maj 2017

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE Z DNIA 10 MAJA 2017 R. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw oraz wątpliwości proponowanych przepisów z Konstytucją RP Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wyraża zaniepokojenie poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o