snapchat
menu
Szukaj
Arkadiusz Krupa Ślepym Okiem Temidy

Niezawisłość, Ślepym Okiem Temidy

Wyrok łączny w pigułce, Ślepym Okiem Temidy

Wyrok łączny i kara łączna towarzyszą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Instytucje te nawiązują do systemu prawa niemieckiego, a stanowią prostą konsekwencję uznania za podstawową zasady, zgodnie z którą jeden czyn stanowić może tylko jedno...

Ślepym Okiem Temidy, sędzia Arkadiusz Krupa [Magazyn Pokój Adwokacki]

„Prawdziwy bohater powinien być samotny” (Świetlicki: „DWANAŚCIE”) Właśnie jestem w trakcie lektury powieści. Powieść ta ma tytuł niewiele mówiący. Ma tytuł matematyczny. A może liryczny, kto to wie. Wie może Autor. Albo autor z małej litery. Jak bohater. Jak mistrz, mistrz pisany przez małe „m”....

Zażalenie, Ślepym Okiem Temidy

Sugestia, Ślepym Okiem Temidy

Obrońca z urzędu, Ślepym Okiem Temidy

Wina #zpokojuadwokackiego, Ślepym Okiem Temidy

Promocja #zpokojuadwokackiego, Ślepym Okiem Temidy

Obraza Sądu? Ślepym Okiem Temidy

W społecznie uzasadnionym interesie, Ślepym Okiem Temidy

Trybunał i powaga urzędu, Ślepym Okiem Temidy

Porozumienie ponad podziałami, Ślepym Okiem Temidy

   

Na razie pukamy, Ślepym Okiem Temidy

Wszelkie skojarzenia, mam głęboką, osadzoną w lekturze Kanta i paru innych facetów z Królewca (i dalszych nawet okolic) lekturze: nadzieję są nieuprawnione, przedwczesne i oderwane od rzeczywistości… Ślepym Okiem Temidy

Dziady, Ślepym Okiem Temidy

Świątecznie ;)

Zapłata w naturze? Ślepym Okiem Temidy

Tajemnica Adwokacka, Ślepym Okiem Temidy

Wariant…

Klauzula sumienia, Ślepym Okiem Temidy

  Mea culpa!

Niemiecka jakość (adwokatów), Ślepym Okiem Temidy

Reklama powinna być dostosowana do okoliczności… A adwokaci to przecież ludzie bystrzy i społecznie dostosowani … nieprawdaż?… ;) Ślepym Okiem Temidy

Walka prawników, sędzia Arkadiusz Krupa

Walka prawników? Sędzia Arkadiusz Krupa (Ślepym Okiem Temidy)

Egzaminy, egzaminy, i po egzaminach, sędzia Arkadiusz Krupa

    O egzaminach wstępnych z przymrożeniem oka, ale i z życzeniami: aby zdającym nie przyszło stawać w kolejce po zasiłek w urzędzie pracy. Ba, aby nie przyszlo im walczyć na ringu z kolegami i koleżankami po fachu… Sędzia Arkadiusz Krupa, Ślepym Okiem Temidy

Adwokat w pokoju innym niż wszystkie, sędzia Arkadiusz Krupa

Adwokat w areszcie, sędzia Arkadiusz Krupa

Bywa, że pokój adwokacki, wygląda tak… Sędzia Arkadiusz Krupa

Sędzia w Pokoju Adwokackim, SSR Arkadiusz Krupa

Sędzia w Pokoju Adwokackim? To musi budzić skojarzenia…     Zaś w nawiązaniu do „Prawa Agaty okiem adwokota”, jedna z wcześniejszych grafik. Sędzia Arkadiusz Krupa