Uchwała ORA w Warszawie z dnia 14 grudnia 1981 r.

Jak adwokaci zareagowali na wprowadzenie stanu wojennego? Przede wszystkim – szybko.

W dniu 14 grudnia 1981 r. zebrała się Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: dziekan Maciej Dubois oraz członkowie: Witold Antoniewski, Przemy- sław Helsztyński, Czesław Jaworski, Wojciech Krajewski, Wacław Michałowski, Jerzy Malinowski, Hanna Nowodworska-Grohman i Andrzej Rościszewski, aby omówić zadania merytoryczne i organizacyjne Rady Adwokackiej oraz adwokatury warszawskiej w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Postanowiono odbyć rozmowy z Prezesem Sądu Wojewódzkiego, Szefem Wojskowego Sądu Okręgowego, Prokuratorem Wojewódzkim i Dyrektorem Wydziału Spraw Wewnętrznych Stołecznej Rady Narodowej w celu prawidłowego zabezpieczenia udziału ad- wokatów w postępowaniach przyspieszonym i doraźnym. Rada podjęła też uchwałę następującej treści:

14 grudnia 1981 r. Okręgowa Rada Adwokacka w składzie: Dziekan Maciej Dubois oraz członkowie: Witold Antoniewski, Przemysław Helsztyński, Czesław Jaworski, Wojciech Krajewski, Wacław Michałowski, Jerzy Malinowski, Hanna Nowodworska-Grohman oraz Andrzej Rościszewski podjęli następującą uchwałę:

Wprowadzenie stanu wojennego jest dla nas wszystkich ogromnym wstrząsem. Szczególnie ogromnym wstrząsem jest także zawieszenie i ograniczenie podstawowych swobód obywatelskich. My adwokaci, mamy jednoznacznie negatywne odczucia dotyczące postępowania doraźnego i przyspieszonego. Nie możemy też pozostać obojętni na nową formę pozbawienia wolności – internowanie. W tych trudnych dniach Rada Adwokacka w Warszawie, mając na uwadze, że podstawowym obowiązkiem adwokatury jest udzielanie pomocy prawnej obywatelom oraz ochrona ich praw, wzywa wszystkich członków naszej Izby do odważnego i bezkompromisowego wykonania tego odpowiedzialnego obowiązku. W naszej skomplikowanej sytuacji, w naszym kraju, musimy zrobić wszystko aby ułatwić należytą pomoc prawną tym, którzy tego potrzebują.

[tekst uchwały pochodzi z publikacji A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia Adwokatury, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 340–341]

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.