propagować zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. Europejski Dzień Prawnika organizowany jest we wszystkich krajach członkowskich CCBE. W tym roku przewodnim tematem święta jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a motywem przewodnim kwestia dostępu do pomocy prawnej w postępowaniu karnym.

Ustanowienie przez CCBE europejskiego dnia prawnika to m.in. efekt wieloletniej pracy i zaangażowania adwokat Dominiki Stępińskiej-Duch, reprezentującej polską Adwokaturę w CCBE.

zrzut-ekranu-2016-12-10-o-09-34-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.