adw. Ksenia Abkowicz, Martyna Majewska

3ddc7c1342202ff1939ae99b11098ec6_XL

Dzisiaj słów parę o Kseni Abkowicz, Karaimce, przewodniczącej Związku Karaimów Polskich oraz rzecz jasna – adwokacie.

 

Ksenia Abkowicz – adwokat, poetka, działaczka społeczna. Urodziła się w 1886 roku w Warszawie, zaś dyplom uzyskała na Wyższych Żeńskich Kursach Prawniczych w Piotrogrodzie w 1917 roku. Przypatrzmy się treści samego dyplomu: „Okazicielka niniejszego Ksenja, córka Rafała, Abkowicz, wyznania karaimskiego, ur. dn. 7 VIII 1886 r., na mocy wydanego przez Wyższe Kursa Żeńskie w Piotro- grodzie zaświadczenia o ukończeniu kursów prawnych i po dostatecznym złożeniu egzaminów, składała egzaminy w Komisji Prawnej przy Uniwersytecie Piotrogradzkim w 1917 r., przyczem wykazała następujące postępy: z procedury sądowej cywilnej, prawa kryminalnego i procedury sądowej kryminalnej – celująco, z prawa cywilnego i prawa handlowego – dostatecznie.”

W 1924 roku jako jedna z pierwszych rozpoczęła samodzielną praktykę adwokacką w Wilnie. Będąc osobą o ogromnym sercu oraz z zacięciem społecznikowskim podejmowała się obrony kobiet, była zagorzałą promotorką praw kobiet, a także osób niewykształconych, ubogich. Dzięki świetnej sytuacji materialnej, w jakiej się znajdowała, brała sprawy „za symboliczną złotówkę”, co niepomiernie denerwowało przedstawicieli palestry wileńskiej. Bezskutecznie zwracali się do z prośbą o ustawienie rodaczki. Krążyło nawet takie powiedzenia “Kolego Prezesie (Związku Religijnego Karaimów), zamorduj rodaczkę, my ciebie wybronimy!” [1].

Swoje wiersze publikowała w j. rosyjskim. Tłumaczenia niektórych dostępne są na stronie http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/512-kalisz. Więcej informacji poświęconych Kseni Abkowicz można znaleźć na stronie http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/508-ksenia-abkowicz

Martyna Majewska (za pomoc i wskazówki dziękuję pani Marioli Abkowicz)

 

[1] cytowane za http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/291-zachowane-w-pamieci

[foto: www.awazymyz.karaimi.org]

Share Post
Written by

Przez niektórych znana jako Żona Rabina Eliasza, asesor komorniczy, pracuje jako prawnik niekoniecznie zajmując się windykacją. Od zawsze związana z trzecim sektorem i zaangażowana w edukację o mniejszościach narodowych, etnicznych i językowych. W życiu pozaprawniczym - tworzy bajki animowane

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.