Home2017 (Page 39)

styczeń 2017

Osoby zainteresowane opublikowaniem swojego tekstu w Pokoju adwokackim lub w Magazynie Pokój Adwokacki prosimy o kontakt pod adresem: nasz@pokojadwokacki.pl Zastrzegamy możliwość wyboru tekstów, które ukażą się na naszej stronie lub w magazynie. Najistotniejsze dla nas jest to, aby to, co udostępniamy naszym Czytelnikom było wystąpieniem ad rem,