snapchat
menu
Szukaj
Wokanda
kropka

Wyrok S.O. w Piotrkowie Trybunalskim jako wzorcowy przykład łączenia sztuki orzeczniczej z piękną prozą i odwołaniami do literatury

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 kwietnia 2017 r., IV Ka 91/17: Przypomnijmy, że według tej dosyć zabawnej wersji A. M. bez żadnego sprzeciwu zdecydowała się w nocy zawieść swojego kompletnie pijanego męża na stację paliw, aby ten mógł sobie ( około północy) kupić...

Wyrok i uchwała SN: uznanie dziecka w zamian za obietnicę zamążpójścia i w ogóle o problemach z uchyleniem się od uznania

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 1985 r., I CR 219/85: Tylko błąd istotny uzasadnia unieważnienie uznania dziecka przez mężczyznę z powodu złożenia przez niego oświadczenia o uznaniu pod wpływem błędu (art. 80 par. 1 KRO). Dotyczy to także błędu wywołanego podstępnie. Uznanie dziecka...

Wyrok SN: Nie wymaga wiadomości specjalnych ocena, że miłość rodzicielska jest jedyną w swoim rodzaju, a jej doświadczenie istotną z punktu widzenia jednostki wartością

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r., sygn. akt III CSK 217/15: Nie wymaga wiadomości specjalnych ocena, że miłość rodzicielska jest jedyną w swoim rodzaju, a jej doświadczenie istotną z punktu widzenia jednostki wartością. Nie ulega wątpliwości, że nieodwracalny jest stan utraty...

Wyrok: Wysokość zasądzonego zadośćuczynienia wymaga uwzględnienia warunków życia i średnią stopę życiową w kraju

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 17 marca 2017 r., II Ca 1131/16: Pogryzienie przez psa niesie ze sobą nie tylko „namacalne” obrażenia fizyczne, ale również ślady w psychice, często pozostające na całe życie. Wysokość zasądzonego zadośćuczynienia wymaga...

"Oj chyba jeżyki się palą" - postanowienie Sądu Rodzinnego

Sąd rodzinny zdecydował dziś, że dwie 15-latki ze Środy Śląskiej, które w połowie czerwca podpaliły jeża, będą przez trzy miesiące pracowały na rzecz Ekostraży. Gimnazjalistki też uczestniczyć w treningu zastępowania agresji. Orzeczono wobec nich nadzór kuratora. Ta sprawa odbiła się szerokim...

Odrzucenie pozwu w sprawie europosła przeciwko europosłowi

W dniu 7 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym, odrzucił pozew europosła PiS Janusza Wojciechowskiego przeciwko eurodeputowanemu PO Jarosławowi Wałęsie. Wojciechowski domagał się od Wałęsy przeprosin w mediach, zobowiązania do „zaniechania naruszania jego dóbr...

Wyrok: martwa norka w kieszeni nie jest dowodem zatrudnienia

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 października 2007 r.: fakt przebywania na terenie firmy należącej do ojca, posiadanie na sobie stroju roboczego, czy też ochronnego – oraz martwej norki w kieszeni, nie są wystarczającym dowodem na to, że cudzoziemiec nielegalnie wykonywał pracę Komendant Straży...

Postanowienie: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w postanowieniu z dnia 17 grudnia 2014 roku, sygn. akt II Kp 438/14: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo D. W. w dniu 18 września 2014 roku złożył zawiadomienie o popełnieniu przez jego byłą żonę przestępstwa polegającego na...

Wyrok: związek obdarowanej synowej z mężem córki darczyńców nie przesądza o rażącej niewdzięczności wobec nich

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 637/13: związanie się przez obdarowaną synową (wdowę po zmarłym synu darczyńców) z mężem ich córki nie może być traktowane jako wyraz rażącej niewdzięczności obdarowanej wobec darczyńców skoro obdarowana nie zamierzała...

Wyrok WSA: do niezbędnych potrzeb życiowych nie można zaliczyć zaspokajania potrzeb seksualnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. ak: II SA/Ol 1107/15: w świetle zasad doświadczenia życiowego nie sposób przyjąć, aby do niezbędnych potrzeb życiowych można zaliczyć zaspokajanie potrzeb seksualnych. W dniu 25 marca 2015 r. Z.O. złożył do Wójta...

Prokuratura: "Debil w todze" to znieważenie zwykłe, interes społeczny nie wymaga ścigania

Prokuratura stwierdziła, że eurodeputowany PiS Kosma Złotowski nie złamał prawa, gdy nazwał publicznie sędziego z Mogilna „debilem w todze”. Słowa Złotowskiego odnosiły się do rzekomo złego potraktowania podczas poselskiej interwencji. Złotowski nie wspomniał, że interweniował w sprawie...

Kara 30 lat pozbawienia wolności za aborcję

Wyrok: kara 30 lat pozbawienia wolności za przyczynienie się do śmierci jej nowo narodzonego dziecka będącego owocem gwałtu; W Salwadorze kilka dni temu  skazano na karę 30 lat pozbawienia wolności 19-latję, która w kwietniu ubiegłego roku poroniła, będąc w trzecim trymestrze ciąży. Jak jednak...

Wyrok WSA: nie można być nieskazitelnym znacząco albo minimalnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1940/16 stwierdził: Pojęcie „rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego” zdefiniowane zostało w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako zespół...

Wyrok: Kodeks karny nie różnicuje przemocy wobec istot żywych, tj. człowieka i zwierząt

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r., IV Ka 1026/16: Kodeks karny nie różnicuje przemocy wobec istot żywych, tj. człowieka i zwierząt. Sprawca stosując bezprawną przemoc wobec istoty żywej, niezależnie czy tą istotą jest człowiek czy zwierzę, chce osiągnąć identyczne cele, tj....

Postanowienie: wysokość opłaty od pozwu powinna być brana pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

Wysokość opłaty od pozwu powinna być brana pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeśli jest ona wysoka, to może się okazać, że powód rzeczywiście nie jest jej w stanie uiścić – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 16 marca 2017 r., sygn....

Wyrok: zwrot wydatków pełnomocnika związanych z dojazdem do sądu i kosztami noclegu

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt: V ACa 542/16, orzekł, że pełnomocnik strony, która wygrała proces może domagać się zwrotu wydatków związanych z dojazdem do sądu i kosztami noclegu. Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest...

ETPC w sprawie dziennikarza Marcina Kąckiego

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpoznając skargę wniesioną przez dziennikarza Marcina Kąckiego stwierdził naruszenie przez Polskę art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  i zasądził na rzecz skarżącego 5 000 Euro słusznego zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła...

Wyrok: znęcanie się nad zwierzętami

Sąd Rejonowy w Płocku wyrokiem z 16 lutego 2017 roku uznał Małgorzatę S. – właścicielkę 2 psów za winną znęcania się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, bez pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby życiowe, czym doprowadziła psa o...

Prezent od św. Mikołaja do zwrotu po rozwodzie

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt: I ACa 1026/16 zasadne jest żądanie byłych teściów, skierowane do byłej synowej o zwrot „prezentu od Mikołaja” uzyskanego tytułem bezpodstawnego wzbogacenia,   z okazji Dnia św. Mikołaja zgodnie z zasadami...

TK zapowiada zażalenie

27 czerwca do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynął wniosek o dostarczenie transkrypcji protokołu rozprawy utrwalonej za pomocą środków rejestrujących dźwięk i obraz. Na owej rozprawie zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie Marka Jarockiego przeciwko Prezesowi...

Wyrok NSA: paragon fiskalny vs tajemnica lekarska

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: I FSK 1687/15 uznał, że pod pojęciem „konsultacja medyczna”, czy też „zabieg kosmetyczny”, albo „sprzedaż detaliczna kosmetyczna” może kryć się szereg różnych świadczeń,...

SA w Warszawie: jeżeli nie można jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci noworodka nie jest możliwe skazanie matki za zabójstwo

  Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał sprawę A.Z, która w nocy,  w celu ukrycia porodu, zawinęła noworodka w dwa ręczniki i schowała w swoim pokoju w walizce. Na skutek tego zdarzenia noworodek zmarł. Sąd I instancji przyjął kwalifikację z art.148 § 1 k.k i skazał kobietę na karę ośmiu lat...

Wokanda Pokoju adwokackiego: sprawa oskarżonego Dariusza K.

Dziś przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoznawana jest sprawa Dariusza K. oskażonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego pod wpływem narkotyków. Oskarżony zrezygnował z udziału w rozprawie, nie doprowadzono go do Sądu. Stawiła się prokurator Aleksandra Piasta. Na podstawie przepisu art....