Home2015Październik

Październik 2015

Podczas VII zjazdu PZPR w grudniu 1975 roku Edward Gierek zapowiedział, iż  problem struktury cen podstawowych artykułów żywnościowych wymaga analizy. Podwyższenie cen na towary konsumpcyjne,  bo o tym mowa,  miało być rzekomo odpowiedzią państwa na wzrost cen na rynkach światowych. Propaganda stopniowo wprowadzała do obiegu informacje o bezrobociu w

W aktach IPN znajduje się protokół z posiedzenia KC PZPR z dnia 27 listopada 1984 r.,  podczas którego gen. Czesław Kiszczak odnosząc się do sprawy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, powiedział "Zgromadzony jest już materiał dowodowy pozwalający na szczegółowe odtwarzanie okoliczności, jakie bezpośrednio towarzyszyły popełnieniu przestępstwa". Dalej