Home2016Maj (Page 2)

Maj 2016

Pod koniec lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wysłał ważny sygnał do opinii publicznej, że ustawodawstwo policyjne, obowiązujące w praktycznie niezmienionym kształcie od początku obecnego stulecia, nie chroni praw obywatelskich. Wyrok w sprawie K 23/11 miał dać decydentom asumpt do poważnej dyskusji na temat ochrony prywatności,

Przyjmuje się, że poniższy tekst ma fundamentalne znaczenie dla całego ponadnarodowego procesu integracji europejskiej,  uważany jest za jego prawdziwy początek. W wyniki 9-miesięcznych negocjacji Francja, Republika Federalna Niemiec, Luksemburg, Włochy, Belgia i Holandia podpisały traktat paryski, który powoływał Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.   Pokój na świecie nie

„Wielce utalentowany młody człowiek, z ogromnym poczuciem humoru, niepospolitą energią, wyraźnymi uzdolnieniami aktorskimi, również literackimi”. To wspaniała laurka na pana temat, na którą natknęłam się w internecie oraz, z której brzmieniem nie sposób się nie zgodzić. Jednakże interesuje mnie coś innego. Co takiego panią interesuje? Co pan