sejm

Zapraszamy na relację online z pierwszego sejmowego czytania projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa.

Start: godz. 13:45

Zaczynamy:

Głos zabrał Minister Sprawiedliwości Borys Budka: podkresla role pomocy pro bono. Warto zauważyć, ze pomoc prawna spoczywałaby również na ośrodkach samorządowych. Ustawa po raz pierwszy kompleksowo reguluje dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej, a także stawiamy na edukację. Nie tworzymy nowych urzędów. nie tworzymy etatów. Kierujemy pomoc, za pośrednictwem przygotowanych podmiotów. W założeniu, osoby które są objęte szeroką pomocą społeczną. Osoby nie tylko, w potrzebie finansowej, ale również w trudnej życiowo. To dla nich. Co najważniejsze, nie naruszamy obowiązujących obecnie regulacji dotyczących pomocy społecznej. Doceniajac role klinik prawa, organizacji, federacji konsumentów. O bezpłatną pomoc było łatwo w duzych osrodkach miejskich, osrodkach akademickich. Chcemy dotrzec do każdego powiatu. Pomoc przedsadowa wyprzedzi, zapobiegnie pomocy sadowej, pozwoli uniknąć niepotrzebnych spraw. Ustawa zawiera szczegółowe rozwiązania których minister nie będzie teraz przedstawiał. Ponad 1500 punktów pomocy w całej Polsce. To jest ustawa pro obywatelska. Rozszerzyliśmy krąg podmiotow uprawnionych do bezplatnej pomocy prawnej. Krąg podmiotów zainteresowanych to ponad 5 milionow obywateli. Rzesza osób, ktore do tej pory nie mogly skorzystac z pomocy państwa. Drugi filar tej ustawy to informacja prawna

Dostęp do bezplatnej informacji o prawie dedykujemy ja wszystkim osobom fizycznym zamieszkałym w naszym kraju. Ta informacja o prawie, to istotny element społeczeństwa informacyjnego, to w naszej ocenie gwarant konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego, żaden obywatel nie będzie mógł mówić o nieznajomości prawa. Trzeci element istotny to kwestia edukacji prawniczej, tak ważna edukacja prawnicza

To żeby wiedziec gdzie szukac pomocy informacji, to zamyka kompleks. Kto będzie świadczył? Gwarantem tego, żerby bezpłatna pomoc prawna byla efektywna, jest swiadczenie jej przez profesjonalistów. Gwarantem tego jest również to żeby skorzystać z wiedzy i doswiadczenia organizacji pozarzadowych

Dwa elementy, fachowi przygotowani pelnomocnicy adwokaci, radcy prawni i doradcy podatkowi.

A po drugie osoby ktore maja wyksztalcenie prawnicze, nie sa pelnomocnikami zawodowymi, ale maja doswiadczenie w niesieniu pomocy prawnej. Zatrudniane przez organizacje pozarządowe. Obywatel  będzie decydował z czego będzie miał korzystać. My gwarantujemy, że połowę świadczyć będą radcy i adwokaci, a połowę usług organizacje pozarządowe. W toku konsultacji, skorzystaliśmy z doświadczenia organizacji pozarządowych. Warto podziękować tym, którzy krytycznie wypowiadali się do niektórych rozwiązań.

Jeżeli chodzi o szczegolowe rozwiazania to oczywiscie realizacj a zadan przez podmioty z poza szerokopojmowanego aparatu państwowego w drodze konkursów.

Pełnomocnicy, zawodowi –  umowy zawierane z samorzadem zawodowym. Samorząd zawodowy umocowany jest w konstytucji.

Samorząd dba, aby usługi bylyu na najwyzszym poziomie. pelnomocnikow fachowych adwokato w ir adcow obejmuja zasady etyki zawodowej obowiazuje ich tajemnica, objęci sa rowniez obowiazkowymi ubezpieczeniami. Ostatnia rzecz, którą chciałbym przedstawić, to założenia finansowe ustawy.

Podkreślam raz jeszcze, ze 97 procent wydatkow przewidzianych w tej ustawie, to wydatki na rzeczywista pomoc prawna, jedynie 3 procent to kwestie organizacji. Skad to się bierze? Na etapie konsultacji, przeprowadzono konsultacji. Istnieje tutaj bardzo duże zapotrzebowanie, na bezpłatną pomoc prawną, olbrzymia wola współpracy w wym zakresie.  Chcemy żeby punkty byly ulokowane w urzędach, to podnosi rangę i ogranicza środki. To pozwala na kierowanie tych środków właśnie do najbardziej potrzebujacych.

Wierzę, że projekt znajdzie szerokie poparcie w tej izbie, jestesmy otwarci na wszelkie sugestie ktore moglyby jeszcze bardziej usprawnic porponowane rozwiązanie. Wnoszę o dalsze procedowanie nad przedłożonym projektem ustawy we właściwej komisji

Sejm ustala, że wysłucha 10 minutowych wypowiedzi  przedstawicieli klubów.

Poseł Robert Maciaszek (Platforma Obywatelska): Projekt bez wątpienia jest projektem obywatelskim. Jest ponad 9 mln ludzi, którzy mogą potrzebować pomocy prawnej. Ustawa opiera się na 3 filarach. Pierwszy – pomoc prawna na etapie przedsądowym. Ja od 10 lat jako wolontariusz udzielam pomocy prawnej, docierają ludzie którzy pomocy potrzebują. Ludzie, którzy są poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Tten projekt gwarantuje równy dostęp do pomocy w każdym miejscu, realizowanej przez adwokata i radcę, w 50 procentach punktów, Ważny cel, który realizuje ta ustaw to edukacja prawna.

Jak podnieść kulturę prawną, jak podniesc poziom wiedzy? Poprzez realizację i szybkie wprowadzenie w życie przedstawionej ustawy. Ustawa wprowadza cel publiczny dla organizacji pożytku publicznego. Równie ważny filar to informacja, która przysługuje każdemu. Sami wiecie, jak często dzwonią znajomi, z prostym pytaniem prawnym. W jakim miejscu, co i jak, a jak to nie wystarczy to zostaną pokierowani – kto, gdzie może im tego udzielić. Ważna jest współpraca pomiędzy rządem i administracją samorządem terytorialnym, a samorządem zawodowym. Widać, że ta ustawa, jest kompromisem, rożnych grup społecznych. Wierzymy, ze uda się to sprawnie i szybko przeprowadzić. Wierzę, że uda się osiągnąć ostateczny kompromis. To są 4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu. Biorac pod uwagę powyższe, w imieniu klubu proszę o skierowanie ustawy do komisji.

Poseł Stanisław Piotrowicz (Prawo i Sprawiedliwość): 

Idea, by rozwiązać problem pomocy prawnej dla osob, które nie są w stanie zapewnić jej sobie we wlasnym zakresie, jest ze wszech miar zasadna. Pragnę wspomnieć, ze mój klub w latach 2005 2007 przygotował podobny projekt. Co do idei słusznie, które maja udzielić pomocy prawnej osobom których na to nie stać. Mamy wielką niestabilność prawa, nawet prawnicy nie zawsze się w  nim orientują. Z drugiej strony, co raz gorsza jakość prawa, zwracał na to uwage Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny i Rzecznik Praw Obywatelskich. Dżungla, gąszcz przepisów. Społeczeństwo jest coraz biedniejsze, ludzi nie stać. Ustawa idzie w dobrym kierunku, ale przepisów nie skorzystają ci, którzy powinni z niej skorzystać. Do najbiedniejszych zalicza się tych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostali uznani przez ośrodki pomocy, tymi ktorzy winni z tej pomocy skorzystać. Jest cala grupa ludzi, którzy z takich ośrodków nie korzystają, bardzo biedni i honorowi. Oni pomimo swojej biedy nie będą objęci ta ustawą. Są osoby, które nieznacznie przekroczyły próg również z tej pomocy nie skorzystają. Ustawa nie rozwiązuje problemu pełnomocnika z urzędu w postępowaniu administracyjnhym, na wzór pelnomocnika z urzedu w post karnym i cywilnym

Jesli rząd zamierza poniesc wydatki rzedu 100 mln zl rocznie, nie uwzględniono zwolnienia z podatku CVAT, przeto ponad 20 procent wroci do budżetu, jakkolwiek 100 mln wydaje sie dużo, z wyliczeń wynika, że na jedno biuro wypadnie ponad 5000 tys zł. Niejasne, jest również finansowanie, wskazano, ze problematyka pomocy prawnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie przeniesione na starostwa i gminy. Nie ma nic w tym złego, że zadania rzadowe przekazuje sie samorządom, samorzady wykazuja sie bardzo dobrze, nie mniej czy za zadaniami, rzeczwysicie znajdują się środki na pokrycie kosztów wykonania zadań rządowych. Nie jasna jest sytuacja finansowania, wymaga na dalszym etapie procedowania doprecyzowania. Projekt ingeruje w korporacje prawnicze, w izby adwokackie i radcowskie, i nakłada obowiązek wytyczenia prawników. Wydaje się, że jest to niepotrzebna ingerencja, a w szczegolnosci, ze to zainteresowani radcowie i adwokaci beda zwierali stosownej umowy. Problemem jest również kwestia rzetelności usług, kwesia OC za jakość pomocy prawnej. Ten aspekt również powinien być dostrzeżony Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że tyle lat trzeba czekać na projekt ustawy. Mój klub opowiada sie za dalszymi pracami nad tym projektem.

Poseł Tomasz Makowski (Polskie Stronnictwo Ludowe): Dziękuję za pierwsze wystąpienie pana Ministra. W drugim punkcie chciałbym zaznaczyć, że PSL  już rok temu zauważało problem nieodpłatnej pomocy prawnej. Złożyliśmy projekt 22 kwietnia 2014 r. Liczę na to, że te dwa projekty będą połączone. Mamy przykłady nieszczęsnych komorników i problemów z komornikami, tu brakowalo edukacji. Wysoka Izbo, oczywiście to sa dobre rozwiazania, przy czym mamy też trochę uwag, może to są uwagi techniczne, które będzie trzeba wypracowac w komisji. Jeżeli chodzi o jakość usług czy czynności prawnych, są dwie negatywne opinie.

Trzeba sie zastanowić, bo ja czuję się jako samorzadowiec i też pewne rzeczy zauważam, jeżeli będzie takie biuro, to czy dostęp do tej wiedzy bedzie miał zagwarantowany, mozemy dyskutować kryteria kwalifikacji, ale czy nie będzie takiego ryzyka, że radca prawny zatrudniony w urzedzie na jednym etacie, bedzie korzystal z drugiego etatu i udzielał pomocy. Czy dać możliwość środowisku, które wchodzi na rynek prawniczy możliwości. Drugi kanał wsparcia społecznego. Też w opiniach jest takie rozwiązanie, w jaki sposób weryfikować, czy oświadczenie, czy sporządzenie dokumentu przedsadowego, czy złożył oświadczenie, czy spełnia wszystkie kryteria. Zastanowić się na ten model europejski, czy nie wprowadzać bonow przy PCPRach. Ma być przedyskutowane, przepracowane, rzetelne stanowisko obywatelskie, nieważne kierunki polityczne.Wracając do całego mechanizmu, czy w tym przypadku nie zejść na szczeble gminne? Klub jest za, konkludując.

Poseł Stanislawa Przadka (Sojusz Lewicy Demokratycznej):  Projekt ustawy jest długo oczekiwaną propozycją rozwiązania bardzo ważnego, narastającego problemu zapewnienia bezpłatnego dostępu niezamożnym obywatelom do porad prawnych, na poziomie lokalnym. Chcę podziękować Ministrowi Grabarczykowi, który z determinacją słuchał naszych uwag. Ten projekt, zakłada zlikwidowanie bariery finansowej, która dziś uniemożliwia wielu osobom (5 mln), tym których nie stać na zapewnienie odpowiedniej pomocy prawnej.  Sądzę zże praktyka, i wdrazanie tego projektu bedzie pokazywalo gdzie wdrożyliśmy dobre i gdzie złe rozwiązanie. Średnia ilość obywateli na jeden punkt to 25 tysięcy, ta nieodpłatna pomoc będzie świadczona w zorganizowanej formie. Będzie dalej świadczona przez organizacje pozarzadowe, tak jak myślę, że większość państwa posłów w swoich biurach poselskich, bo dzis jest to bardzo utrwalona i powszechna praktyka. Pomoc nie będzie udzielana sprawach celnych, handlowych i gospodarczych z wyjatkiem rozpoczecia dzialalnosci gospodarczych. Będzie sporządzanie pism. Regułą jest że nieodpłatna pomoc świadczyć będą profesjonalista, adwokaci i radcy prawni, każdy przypadek ma być odnotowany w karcie nieodplatnej pomocy  prawnej. Trzeba też podkreślić istotną sprawę. Nie odróżnia projekt jakie sprawy będą załatwiane przez osoby bez doświadczenia, bez aplikacji, czy te osoby będą mogły w tych trudnnhych sprawach radzic sobie z obywatelem. Pytanie jest do Ministra, czy rzeczywiście pomoc świadczona przez osoby nie mające zawodowych uprawnień, będą nadzorowane, czy bedzie to przez kogoś kontrolowane?  Czy obywatele, którzy przyjdą po poradę nie zaznają uszczerbku? Jesteśmy za, żeby funkcja edukacyjna była stosowana tak jak jest zapisana w projekcie. Chciałabym na zakończenie projekt wymaga dopracowania w wielu zakresach, o których wspominałam, ale mam pewna obawę, która jest dla mnie pewnym zagrożeniem, dziś musimy zrobić wszystko, zęby zmierzyć się z czasem, kadencja się kończy. Projekt powinien być jak najszybciej poddany dalszym pracom.

Na sali pojawila sie posłanka Beata Kempa.

Poseł Michal Kabacinski (Ruch Palikota): Już wszystko zostało powiedziane, co do zasady projekt jest słuszny, będziemy chcieli żeby projekt był skierowany do komisji. Pierwsza kwestia, żeby to nie mogła być pomoc w prawie podatkowym i w zwiazku z działalnością gospodarczą. Zamykanie jest to drogi, czy nie należałoby rozważyć z tego zakresu małych i średnich przedsiębiorstw, może określić obrót roczny, może osobowi, i druga uwaga to jest to ilość osób która przychodzi po taką pomoc prawną, z tego co jest mi wiadomo, biuro nie moze zatrudnić prawnika, który miałby świadczyć usługi, może zmienic regulacje, abyśmy mogli w ramach dyżuru zatrudnić prawnika. Pomysły Naczelnej Rady Adwokackiej przeze mnie odbierane jako próba zamknięcia interesu dla siebie. Mam do tego stosunek krytyczny.

Poseł Mariusz Antoni Kamiński: Dobrze, że ustawa trafiła do Sejmu, mam nadzieję że będziemy nad nią pracować na komisjach. Oby udało się ją uchwalić teraz, w tej kadencji. Oby nie wypadły pewne rzeczy w tej ustawie, błąd polegający na podziale z jednej strony radców i adwokatów, z drugiej na organizacje pożytku publicznego, jeżeli finansujemy pomoc z budżetu, to dajmy ją w ręce profesjonalistów! Już nie mówię o takich kwestiach jak tajemnica, odpowiedzialność dyscyplinarna i ubezpieczenie, a z drugiej nie profesjonalistow i amatorow, ustawa która miala pomagać  może poglebiac problemy. W praktyce wybór jest czysto teoretyczny, obywatel pójdzie do najbliższego, a tam będzie organizacja pozarzadowa, uzna że to nie wystarczające i pojdzie dalej. Skoro otwieramy zawody prawnicze, konkurencja jest duża, a będzie większa, to niech oni świadczą tą pomoc. Organizacje sobie poradzą, mają swoje zadania. Jeżeli z budżetu państwa – niech świadczą to profesjonaliści.

Poseł Beata Kempa (Zjednoczona Prawica): Kwestia dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych. Naczelna zasada ignoratia iuris nocet, jest i obowiazuje w naszym kraju. Ogrom przepisów, często ze sobą sprzecznych, różnorakie elementy, pokazują jak wazne jest aby obywatela jest to, aby mógł skorzystac z fachowej pomocy prawnej. Zjednoczona Prawica również uważa, że warto sie nad nim pochylic, dobrze oby w tej kadencji. Pytanie zasadnicze, jak ten problem rozwiązać. problem dostępności, propozycje mam nadzieje, ze są propozycjami do dyskusji, uważam że powinny być pieniadze wydane dobrze. Nie moze byc tak, że jak cos jest państwowe to jest byle jakie. Cała rzesza wykształconych prawników, którzy nie są w stanie rozwijać kariery, dziś mozaraby pomyśleć np. o licencjach prawniczych i to byłby pierwszy stopień licencji. Z jednym się zgodzę, pomoc musi być na dobrym poziomie:) Państwo musi miec gwarancje, ze w sposob nalezyty obsluguje swojego obywatela. To jest rzecz do pracy w komisji. Trzeba mieć na względzie dobro obywatela i interes prawny.

5 minut przerwy.

Po przerwie część z pytaniami, czas pytania 1,5 minuty.

Poseł Ryszard Zawadzki (Platforma Obywatelska):  Ust.  1 punkt 5, wzory są licznie dostępne, jak choćby na stronie MS. Pytanie, czy zatem w tym przypadkach wystarczającym nie byłoby poinformowanie przez adwokata lub radcę skąd można to pobrać? Art 5 w zasadzie pytanie o młodych aplikantów, dlaczego z udzielania pomocy wyłączeni zostali aplikanci z upoważnienia patrona pod jego nadzorem, czy nie byłoby słuszne?

Ppytanie zadaje Cezary Grabarczyk: To ważne, że rząd dotrzymuje słowa. Ustawa wyeliminuje zjawisko wykluczenia dostepnu do uslug prawniczych, to ustawa obywatelska, ustawa pro obywatelska. Przez kilkanaście lat, rożne rządy próbowały stworzyć podobny pomysł. Zawsze powstawała bariera braku środków finansowych, tym razem rząd przewidział. Czy w budżecie w przyszłorocznym, rząd zagwarantuje kwoty?

Posel Mariusz Antoni Kamiński:  Panie Ministrze, ustawa ma pewną lukę, mam nadzieję że uda się ją wyeliminować. Jak powstrzymać strumien osob, które będą chciały wielokrotnie z tej samej pomocy skorzystać? Jest pewna grupa osób, która otrzymujac od jednego posła bezpłatną pomoc prawną, idzie do następnego. Wiemy, że jest określona suma pieniędzy, określona pula, a takie osoby będą zabieraly miejsce.

Poslanka Pępek (Platforma Obywatelska): my jako poslowie doskonale wiemy jak wygląda sytuacja z dostępnością porad prawnych. Najczęściej to do biura posleskiego zgłaszają sie ludzie z problemem. W związku z tym pytaniem, czy rozważany był temat wprowadzenia osób niepełnosprawnych do tego katalogu?

Poseł Tadeusz Dziuba (Prawo i Sprawiedliwość):  Wielu radzących się jest w sporze z urzędami. Więc wiarygodność prawnika, który porady udziela, a jest zatrudniony przez urząd jest ograniczona. Czy nie lepiej byłoby, organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej, w całości powierzyc organizacjom pozarządowym? Wtedy wiarygodność byłaby dużo większa.

Posłanka Matusik-Lipiec (Platforma Obywatelska): Chciałabym skoncentrować sie na tym wycinku, pomocy który realizowany jest przez powiat, który orzyma dotację celową z budzetu panstwa. Bezplatna PP będzie realizowana na podstawie umowy, w przypadku punktów, prowadzonych przez OPP, katalog osób uprawnionych został poszerzony o doradcę podatkowego i osoby posiadające kwalifikacje. Dlaczego ten poszerzony katalog dotyczy jedynie tych miejsc, gdzie jest świadczona bezplatna pomoc prawna, tam gdzie są organizacje pożytku publicznego?

Posłanka Królikowska0-Kinska (Platforma Obywatelska): Kiedy mamy szansę, że pojawią się pierwsze punkty pomocy prawnej? Czy w ramach bezpłatnej pomocy prawnej, będzie można prowadzić zajęcia dla uczniów w szkołach?

Posel Tadeusz Tomaszewski (Sojusz Lewicy Demokratycznej):  Czy nie rozważaliście państwo, że osoby  korzystające z pomocy społecznej, to czy nie jest bardzo zawężona grupa osób? Jeśli to będzie skierowane na samą pomoc prawną, myślę że to nie spełni potrzeb beneficjentow z innymi problemami?

Poseł Krzysztof Maciejewski (Prawo i Sprawiedliwość):  Rodzi się nadzieja, dla tych których doradztwo prawne było barierą. Czy i kiedy z bezpłatnej porady prawnej będą mogli skorzystać wszyscy takiej porady potrzebujący?

Poseł Marcin Święcicki (Platforma Obywatelska): Czy nie możnaby prowadzić strony internetowej, w której byłyby porady prawne w takich bardzo prostych sprawach? Czy nie należy jednak rozszerzyć pomocy w  dalszej sprawie? Poza pismem rozpoczynającym? Czy dalszą pomoc w sądzie odrzucono, z jakich przyczyn? Kwestia infolinii, rozumiem, że będzie starała się wyjasnic konkretnie problem, a nie tylko odesłać do kodeksu cywilnego. Wreszcie, kto pomoc może świadczyć?

Poseł Andrzej Romanek: Poza procesowa pomoc prawna jest niezbędna. To dobra regulacja, jest dramatycznie spóźniona. Dlaczego tak późno?

Michał Szczerba (Platforma Obywatelska): Mamy do czynienia z działaniem realnym, rewolucyjnym.

Poseł Andrzej Szlachta (Prawo i Sprawiedliwość): Pytanie, dlaczego dopiero teraz w środku kampanii wyborczej, sejm proceduje nad przedmiotowym projektem ustawy?Drugie pytanie, sposoby sfinansowania tego problemu, jak będzie wyglądać mechanizm przekazywania dotacji celowej?

Poseł Jozef Lasota (Platforma Obywatelska): Czy osoby, które walczyły z reżimem komunistycznym rowniez będą uwzględnione? Czy jest jakiś mechanizm, że w połowie roku środki nie będą wyczerpane, i nie okaże sie że w drugiej połowie nie będzie porad?

Poseł Zofia Popiolek: W zasadzie radcowie i adwokaci biegli są w prawie karnym i cywilnym, ale jeżeli chodzi o prawo administracyjne, to pozwolę sobie nawiązać do wypowiedzi pani posłanki Kempy , KPA w art 8: urzędnik ma tak informować petenta, żeby nie poniósł straty, ze wzgledu na nasze kadry urzędnicze, spraw tych jest najwięcej, tutaj też są potrzebne działania edukacyjne w stosunku do calej armii urzędniczej.

Minister Borys Budka – odniesienie: Zwracam uwagę, do posła Piotrowicza, wspominał o projekcie z 2005 r.,  projekcie który był przygotowywany na bazie resortu ministra Kalwasa. Ten projekt nie wprowadza żadnych rozwiązań instytucjonalnych. Nie wprowadzamy armii urzędników. Wszyskim należy się wytlumaczenie, jest pewnie niezrozumienie. Utożsamiane jest prawo do bezpłatnej pomocy, z prawem do zasiłku. Art 7 zawiera otwarty katalog osób, którym może przysługiwać pomoc. To nie zawsze jest kryterium dochodowe. Odpada argument, że osoby które nie otrzymują zasiłku nie będą mogły korzystac z pomocy. Oczywiście osoby niepełnosprawne będą mogly korzystać. Zdajemy sobie sprawę, że osoby, które prowadzą praktyki, mogą mieć ewentualny koflikt interesu. Przypominam, ze zasady etyki zawodowej, wyraźnie wskazują na obowiązek wyłączenia się pełnomocnika fachowego w sytuacji gdy dochodziłoby do kofliktu interesu.Projekt nie uzależnia miejsca świadczenia od miejsca zamieszkania.Problem na który zwracali uwagę, zarówno posłanka Przadka i poseł Kaminski, to kwestia podjęcia decyzji czy pomoc winna być świadczona przez pomocnik fachowych pełnomocników, czy takich organizacji, które już od lat 90tych świadczą takie usługi. Projekt szedł w duchu pełnomocników fachowych. Po konsultacjach, projekt kierowany jest do obywateli, organizacje pozarządowe w toku uwag, doszliśmy wspólnie do porozumienia, żeby jednak wykorzystać ten potencjał. On wynika z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Mi jest niezręcznie jako osoby do 30 kwietnia wykonującej zawód radcy prawnego, ale wydaje mi się, że zaproponowane rozwiazanie jest najlepsze. Potencjał pelnomocnikow, potencjał NGO byly także uwagi, aby bezpłatna pomoc prawna oddać organizacjom pozarządowym. Pytanie Zofii Popiolek – z całą mocą mogę podkreślić że osoba, która znajac, poddana egz zawodowemu, prawo administracyjne to jeden z elementow aplikacji radcowskiej. Znajomość jest obowiązkowa. W każdym zawodzie, są osoby, które się w czymś specjalizują. Nie spodziewam sie, że adwokat specjalizujacy sie w procesie karnym, a radca w prawie gospodarczym podjąłby się pomocy, której by nie rozwiązał. Odpowiadając na pyt. posła Kabacisnkiego.  Projekt dopuszcza możliwość otrzymania informacja o prawie, przez każdego obywatela, jeżeli przedsiębiorca spełniający kryteria będzie mógł korzystać z pomocy, nie w zakresie prowadzonej działalności. Istnieją mechanizmy prawne, które umożliwiają przedsiębiorcom, w najistotniejszych sprawach wiążących stanowisk organów. Możliwość zwrócenia się o zajęcie stanowiska, w każdej sprawie dotyczącej wnoszenia opłaty publicznej oraz ordynacji podatkowej. Poseł Beata Kempa wspominala o kwestii licencji prawniczych, nie odwrocimy pewnych zmian, ktore w zakresie wykonywania zawodow prawniczych nastapily. przypomne odaleko idacej deregulacji, przypomne ze ten projekt licencji nie b yl procedowany, dlatego wydaje mi sie ze ta kwestia nie powinna miec zastrzeżeń. Pytanie posła Zawadzkiego: kwestia związana z przygotowaniem pisma inicjującego postępowanie, w szczególności pisma o zwolnienie z kosztów. Z praktyki wiem,że nawet udostępniane wzory, tych pism które są w internecie, sprawiają niektórym obywatelom problem, zwłaszcza że nalezy również wypełnić formularz, który jest określony w rozporządzeniu. Dla prawnika on jest prosty, dla osób które pierwszy raz spotykają się z sadem, stanowi problem. W sądach pracownicy nie są uprawnieni do pomocy. Jeżeli chodzi o sprawę aplikantów: Dlaczego aplikant, nie jest przewidziany? Aplikant, może świadczyć taką pomoc, jako osoba z wykształceniem prawniczym, z doświadczeniem, jeśli jest zatrudniony przez NGO. Wyszliśmy z założenia, że ustawy które regulują zawody prawniczy, przewidują expresis verbis możliwość zastępstwa procesowego, w związku z czym, aby być spójnym systemowo, żeby nie było wątpliwości, kto odpowiada za ewentualną poradę, radca i i adwokat będą świadczyć usługi. Aplikanci będą mogli, jeżeli zostaną zaangażowani  przez organizacje pozarządowe. Ustawa nie tylko wprowadza odpowiednie przedsięwzięcie legislacyjne, ale również daje gwarancję środków przeznaczonych na obsługę. Minister jest zobowiązany do analizy ex post, będziemy po roku zobowiązany do analizy, i wówczas będziemy zastanawiać się czy te sodki były wystarczające. Nie wprowadzamy barier, nie wprowadzamy biurokracji, bo tylko ona mogłaby zapobiec temu. Zgadzam się z panem posłem, że mam na dyżurach osoby, które zapisują się miesiąc wcześniej, na każdy mozliwy termin. Są to często osoby, które mają problem nie do rozwiązania. Ale to tylko odsetek osób. Z zasad wykonywania zawodów, pełnomocnik musi zapytać czy  w tej sprawie nie występuje już inna osoba, czy nie udzielono opinii prawnej.

Były glosy NGO, były głosy samorządów zawodowych, staralismy sie żeby projekt był odpowiedzią na obydwa postulaty. Obywatel będzie wybierał. Nie chcieliśmy dodatkowo wprowadzać elementu z doradcami podatkowymi, nawet z prostej przyczyny praktycznej. Radców i adwokatów będzie obligatoryjnie kontrolował samorząd. Natomiast doradcy będą koordynowani przez NGO. Kiedy ustawa wejdzie w życie? Pierwsze punkty – 2016 rok. W szkołach będą mogły być lekcje informacyjne. Wyznaczone w expose zadanie zostało dokończone przez mojego poprzednika, mnie zostaje zaprezentowanie tego. Nigdy nie będzie tak, że państwo będzie gwarantowało nieodpłatną pomoc wszystkim, którzy sobie tego życzą. Państwo jest od tego, aby pomagają wszystkim, tym których nie stać na pomoc odpłatną. Zwracam też uwagę, że jest to pomoc przedsądowa. Pytanie na temat strony internetowej. Są różnego rodzaju fora internetowe, są różnego rodzaju tego typu strony, jako prawnik muszę powiedzieć, myślę, że prawnicy zgodzą się, że nie ma nigdy dwoch identycznych spraw sądowych. Ostrożnie podchodzę, do porad prawnych gdzie bazuje się na innej sprawie. Ministerstwo jest autorem, portalu orzeczniczego dostępnego bezpłatnie, każdego dnia jest uzupełniany o sentencje, ale rownież o uzasadnienia. To ten element, który pomaga dotrzeć obywatelowi. Dalsze reprezentowanie w sprawach, nie ma takiej możliwości, regulując w ustawie. To regulują procedury cywilne i karne. Mam ten komfort i zaszczyt, że przychodzę do Wysokiej Izby z gotowym rozwiązaniem. Proszę, abyśmy się wspólnie pochylili nad tym, jak ten projekt udoskonalić. Wspólnie uda nam się ten projekt uchwalić.  Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy wzięli odział w dzisiejszej debacie i deklaruję, że przedstawiciele ministerstwa będą dostępni w toku prac, jak zawsze. Dziękuję raz jeszcze poprzednikowi. Zachęcam do wspólnej pracy.

Marszałek Sejmu proponuje, aby ww. ustawę skierować do komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz komisji samorządowej i polityki regionalnej

Brak sprzeciwu.

 

Dziękujemy za uwagę! :)

 

Share Post
Written by

Adwokot, to adwokot

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.