Home2017Lipiec (Page 4)

Lipiec 2017

Joanna Chmielewska, naprawdę nazywała się Irena Kuhn, jej książki w PRL sprzedawano spod lady, a w latach 90. w milionach egzemplarzy. Od początku pisarskiej kariery posługiwała się pseudonimem, który stał się w istocie jej drugą tożsamością. Kiedy bowiem pełnomocnik pisarki Tadeusz Lewandowski udał się do

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CSK 217/15: Nie wymaga wiadomości specjalnych ocena, że miłość rodzicielska jest jedyną w swoim rodzaju, a jej doświadczenie istotną z punktu widzenia jednostki wartością. Nie ulega wątpliwości, że nieodwracalny jest stan utraty jednego

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 17 marca 2017 r., II Ca 1131/16: Pogryzienie przez psa niesie ze sobą nie tylko „namacalne” obrażenia fizyczne, ale również ślady w psychice, często pozostające na całe życie. Wysokość zasądzonego zadośćuczynienia wymaga uwzględnienia warunków życia

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=DtzU06HWAH4 Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: 1. adw. Mikołaj Pietrzak Dziekan 2. adw. Anna Atanasow 3. adw. Michał Bieniak 4. adw. Katarzyna Bilewska 5. adw. Michał Fertak 6. adw. Jakub Jacyna 7. adw. Aleksander Krysztofowicz 8.

Prof. Ewa Łętowska: Sędziowie nie mogą mieć ani zbyt giętkich, ani połamanych kręgosłupów. I dlatego to wszystko, czego jesteśmy świadkami w tej chwili, jest bardzo niepokojące, ponieważ zaburza podział władz. A to oznacza zaburzenie Konstytucji. Do zmiany Konstytucji nie było w tej chwili większości parlamentarnej" -

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań są „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które ostatnio zostały zaktualizowane, tak aby odpowiadały prawu polskiemu - podkreśla rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Znowelizowane wytyczne biskupi przyjęli na czerwcowym zebraniu plenarnym. Treść materiału przekazanego KAI