Lub czasopisma, adw. Dominika Czarnecka

Pewnego dnia, przeszukując internet, natknęłam się na wpis dotyczący „małoletniego sędziego”. Zainteresowana tytułem, zaczęłam czytać. Lektura napawała mnie coraz większym zdziwieniem, bo jak się okazało, problematyka zawarta przez autora, wskazywała na pewnego rodzaju niezręczność zawartą w treści ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Z racji tego, że o wszystkim ludzie lubią pisać i nie wszystko z tego, co jest w internecie relacjonowane, jest prawdą, zakończyłam czytanie publikacji.

Po kilku tygodniach od przeczytania wspomnianego tekstu, obowiązki zawodowe zmusiły mnie do skorzystania ze wspomnianej ustawy.  Analizując wybrane artykuły i czytając z z należytą starannością, jak na adwokata przystało, ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, mój wzrok przykuł art. 84 § 1. Pozwolę sobie go zacytować:  […] „Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy małoletni sędzia może zaniechać używania stroju urzędowego […]”. 

Nie spodziewałam się, że to, co zostało przeczytane przez mnie w internecie, znajdzie swoje potwierdzenie w przepisach ustawy, i to jeszcze jakiej! A jednak… Nieco się uśmiałam z tej omyłki pisarskiej, ale po chwili naszła mnie refleksja dotycząca tego, jak ważna jest precyzja, dokładność języka, którym my – zawodowi pełnomocnicy, sędziowie i prokuratorzy musimy się posługiwać.  Jest to nasz obowiązek. Wyróżnia nas to spośród innych zawodów i środowisk, dla których staranność i dokładność językowa, sposób formułowania myśli oraz argumentów nie jest aż tak ważny.

To w jaki sposób formułujemy myśli, twierdzenia, decyduje o tym, czy zostaniemy zrozumiani. Nie tylko bowiem, regulacje, które przywołujemy w naszych pisamch, ale również to, w jaki sposób  się wypowiadamy i formułujemy tezy, decyduje o tym, czy nasza strategia obrana w danej sprawie przyniesie oczekiwany rezultat.

Pamiętajmy, że zdobywamy wiedzę przez całe życie. Codziennie uczymy się czegoś nowego. Każdy stara się wykonywać swoją pracę najlepiej, jak tylko potrafi. Lecz czasami życie nas zaskakuje, a małe (duże) niedopatrzenia potrafią wszystko zmienić … No, chyba, że jesteśmy małoletnimi sędziami. Wtedy, możemy na chwilę zdjąć togę.

Adw. Dominika Czarnecka

DC_zdjecie

Share Post
Written by

adwokacki narybek przywiązany do jej tradycji i ideałów, miłośniczka motoryzacji.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.