NRA złożyła wniosek do TK w sprawie ustawy o Policji i innych ustaw

Samorząd adwokacki wnosi o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Kontrwywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania i niszczenia informacji objętych tajemnicą obrończą i tajemnicą adwokacką.

Uchwałę w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego podjęło Prezydium NRA w dniu 5 lipca br. Prezydium udzieliło również pełnomocnictwa do reprezentowania NRA przed Trybunałem adwokatom: adw. Andrzejowi Zwarze, adw. Rafałowi Dębowskiemu, adw. dr. hab. Szymonowi Byczko i adw. dr. hab. Jackowi Skrzydło.

[źródło: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/nra-zlozyla-wniosek-do-tk-w-sprawie-ustawy-o-policji/]
Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.08.58Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.09.07

Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.17.29 Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.09.24 Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.09.29 Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.09.34 Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.09.39 Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.09.44 Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.09.49 Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.10.00 Zrzut ekranu 2016-07-13 o 13.10.04

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.