W aktach IPN znajduje się protokół z posiedzenia KC PZPR z dnia 27 listopada 1984 r.,  podczas którego gen. Czesław Kiszczak odnosząc się do sprawy zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki, powiedział “Zgromadzony jest już materiał dowodowy pozwalający na szczegółowe odtwarzanie okoliczności, jakie bezpośrednio towarzyszyły popełnieniu przestępstwa”. Dalej stwierdził “Obecnie istotne jest, aby możliwie szybko akt oskarżenia wraz z całością materiałów trafił do sądu”.

 

W dalszej dyskusji wyjaśnił sprawę śledztwa następująco “Materiały są już praktycznie wszystkie zebrane. Całe nieszczęście polega na tym, że nie możemy pisać aktu oskarżenia, przynajmniej oficjalnie dlatego, że oskarżeni nie mają obrońców. (…) Nam zależy z różnych względów, żeby to byli obrońcy, którzy by nie poszerzali spraw poza sam fakt uprowadzenia i zabójstwa dlatego, że tak jak już meldowałem, oskarżeni są w posiadaniu bardzo ważnych tajemnic państwowych i służbowych, których ujawnienie przyniosłoby niepowetowane straty. I dlatego jesteśmy zainteresowani w odpowiednim doborze obrońców (…)”. W dalszej części dokumentu – zapis z wymiany zadań między generałami Jaruzelskim i Kiszczakiem – pierwszy mówi: “Znajdźcie takich 2 – 3 adwokatów, towarzyszu Kiszczak”, drugi odpowiada: “Szukamy, towarzyszu generale. To, między innymi, wyhamowuje skierowanie sprawy do sądu”.

 

W tym samym dniu podczas rozmowy z kardynałem Józefem Glempem Jan Paweł II zobowiązał polski Kościół do wyjaśnienia całej prawdy o śmierci księdza Jerzego.

 

Nie udało się.

Slajd1

[źródło: materiały TVP, 2005 r., Konfrontacja]

Share Post
Written by

Warszawski adwokat i Pokój Adwokacki w jednym.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.