Home2017Lipiec (Page 7)

Lipiec 2017

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, dalej również "k.c.", kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Głównym założeniem projektu jest skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Projekt przewiduje nowelizację art. 118 k.c. polegającą na wprowadzeniu krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Zgodnie

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał zarządzenie dotyczące 323 wolnych stanowisk asesorskich. Po ostatnich nowelizacjach dotyczących drogi do zawodu sędziego, stanowiska te są przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie zostali skreśleni z listy aplikantów. Asesorzy mają być wyposażeni

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadzona ustawą z dnia 23 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 773) wprowadza istotne zmiany w prawie obejmujące zwłaszcza w zakresie kar, które zostały podwyższone. Poniżej, przegląd zmian (było/będzie): Art. 53 § 2 - ogólne dyrektywy wymiaru kary Przed nowelizacją: wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności

Prokuratura stwierdziła, że eurodeputowany PiS Kosma Złotowski nie złamał prawa, gdy nazwał publicznie sędziego z Mogilna "debilem w todze". Słowa Złotowskiego odnosiły się do rzekomo złego potraktowania podczas poselskiej interwencji. Złotowski nie wspomniał, że interweniował w sprawie partyjnego kolegi skazanego na karę pozbawienia wolności uchylającego się od

  Adwokat pomaga. Zdawać by się mogło, kwestia nie budząca wątpliwości. No właśnie, zdawać by się mogło. Wiele bowiem zależy od tego jak i kto tę pomoc poda się opinii publicznej do wiadomości. Może się bowiem okazać, że udzielając wsparcia na dworcu kolejowym w Terespolu rodzinom,