Nieszczęścia chodzą parami (przesądy i stereotypy)