Rezultat rozmów Naczelnej Rady Adwokackiej z Ministerstwem Sprawiedliwości, reprezentowanej przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary, Wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Jacka Treli oraz Sekretarza NRA Rafała Dębowskiego – wygląda na to, że stawki za urzędówki pójdą niebawem w górę.

W skrócie:

– do 30 lipca 2015 r. opracowanie projektów 2 rozporządzeń (w sprawie stawki z wyboru i z urzędu)

– od lipca 2015 r.: podniesienie stawek za sprawy pracownicze, skargi na czynność komornika, eksmisje i wykroczenia

– uzgadnianie terminów sądowych z adwokatami (a nie tylko z prokuratorami)

– kontynuowanie rozmów nad dobrowolnością w sprawach z urzędu

– prace nad dostępem adwokatów do bazy PESEL

https://youtu.be/fhpQlUgDrWM

Oraz ad vocem Prezesa NRA Andrzeja Zwary

https://youtu.be/dcggUVhAJYs

Share Post
Written by

Adwokot, to adwokot

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.