12:10 Trwa wyprowadzanie sztandaru. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że jego obecność na sali stanowi przykry żart. Nieśmieszny.

12:09 Przewodnicząca informuje, że jednej z uczestniczek zaginął płaszcz. To także pierwsza taka sytuacja w historii adwokatury.

12:07 Głosowanie zakończone, pójdziemy do domu. Warszawa wisienką na torcie wszystkich izb…

12:00 Przewodnicząca przerywa zgromadzenie. Mec. Nogal zgłasza sprzeciw, zarządza się głosowanie w przedmiocie sprzeciwu.

11:59: Adw. Zdunek: nie widzę przeszkód aby przegłosować budżet na 2015 r.

11:58 Adw. Agnieszka Wolińska: rok temu także doręczono nam sprawozdanie komisji na kilka dni przed zgromadzeniem.

11:57 Adw. Gintowt: Przerwa, czy zgromadzenie? Rozpoczęliśmy zgromadzenie, kontynuujemy je po przerwie. Zamknięcie zgromadzenia oznacza, że zgromadzenia już nie ma. Proszę, aby przewodnicząca zreasumowała swoją decyzję.

11:55 Przewodnicząca: Prezydium otrzymało informację, że do ORA wpłynęło tylko jedno sprawozdanie, podpisane przez przewodniczącego. Otrzymaliśmy informację, że inne sprawozdanie nie wpłynęło. Uwagi o zamiataniu sprawy pod dywan nas obrażają. Zarządzam zamknięcie zgromadzenia. Wobec sprzeciwu adw. Nogala, będziemy głosować nad sprzeciwem.

11:52 Adw. Krzysztof Boszko: Słucham tego co się dzieje z zażenowaniem. Zastanówcie się Państwo nad tym, co to jest Adwokatura, jest to stowarzyszenie Kolegów. Nasi koledzy, których dziś nie ma, uważali, że przedmiotem obrad ma być coś innego, niż się okazało, że jest. Spotkamy się z ryzykiem uchylenia uchwał przez NRA lub przez Ministra.

11:50 Adw. Marek Gromelski: Składam wniosek w zakresie dotyczącym ustalenia treści porządku obrad i przyjęcie następującego porządku. Po pkt 1 i 2 przyjąć, że znosimy pkt od 4 do 14 i jako ostatni wniosek przyjąć punkt zamknięcie zgromadzenia izby. Ten wniosek ma charakter porządkujący i najdalej idący w obecnej sytuacji. Jeśli wniosek ten zostanie przegłosowany, władze izby będą musiały zwołać nadzwyczajne zgromadzenie.

11:48 Adw. Michał Szpakowski: Jeśli przerwiemy zgromadzenie, będziemy musieli zwołać nadzwyczajne zgromadzenie aby wybrać członków komisji lub jej przewodniczącego. Kolejne zaś po to, aby zamknąć rok. W przypadku uznania, że nie istnieje sprawozdanie komisji wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o uzupełnienie składu organu.

11:46 Adw. Grabianowska: To co obserwuję≤ jest dla mnie niepokojące. Apeluję do Szanownych Państwa o wzajemny szacunek. Jeśli słyszę słowa atakujące personalnie, nie jest to właściwe. Jeśli istnieje inne sprawozdanie, prosiłabym o umożliwienie zapoznania się ze sprawozdaniem. Zanim podejmiemy decyzję o zakończeniu obrad powinniśmy wiedzieć, co tu się stało. Przyłączam się do apelu o dymisję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

11:45 Mec. Krysztofowicz: Nie zgadzam się z mec. Baszukiem, zawiadomienie o zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem KR przesyła się na 2 tygodnie przed terminem, moim zdaniem nie możemy rozpatrywać innego sprawozdania.

11:42 Adw. R. Baszuk: Zamknięcie ksiąg i zatwierdzenie absolutorium dokonane może być dokonane po zapoznaniu ze sprawozdaniem KR. A taki dokument jest. To, że wnioski odbiegają od wniosków Rady, nie ma znaczenia.

11:41 R. Dębowski: Jestem bardzo zaniepokojony tym, co się dzieje. Proponuję zamknięcie zwyczajnego zgromadzenia. Przerwanie zgromadzenia dałoby czas na rozważenie sytuacji, dokonanie analizy i podjęcie dalszych decyzji, abyśmy się nie zapętlili w niemożności funkcjonowania izby.

11:40 Adw. Mazur: Mam nadzieję, że dzisiejszy zapis wideo będzie dla nas dostępny dla dokonania analizy tego, co się stało.

11:36: Dziekan: Jesteście najwyższą władzą Izby. Uważam, że decyzja członków KR podjęta na zgromadzeniu jest nieodpowiedzialna i nie da się tego uratować tak, jak chciał to uratować mec. Barczak.

11:35 Mec. Nogal sprzeciwia się zerwaniu zgromadzenia. Nie ma przeszkód do procedowania. Głosujmy nad porządkiem, wydano tyle pieniędzy.

11:34 B. Pardus: proszę mec. Gujskiego o przedstawienie treści pierwotnego sprawozdania.

11:31 Piotr Barczak: 19 lutego odbyło się posiedzenie KR, wówczas przyjęto uchwałę o braku możliwości przyjęcia sprawozdania, bo nie było wtedy sprawozdania Rady. 3 marca przewodniczący KR rozesłał projekt sprawozdania z adnotacją o możliwości udzielenia absolutorium z uwagi na brak sprawozdania Rady. To było przyjęte przez nas. To nie jest ten dokument, który otrzymaliście Państwo 5 marca! My tego dokumentu nie widzieliśmy na oczy. Dymisje członkowie powinni składać na ręce zgromadzenia, bo to ono udzieliło mandatu – nie było możliwości wcześniejszego złożenia mandatu.

11:30 Dziekan: To co pani powiedziała traktuję jako pomówienie. Problem nie polega na tym, że zgromadzenie zrobiliśmy za wcześnie. Nie było jeszcze audytu, bo nie spłynęły umowy do badania. Nie rozumiem dlaczego w przypadku kontrowersji w Komisji, dokument rezygnacji wpłynął dzisiaj.

11:25 Adw. Supera: Jestem oburzona tym, co się stało. Dlaczego informacja o sytuacji w Komisji nie miała być nam podana? Już pomijam, honor, Bóg i ojczyznę, to jest przeszłość, ale my o mało nie złamaliśmy przepisów. Dlaczego informacja skierowana przz członków komisji do Zgromadzenia miała być zatajona i zamieciona pod dywan. Powinno być wszczęte postępowanie dyscyplinarne w sprawie bo widzę wiele braków, zawinienia w sprawozdaniu komisji rewizyjnej. Zdaje się, że Dziekan i inne osoby o tym wiedziały. Zatem jakim prawem i dlaczego osoby decydujące o zgromadzeniu kolejny raz naraziły izbę na wydatki, naraziły nas na przyjście i dlaczego Panie Dziekanie, gdzie jest audyt, który miał być podstawą rozliczenia sprawozdania i budżetu?

11:21 Adw. Sawicki: Sytuacja zmusiła mnie do zabrania głosu. W 100% zgadzam się z przedmówcą. Siedząc na końcu sali doszliśmy z kolegami do wniosku, że 80% zgromadzonych jest za racjonalnym podejściem, oczekuje aby nasze pieniądze wydatkować rozsądnie. To, co usłyszeliśmy, ten list, budzi mój głęboki sprzeciw i zdumienie, jest to w opozycji do tego, co słyszeliśmy na początku, o dumie, honorze i samorządności. Oczekiwałem od przewodniczącego, że niezależnie od zarzutów, poda się do dymisji. Mało brakowało, a głosowalibyśmy nad dokumentem, który nie ma racji bytu i nie miał prawa powstać! Nie można się przysłuchiwać, trzeba zacząć działać. Jeśli przewodniczący nie poda się do dymisji, powinniśmy go odwołać.

11:20 Adw. Gromelski: Narażamy się na niestabilność. Apeluję do Rzecznika Dyscyplinarnego o rozważenie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie zdarzenia, które dzisiaj nas spotkało. To jest destrukcja życia samorządowego. Myślałem, że jako adwokat z 30-letnim stażem widziałem już wszystko i nie sądziłem, że będę świadkiem takiej kompromitacji.

11:19 Adw. Mazur: Czy istnieje konieczność wyboru przewodniczącego Komisji?

11:18: Dziekan: Do członków Komisji i do przewodniczącego – mam sprawozdanie komisji, które wpłynęło 2 tygodnie temu a rezygnacje wpłynęły dzisiaj. Dlaczego tak się stało? Jeśli KR będzie się zajmować naszymi finansami to będzie to Izbę kosztowało 100 000 zł.

11:15 Decyzja Prezydium: sprawozdanie jest sprawozdaniem Przewodniczącego, a nie sprawozdaniem Komisji. Sprawozdanie nie zostało złożone do ORA zatem nie istnieje, a dzisiejsze zgromadzenie jest BEZPRZEDMIOTOWE. Prezydium zrywa zgromadzenie bez głosowania porządku obrad.

11:13 Adwokaci proszenie na salę.

11:09 Trwa długi (sic) kwadrans na refleksję.

11:02 Jest wiosna, a temperatura na sali zdaje się zwiastować lato… Warto dodać, że w przypadku nie zatwierdzenia sprawozdania ORA (na skutek nie zatwierdzenia go przez Komisję Rewizyjną) dzisiejsze zgromadzenie okaże się bezprzedmiotowe. Aż żal, że adwokaci nie byli świadomi zaistniałej sytuacji.

10:42: Aleksander Krysztofowicz: wnosi o 15 minut przerwy na przemyślenie.

10:41 Mec. Nogal: wnosi o uzupełnienie porządku obrad o głosowanie w przedmiocie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

10:40 Dziekan: Do nas wpłynęło jedno sprawozdanie finansowe, musimy je przegłosować, a jeśli chodzi o wybory – proszę o odczytanie § 27 regulaminu,

10:38 Mec. Gujski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Akceptując decyzję kolegów, wskazuję że w tym roku doszło do sytuacji nieakceptowalnej – wobec postawy kolegów mogło nie dojść do sporządzenia sprawozdania co uniemożliwiałoby zwołanie zgromadzenia. Dlatego zdecydowałem się przedstawiić sprawozdanie samodzielnie.

10:37 Piotr Barczak: Potwierdza treść pisma, i konieczność przeprowadzenia wyborów do Komisji Rewizyjnej.

10:35 Wynik głosowania: Za sprzeciwem 423 , przeciwko 188, wstrzymało się 16 osób, pismo będzie czytane: Komisja Rewizyjna nie zapoznała się ze sprawozdaniem ORA i nie głosowała go! 19 marca przewodniczący poinformował, że samodzielnie przedstawi swoją ocenę jako ocenę komisji. Jest to w ocenie członków sprzeczne z prawdą, narusza procedury i stanowi przeszkodę do prowadzenia głosowań ujętych w porządku obrad. Członkowie nie widzą możliwości współpracy wobec braku zaufania do przewodniczącego (podpisano: Barczak, Głowacka, GOliński, Kuczyński, Motyl, Mierzejewska)

10:28 Mec. Szpakowski wnosi o wyjaśnienie, co oznacza głosownaia za, a co – sprzeciw. Głos za – Zgromadzenie pozna uzasadnienie rezygnacji członków Komisji. Głos przeciw – nie pozna.

10:27 Za chwilę głosowanie: za sprzeciwem, czy przeciw sprzeciwowi.

10:25 Radosław Baszuk zgłasza sprzeciw od decyzji przewodniczącego w przedmiocie rezygnacji o nie odczytaniu uzasadnienia członków Komisji Rewizyjnej (czy jego treść nie ma znaczenia dla zgromadzonych?)

10:24 Prezydium rozważa, cóż począć z gąszczem wniosków.

10:23 Dziekan: wnoszę o przeprowadzenie głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.

10:21 Mec. Barczak informuje, że nie ma możliwości cofnięcia decyzji.

10:20 Mec. Radosław Baszuk: wnoszę o to, aby przewodnicząca poinformowała zgromadzonych o treści pisma rezygnujących członków Komisji Rewizyjnej.

10:19 Mec. Gromelski: Proszę kolegów. którzy złożyli rezygnację z Komisji Rewizjnej, cofnęli swoją decyzję. Możemy zmarnować dzisiejsze zgromadzenie, zatem apeluję o cofnięcie swoich rezygnacji.

10:17 Dziekan: Aby wybory były rzeczowe, zmuszeni będziemy zwołać zgromadzenie, zatem oponuję przeciwko wnioskowi. Inaczej dzisiaj nie wyjdziemy z tej sali. Z sali słychać głos mec. Nogala

10:16 Adw. Piotr Barczak: W dniu dzisiejszym do dymisji podało się 6 członków Komisji Rewizyjnej! Zostały 3 osoby. Albo zostanie skład uzupełniony, albo będzie konieczne zwołanie kolejnego zgromadzenia. Wnosi o to, aby po udzieleniu absolutorium przeprowadzić głosowanie w przedmiocie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

10:14: Adw. Szpakowski, w imieniu Dziekana: Zgadzam się z kol. Sławomirem Zdunkiem, wniosek kol. Nogala zmierza do tego, aby o sprawach izby decydowała mała liczba adwokatów.

10:11 Adw. Gujski: Mam deja vu, w maju 2014 r. kiedy również składano wniosek o zmianę porządku obrad. Aby przyjąć budżet i zmieniając składkę, zgromadzenie powinno znać sytuację Izby. W tej sytuacji, poddawanie pod głosowanie budżetu na kolejny rok rachunkowy kłóci się ze zdrowym rozsądkiem i § 13 ust. 1 Regulaminu KZA, przewidującego elementy porządku obrad. Jestem przeciw temu wnioskowi.

10:08 Mec. Zdunek informuje, że w ślad za dziekanem (który czasami nie nosi krawata), także go nie założył. Podnosi, że tradycją stało się przesuwanie spraw finansowych na koniec obrad. Apeluje, aby nie stało się tak, że mała liczba adwokatów będzie decydowała o sprawach kilku tysięcy osób. Wskazuje, że przepisy nie stoją na przeszkodzie temu, aby zmienić porządek obrad.

10:07 „Myślę, że to wszystko jedno, czy ktoś jest za, czy przeciw” hmm

10:05 Poczytaj mi mamo, trwa odczytywanie porządku obrad, nie wszyscy go mają.

10:04 Zgromadzenie ma przyjąć porządek obrad, mec. A. Nogal domaga się udzielenia mu głosu. Podano informację o rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej.

10:03 Trwa odczytanie nazwiska adwokatów, którzy zmarli od dnia ostatniego Zgromadzenia.

10:00 Zaczynają się propozycje osobowe, do składu prezydium, adwokaci: Ada Czapla, Paweł Ignatjew, Kamil Szmid i (?) Kamiński. Chyba mamy komplet.

9:58 Pan Prezes zachęca do noszenia koszulek z napisem adwokatura.pl na biegu powstańczym. Przypominamy przy tym, że Pan Mecenas biegnie w Biegu Rzeźnika!

9:48 Prezes Andrzej Zwara dziękuje za zaproszenie oraz dziękuje nowym aplikantom i świeżym adwokatom. Statystyki wskazują, że na aplikację zdawali głównie absolwenci, którzy podczas studiów osiągnęli najwyższe wyniki.Izba Warszawska wyróżnia się na tle kraju, a szkolenia Izby warszawskiej wyróżniają się na tle kraju. Pod względem przygotowania zawodowego, Izba zaczyna plasować się bardzo wysoko. Pan Prezes porusza temat ustawy o pomocy prawnej pro bono.
FullSizeRender

9:47 Dziekan informuje o wniosku o nadanie jednej z ulic w Warszawie imienia mec. Stanisława Mikke. Zachęca do podpisania wniosku.

9:46 Dziekan Rościszewski dziękuje za przyznane mu przez NRA wyróżnienie.

9:44 Głos zabiera Pana Prezes Andrzej Zwara i zachęca do wypowiedzi Pana Mec. Rościszewskiego.

9:39 Pan Dziekan zachęca do wysłuchania Pana Mec. Jaworskiego, który dziękuje za miłe słowa. Pyta, czy Adwokatura nadal jest potrzebna, zachęca do indywidualnego udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Przypomina, że I. Waśkowski powiedział, że Adwokatura jest potrzebna społeczeństwu, występuje w obronie praw i wonlności. Powinna mieć wpływ na prawo, jest potrzebna obywatelowi, gdyż broni jego wolności, honoru, własności i życia. Adwokatura potrzebna jest Sądowi, władzy państwowej. Adwokatura powinna odgrywać istotną rolę w wymiarze sprawiedliwości. Adwokatura jako zbiorowość występuje w obronie ideału – wolności i równości wobec prawa. Pan Mecenas życzy Adwokaturze, aby swoje zadania spełniła z godnością. Owacja na stojąco.

9:36 Zwyczajem stało się zwracanie uwagi mec. Harasiukowi, który rozdaje ulotki Koła Adwokatów Sądowych. Jak w szkole.

9:28 Warszawa nie zsynchronizowała zegarków, Zgromadzenie rozpoczyna się z opóźnieniem. Pan Dziekan wita gości, którzy przybyli oraz tych, którzy nie. Na sali obecny jest m.in. Prezes NRA Andrzej Zwara oraz jubilat, Pan Mecenas Czesław Jaworski. Głos zabiera wicedziekan Orliński

8: 47 Adwokoci wykorzystują ostatnie wolne chwile na small talk i trochę rozrywki.
IMG_1204
W tym miejscu, na bieżąco – informacja o przebiegu Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Udostępnij wpis
Autor:

Adwokot, to adwokot

Brak komentarzy

ZOSTAW KOMENTARZ