Home2016lipiec

lipiec 2016

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelna Rada Adwokacka, wystosował kondolencje do Ambasadora Francji w Polsce z powodu wczorajszego zamachu w Nicei. - Naszym największym orężem w tym momencie może być wierność wartościom wywalczonym przez Francję ponad dwa wieki temu - wolności, równości, braterstwu. Nie pozwólmy się złamać i

Puls Biznesu - jako organizator oraz Pokój adwokacki - jako partner medialny zapraszają do udziału w IX Forum Dyrektorów Działów Prawnych będącym uznanym oraz cenionym przez środowisko spotkaniem o wieloletniej tradycji. Prawnicy korporacyjni i kancelarii prawnych spotkają się by wymienić doświadczenia związane ze strategicznym zarządzaniem działem prawnym ,

Samorząd adwokacki wnosi o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Kontrwywiadu, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w zakresie gromadzenia, rejestrowania, kwalifikowania