maj 2017

Referendum konstytucyjne, postulat wprowadzenia zakazu demonstracji Obozu Narodowo-Radykalnego, wypowiedziana przez Prezydenta RP zasada dziedziczenia odpowiedzialności za czyny rodziców i dziadków, kolejna kolizja drogowa z udziałem auta Biura Ochrony Rządu – wiele jest tematów, które wywołują, także u prawnika, szybsze bicie serca. Tym razem nie o nich Bywają

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 10 MAJA 2017 R. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża zaniepokojenie poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o