Home2018grudzień

grudzień 2018

Od ostatniego wydania Magazynu Pokój Adwokacki minęły dwa lata. Przez ten czas zmieniło się niemal wszystko. Prawo okazało się narzędziem tak elastycznym w rękach polityków sprawujących władzę, jak bodaj nigdy dotąd. Przewartościowaniu uległy pojęcia "demokracja", „fundamenty państwa prawa”, a samo użycie sformułowania „państwo prawa” wiąże