Home2017Lipiec (Page 12)

Lipiec 2017

Kara śmierci zawsze była tematem kontrowersyjnym i dzieliła ludzi. W Polsce stosowana od samych jej początków, a wykonywanie jej wstrzymano w 1988 roku, by całkowicie znieść ją w 1997 roku na mocy kodeksu karnego. W 2013 roku proces wyłączania kary śmierci z polskiego systemu prawa

Władzy cały czas trzeba patrzeć na ręce z nadzieją, że Trybunał Konstytucyjny kiedyś odżyje - rozmowa z sędzią Stanisławem Biernatem, odchodzącym wiceprezesem TK na stronie Wyborcza.pl  foto: tvpinfo.pl, grafika własna Po odejściu Stanisława Biernata i zaprzysiężeniu Andrzeja Zielonackiego w Trybunale Konstytucyjnym będzie zasiadać dziewięciu sędziów wybranych przez

27 czerwca do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynął wniosek o dostarczenie transkrypcji protokołu rozprawy utrwalonej za pomocą środków rejestrujących dźwięk i obraz. Na owej rozprawie zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie Marka Jarockiego przeciwko Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. TK wnioskuje o sporządzenie uzasadnienia o zawieszeniu

W Polsce pochlebstwa nie są sklasyfikowane ani w kodeksie karnym, ani w kodeksie wykroczeń ;) Jednakże, król Arabii Saudyjskiej Salman ibn Abd al-Aziz as-Saud zawiesił w obowiązkach dziennikarza, który scharakteryzował monarchę używając określeń przysługujących samemu Allahowi - "Al-Halim" (pobłażliwy) i "Szadid al-Ikab" (karzący surowo), które zwykle stosowane są w odniesieniu do