Bodaj każdy z nas miał w życiu kontakt z firmą windykacyjną, która nie tylko nie miała podstaw do tego, aby czegokolwiek żądać, ale także posługiwała się metodami nie znanymi kodeksowi postępowania cywilnego. Żądanie wpłaty określonej kwoty pod rygorem wszczęcia egzekucji terenowej przez podmiot nieuprawniony i mimo braku prawomocnego orzeczenia, nękanie sms’ami i telefonami (także w weekendy lub w nocy), wezwania do zapłaty kwot, których nie jesteśmy winni.

Postanowiliśmy uruchomić stronę internetową skierowaną do konsumentów zawierającą

1/ opisy nieuczciwych praktyk wraz ze zweryfikowaną listą podmiotów, na które konsumenci złożyli skargi,

2/ wskazówki dla konsumentów pozwalające na zwiększenie ich świadomości prawnej, w szczególności – informujące o sposobach obrony wobec nieuczciwie działających podmiotów.

nieuczciwepraktyki

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.