snapchat
menu
Szukaj

Kilka pytań…, adw. Tomasz Kreis

Czy adwokaci oraz radcowie są zdolni do realnego protestu przeciwko traktowaniu jako quasi darmowej siły roboczej przy zadaniu własnym państwa, tj. pomocy prawnej z urzędu? Czy władze samorządowe (NRA i KRRP) kiedykolwiek odważą się zainicjować protest środowiska przeciwko pogardzie dla nas i zmuszaniu nas do pracy na każde zawołanie za stawki , które nie były zwiększane od 13 lat? Gdzie jest granica naszej wytrzymałości na darmową pracę? Czy jest nią świadczenie pracy w urzędówkach sądowych za te marne grosze? Czy będzie nią konieczność przymusowej pracy w pakamerach? Czy też może dopiero opłacanie z własnej kieszeni tłumaczy w projektowanej przez rząd pomocy prawnej dla azylantów?

Dlaczego Skarb Państwa podwyższa wynagrodzenie sędziom i prokuratorom, a nam żałuje? Z jakiego powodu za tą samą pracę (obsługa prawna spraw sądowych z urzędu) prokurator i sędzia otrzymują godziwe wynagrodzenie, mają prawo do godziwej emerytury i innych bonusów, a adwokat i radca jest popychadłem, który nie dość, że za te ochłapy musi utrzymać warsztat pracy, to jeszcze odpowiada własnym majątkiem za błędy swoje i sędziego? Czy niskie stawki za sprawy z urzędu nie są zagrożeniem dla niezależności adwokatów, a tym samym dla prawidłowego wykonywania zawodu adwokata (szczególnie obron karnych)? Dlaczego zgodziliśmy się na nową procedurę karną bez zagwarantowania ustawowych środków na budżet obrony w sprawach z urzędu (z przeznaczeniem na choćby podstawowe przeprowadzenie postępowania dowodowego)?

Dlaczego NRA (KRRP) zlekceważyła głosy niektórych adwokatów (radców prawnych, w tym adw. Andrzeja Nogala, aby w sprawach z urzędu wprowadzić granice odpowiedzialności oc adwokatów (radców prawnych) czy to do 3-krotności wynagrodzenia czy do wysokości polisy oc? Czy NRA (KRRP) jest bardziej przedstawicielem adwokatów (radców prawnych) czy też powoli staje się pasem transmisyjnym do narzucania i egzekwowania kolejnych obowiązków nakładanych na adwokatów (radców prawnych)? Dlaczego z uporem maniaka forsujemy bezpłatne poradnictwo prawne choć wiemy, że skutkuje to narastaniem poglądu, że praca adwokata (radcy prawnego) powinna być darmowa?

Dlaczego VAT za usługi prawne wynosi 23 %, a za usługi medyczne i korepetycje jest 0 (lub zwolnienie)? Dlaczego adwokat (radca prawny) ma obowiązek przyjąć prowadzenie sprawy z urzędu Dlaczego nie może odmówić, nawet z ważnych powodów takich jak zdrowie własne lub członków rodziny? Czy zaostrzanie sądownictwa dyscyplinarnego ma doprowadzić do tego, że będziemy grzeczni i układni dla różnorakich włodarzy bo inaczej dostaniemy mocnego klapsa? Dlaczego nie możemy wykonywać zawodu w formie spółki z o.o., a adwokaci dodatkowo w formie umowy o pracę, mimo że ponosimy ogromne ryzyko zawodowe, a w otaczającej nas rzeczywistości dochodzi do coraz większej liczby bankructw, a obywatele, w tym przedsiębiorcy mają coraz więcej długów? Dlaczego mamy potwierdzać nasze zwolnienia lekarskie przez lekarza sądowego skoro prokuratorzy i sędziowie nie muszą?

Dlaczego w kpk jest wysoka kara za nieobecność obrońcy na rozprawie, także obrońcy z urzędu, którego wynagrodzenie w porównaniu do kary jest znikome ? Dlaczego godzimy się na rozwiązania proceduralne (kpc, kpk, postępowanie przed sąd. adm.), które godzą w nasz komfort pracy i narażają nas na większe koszty, dłuższy czas pracy oraz większy stres? Dlaczego NRA (KRRP) nie podjęła walki z tzw. inflacją prawa, mimo że ciągłe zmiany przepisów są ze szkodą dla obywateli oraz dla nas ? Dlaczego NRA (KRRP) nie rozwiązują naszych realnych problemów, a skupia się na działaniach pozornych, takich jak bale, mistrzostwa, szkolenia ?

Adwokat Tomasz Kreis

lw8e8

komentarze