Home2015grudzień (Page 3)

grudzień 2015

Ułaskawienie to nie tylko kwestia smaku. Ostatni tydzień przyniósł zdarzenia, których nie doświadczaliśmy od ponad 25 lat. Ułaskawienie czterech oskarżonych w trakcie trwającego procesu karnego. Uchwalenie w trybie charakterystycznym dla stanu wyjątkowego ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, błyskawiczne jej podpisanie przez Prezydenta i niezwłoczna promulgacja. Prawo stało