Home2016kwiecień (Page 2)

kwiecień 2016

Dlaczego uważa pan mecenas, że byłby pan odpowiednim Rzecznikiem Dyscyplinarnym i co pojęcie „odpowiedniego RD” oznacza, pana zdaniem? Moim zdaniem pion dyscyplinarny potrzebuje nowego, świeższego spojrzenia, tak samo jak 3 lata temu Izba potrzebowała takiego spojrzenia. Wprawdzie wówczas nie zostałem wybrany na Dziekana, ale mój najistotniejszy

Skąd pomysł kandydowania na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie? Od 2013 r. pełnię obowiązki zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w naszej Izbie. Na podstawie poczynionych obserwacji doszedłem do wniosku, że pion dyscyplinarny należy zreformować. Jednak, nie poprzez postawienie wszystkiego na głowie, lecz poprzez przemyślane i rozważne