snapchat
menu
Szukaj
Maciej Gutowski & Piotr Kardas

Spór o TK czas zakończyć, adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego przechodzi do kolejnej fazy. Mimo zapewnień przedstawicieli aktualnej większości parlamentarnej o braku naruszeń podstawowych wartości demokratycznego państwa prawnego, opartych na przekonaniu, że większość wybrana w demokratycznej procedurze uprawniona jest...

Paraliż trybunału nie wyłącza odmowy stosowania prawa sprzecznego z Konstytucją przez sądy , adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas

Za nami rozstrzygnięcie w sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – „ustawy blokującej” działalność orzeczniczą TK (K 47/15). Wiemy, że jest ona niezgodna z konstytucją z przyczyn, które trudno zliczyć. W sposób wiążący dla każdego i powszechnie obowiązujący przesądzone zostało, że...

Ten, kto nie ryzykuje kosztów, jest bardziej skory do sądu, adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skierowali niedawno do Ministra Sprawiedliwości interpelacje, w których sugerują obniżenie wysokości kosztów zasądzanych przez sąd od strony przegrywającej proces. Dotyczą one reguł przewidzianych w rozporządzeniu, które uzupełnia przewidzianą w KPC regułę zwrotu...

Jak ułatwić dostęp do kasacji? , adw. Piotr Kardas, Jacek Giezek, Maciej Gutowski

Polska procedura karna po raz kolejny staje się przedmiotem podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac legislacyjnych, których zakres przedstawiono w opublikowanym 8 stycznia 2016 roku projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany –...

Prokuratura wymaga reform, nie zaorania, adw. Maciej Gutowski, adw. Piotr Kardas

Marzy nam się merytoryczna dyskusja o potrzebie i zakresie zmian w prokuraturze i w sądach. Sensownym wyzwaniem byłaby merytoryczna praca nad poprawą jakości pracy w prokuraturze i w sądownictwie. Jesteśmy dalecy od zachwytów nad polskim wymiarem sprawiedliwości, który działa zbyt wolno, zbyt...

Trybunał musi orzec o (nie) konstytucyjności nowelizacji bezpośrednio stosując Konstytucję, adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas

Na szczęście nie da się zwykłą ustawą zniszczyć instytucji stworzonej Konstytucją. Gdyby było to możliwe, pewnie po ostatniej nowelizacji ustawy o TK, Trybunał zostałby zablokowany (chodzi o tzw. „ustawę naprawczą”, która jednak z naprawą ma wspólną tylko nazwę). Kompetencja TK do badania...

TK stanie się bezproduktywną dekoracją, Adw. Maciej Gutowski, adw. Piotr Kardas & adw. Grzegorz Majewski

Do tradycji zaczyna przechodzić niespotykany nocny tryb prac legislacyjnych. Procedowany z wtorku na środę projekt tzw. „ustawy naprawczej”, czyli nowelizacji ustawy o TK jak na razie przoduje wśród szczególnych dowodów na to, że prawo może napisać każdy. Projekt sporządzony w wielkim pośpiechu,...

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie mogą być unieważnione, adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas

W niedawnej publikacji na łamach DGP poddaliśmy krytycznej ocenie postanowienie TK z 30 listopada 2015r., na mocy którego Trybunał Konstytucyjny udzielił zabezpieczenia wniosku grupy posłów przez wezwanie Sejmu RP do powstrzymania się od wyboru sędziów TK.   Okazuje się, że judykat ten...

W trybie zabezpieczenia nie buduje się państwa prawa, adw. Maciej Gutowski, adw. Piotr Kardas

Postanowieniem z 30 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny – na podstawie art. 755 par. 1 i art. 730[1] par. 2 k.p.c. w związku z art. 74 ustawy o TK (Dz.U. 2015 poz. 1064) – udzielił zabezpieczenia wniosku grupy posłów przez „wezwanie Sejmu RP do powstrzymania się od dokonywania...

Rozważania o Trybunale Konstytucyjnym, adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas

W związku z upływem kadencji trzech spośród sędziów TK, na podstawie przepisów poprzednio obowiązującej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, poprzedni Sejm miał prawo dokonania wyboru ich następców. Ustawa, która weszła w życie 30 sierpnia, rozszerzyła te kompetencje na wybór kolejnych dwóch sędziów,...

Polityka w sądach i w prokuraturze wyrzuci z nich sprawiedliwość, Prof. dr hab. adw. Maciej Gutowski & Prof. dr hab. adw. Piotr Kardas

Polityka w sądach i w prokuraturze wyrzuci z nich sprawiedliwość   Wykrakaliśmy. Jeszcze niedawno na łamach DGP apelowaliśmy o współdziałanie środowiska prawniczego oraz debatę nad kierunkami reformy wymiaru sprawiedliwości oraz rynku pomocy prawnej. Akcentowaliśmy, że nasza pasywność oznaczać...