Wezwanie na przesłuchanie doręczane przez 12 mężczyzn na mniej niż 1 dzień przed terminem? Zapowiedź postawienia przez Prokuratora zarzutu, iż odprawianie mszy i słowa kazań to działalność, która wykracza “poza działalność duszpasterską i stanowi nadużycie miejsca kultu religijnego, jak również stanowi nadużycie wolności sumienia i wyznania. W tej sytuacji kontynuowanie przez podejrzanego jego dotychczasowej działalności może pociągnąć za sobą konieczność zastosowania wobec niego sankcji wynikających z przepisów kpk”? Tak wyglądał u ks. Jerzego Popiełuszki grudzień 1983 r.

 

My zwracamy uwagę na nazwiska adwokatów, którzy w tamtych trudnych czasach byli u boku Jerzego Popiełuszki – adw. Tadeusz de Virion – inwigilowany przez Wydział III K MO m.st. Warszawy w ramach SOO krypt. „Francuz”, nr rej. 3508 (1966–1969) i adw. Edward Wende, pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych w procesie funkcjonariuszy MSW oskarżonych o zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki.

Slajd1 Slajd2 Slajd3

[źródło: Aparat represji wobec ks. Jerzego Popiełuszki 1982-1984, t. I., s. 141-143]

Share Post
Written by

Warszawski adwokat i Pokój Adwokacki w jednym.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.