gościnnie: Idźcie na wybory, adw. Karolina Schiffter

23 kwietnia br. odbędą się wybory do organów Izby Adwokackiej w Warszawie. Kampanie wyborcze nabierają tempa. Jak to bywa w polityce, kandydaci prezentują swoje programy i toczą debaty. Nie to jednak stanowi najtrudniejsze zadanie w tegorocznych wyborach. Wyzwaniem będzie zmobilizowanie młodszych adwokatów, aby przyszli na wybory i zagłosowali na kandydatów, którzy mają plan zmian i determinację, aby je wdrożyć. A zagłosować warto, bo to od nas zależy, w jaki sposób będzie funkcjonowała nasz Izba w najbliższych 4 latach.

Znacząca część adwokatów uprawniona do głosowania w wyborach to adwokaci, którzy ukończyli aplikację po 2010 r. Jak pokazało kilka poprzednich zgromadzeń, zachęcenie młodszych adwokatów do udziału w zgromadzeniu Izby nie jest łatwym zadaniem, a ich frekwencja wyborcza jest zawsze bardzo niska. Uważam, że trzeba to zmienić.

Niskie zainteresowanie młodych adwokatów życiem samorządowym jest o tyle zadziwiające, że rozpoczynając samodzielne wykonywanie zawodu borykają się oni z największą liczbą problemów, stąd też w sposób szczególny potrzebują wsparcia ze strony samorządu. Niektórzy z nas pracują od początku swojej kariery w dobrze prosperującej kancelarii: nie muszą troszczyć się o zdobycie klientów, o zapewnienie bezpiecznego systemu informatycznego, kasy fiskalnej, sejfu, obsługi sekretarskiej, jak również w trudnych sytuacjach mogą korzystać z rady starszych kolegów. Jednak zdecydowana większość nie ma tego komfortu. Zresztą, dotyczy to nie tylko młodych adwokatów, ale również starsze Koleżanki i starszych Kolegów, jednak w mniejszym stopniu, gdyż wielu z nich ma już ugruntowaną pozycję zawodową.

Zatem warto, abyśmy my „młodsi” adwokaci – gdyż ja również zaliczam się do tej grupy – byli najbardziej zaangażowani i zainteresowani tym, w jaki sposób funkcjonuje nasz samorząd. Dobrze funkcjonujący samorząd może bowiem pomóc nam w wielu aspektach wykonywania zawodu. Zbliżające się wybory powodują, że możemy mieć realny wpływ na to, jaki będzie skład naszych organów samorządowych, a co za tym idzie – jak będzie funkcjonować nasza Izba Adwokacka.

Musimy zdać sobie też sprawę, że jesteśmy w bardzo ważnym momencie dla warszawskiej Adwokatury. Obecne wybory mogą zdecydować o dalszym kształcie samorządu adwokackiego. Wśród adwokatów wyraźnie dostrzegalne jest zderzenie dwóch całkowicie odmiennych koncepcji Adwokatury. Niektórzy twierdzą, że rolę samorządu należy zredukować do minimum ograniczając działalność Okręgowej Rady Adwokackiej poprzez m.in. likwidację niektórych stanowisk, zaprzestanie organizowania spotkań adwokackich. Spowodowałoby to, że samorząd adwokacki ograniczałby się jedynie do sądownictwa dyscyplinarnego. Nie zgadzam się z tą koncepcją Adwokatury. W moim przekonaniu jedną z podstawowych funkcji samorządu adwokackiego jest właśnie wspieranie adwokatów, nie tylko młodych, ale na każdym etapie kariery zawodowej. Ograniczenie roli samorządu do minimum postulowane przez niektórych kandydatów faktycznie uniemożliwi podejmowanie działań mających na celu ułatwienie wykonywania zawodu przez adwokatów.

Konieczność zapewnienia adwokatom takiego wsparcia wynika zresztą z funkcji przypisanej samorządowi adwokackiemu w ustawie Prawo o adwokaturze. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy, jednym z zadań samorządu jest tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań Adwokatury. Nie jest możliwe tworzenie takich warunków bez zapewnienia narzędzi wsparcia dla adwokatów. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie już teraz realizuje szereg działań wspierających adwokatów w ich codziennym wykonywaniu zawodu. Istotnym elementem takiej działalności są także spotkania integrujące środowisko adwokackie – adwokaci mają możliwość nawiązać kontakty z kolegami, wymienić się doświadczeniami, poradzić się.

Obecne działania Rady są jednak w mojej ocenie i w ocenie wielu moich Koleżanek i Kolegów wciąż niewystarczające. Z tego powodu wraz z grupą znajomych – młodszych i starszych Koleżanek i Kolegów adwokatów – zdecydowaliśmy się wspólnie wystartować w tegorocznych wyborach i aktywnie działać w samorządzie. Wraz z grupą znajomych stworzyliśmy program „Wspólna Adwokatura #odNowa”, który zakłada m.in. wdrożenie konkretnych rozwiązań, tzw. pakietu gospodarczego. Pakiet ten przewiduje dostarczenie każdemu adwokatowi przez samorząd narzędzi ułatwiających wykonywanie zawodu (m.in. zniżki na Systemy Informacji Prawnej, generator prostych stron internetowych, biuro co-workingowe). Program ten poparł także kandydat na dziekana adwokat Grzegorz Majewski.

Jednak największe zadanie w tych wyborach nie stoi przed kandydatami piszącymi programy czy toczącymi debaty, lecz przed adwokatami, którzy są uprawnieni do głosowania. Nawet najlepsza kandydatura, najlepszy program zmian bez czynnego udziału środowiska adwokackiego w zgromadzeniu Izby pozostanie jedynie postulatem. Tylko jeżeli adwokaci, którzy także widzą potrzebę zmian oraz potrzebę zintensyfikowania działań wspierających wykonywanie zawodu, przyjdą na wybory i oddadzą swój głos na osoby, które chcą coś zmienić w funkcjonowaniu Izby warszawskiej, to jest szansa, że takie zmiany zostaną faktycznie wdrożone.

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy Adwokaci. Jeżeli chcecie zmian w Adwokaturze, to pójdźcie na wybory i zagłosujcie. Niezależnie od Waszych poglądów, Wasz głos jest ważny, bo przesądzi o tym, w którym kierunku warszawska Adwokatura będzie zmierzała.

adw. Karolina Schiffter

karolina-schiffter-full

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.