Reklama powinna być dostosowana do okoliczności… A adwokaci to przecież ludzie bystrzy i społecznie dostosowani … nieprawdaż?… ;)

niemiecka jakość adwokatów

Ślepym Okiem Temidy

Share Post
Written by

Sędzia władający nie tylko piórem, ale i kreską. Ostrą kreską. Niekiedy cyniczny, ale zawsze niezwykle spostrzegawczy komentator rzeczywistości.

No comments

LEAVE A COMMENT