Home2017Lipiec (Page 6)

Lipiec 2017

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w postanowieniu z dnia 17 grudnia 2014 roku, sygn. akt II Kp 438/14: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo D. W. w dniu 18 września 2014 roku złożył zawiadomienie o popełnieniu przez jego byłą żonę przestępstwa polegającego na usunięciu z jego konta założonego na

Szwedzka organizacja neonazistowska, nie może już używać nazwy „Nordfront” z uwagi na podobieństwo do "Nordfrost" – nazwy niemieckiej firmy działającej w branży chłodniczej. Firma Nordfrost wdała się przed szwedzkim urzędem patentowym w spór z organizacją neonazistowską pn. Nodrfront, która złożyła wniosek o rejestrację w szwedzkim Urzędzie Patentowym

Jak donosi jedna na czytelniczek Pokoju, do kancelarii, w której pracuje przysłana została wiadomość e-mail z domeny Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (@um.warszawa.pl). Zawierała załącznik w postaci faktury w formacie *.xls, a także dane pracownika wraz z numerem telefonu bez informacji o Wydziale, w którym pracuje. Urząd otrzymał

Pogrom w Jedwabnem – masowe zabójstwo kilkuset Żydów, dokonane 10 lipca 1941 z niemieckiej inspiracji przez grupę co najmniej 40 Polaków. W wyniku zbrodni zginęło co najmniej 340 osób, z czego około 300 zostało żywcem spalonych w stodole. Pogrom w Jedwabnem stał się znany w Polsce za sprawą książki Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi. W Jedwabnem –

UOKiK prowadzi przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem wyjaśniającym wszczętym 21 czerwca bieżącego roku. Postępowanie zostało wszczęte m.in. na skutek skarg wpływających do urzędu ze strony przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na wprowadzone przez Allegro zmiany, które miałyby powodować, że

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. ak: II SA/Ol 1107/15: w świetle zasad doświadczenia życiowego nie sposób przyjąć, aby do niezbędnych potrzeb życiowych można zaliczyć zaspokajanie potrzeb seksualnych. W dniu 25 marca 2015 r. Z.O. złożył do Wójta Gminy wniosek o przydział 300