Proces_szesnastu_pl

Pokazowy polityczny proces przywódców Polskiego Państwa Podziemnego przeprowadzony w Moskwie w dniach 18-21 czerwca 1945 roku.

W śledztwie stosowano odmienne metody “dochodzenia do prawdy” niż w pozostałych śledztwach. Więźniowie nie byli bici, niszczono ich osobowość, rozstrajano ich psychicznie poprzez generowanie dojmującego poczucia osaczenia i osamotnienia, prowadzono uciążliwe, wielogodzinne przesłuchania, które trwały od 2 do 14, a nawet 15 godzin, bez przerwy. Śledztwo trwało ledwie kilka tygodni, ale niemal każdy z pojmanych był przesłuchany ponad 100 razy.  Kazimierz Bagiński –  120 razy, Kazimierz Pużak ok. 140 razy, Zbigniew Stypułkowski – 141 razy. 

Wśród Przywódców PPP byli min. Adam Bień – minister i adwokat, Józef Chaciński – członek Rady Jedności Narodowej i adwokat, Stanisław Mierzwa – członek Rady Jedności Narodowej i adwokat, Antoni Pajdak – minister i adwokat,  Zbigniew Stypułkowski – członek Rady Jedności Narodowej, przywódca i współtwórca Narodowych Sił Zbrojnych i adwokat.

Siła adwokatury leży w pamięci o takich osobach, o bohaterach. To oni tworzyli adwokaturę.

 

[foto: annefrankguide.net]

Share Post
Written by

Adwokot, to adwokot

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.