Gdy nie ma praw człowieka, Martyna Majewska

Jeśli założyć, że praw człowieka nie ma, to mamy obowiązek:

– zadbać o to, aby wszyscy byli równi wobec prawa,

– zabezpieczyć każdemu prawną ochronę jego wolności osobistej i nietykalności,

– dać każdemu prawo do dostępnego, bezstronnego i niezawisłego sądu,

– wspierać i ochraniać wykluczonych, słabszych i potrzebujących,

– karać sprawiedliwe oddając każdemu to, co mu się słusznie należy,

– chronić życie, które można łatwo odebrać, ale którego nie potrafimy przywrócić,

– szanować sferę życia prywatnego i nie naruszać jej z oczywiście błahych przyczyn ani dla kaprysu.

 

Ale przede wszystkim mamy stały obowiązek pamiętania o tym, że nienaruszalna, przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło jego wolności i praw.

 

Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

 

Martyna Majewska

12714065_10153243039991529_150054817_n

 

 

Share Post
No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.