Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, apl. radcowski Adam Klimowski

Popularny wśród absolwentów prawa jest pogląd, że po egzaminie wstępnym na aplikację (adwokacką lub radcowską) łatwiejszym przychodzi trudniejszy, potem znowu łatwiejszy i tak dalej. Dane z egzaminów za lata 2011-2014 owe przekonanie potwierdzały. Znaczne obniżenie zdawalności miało miejsce dopiero przy okazji ostatniego egzaminu wstępnego, który miał miejsce 26 września 2015 r.

Nad przyczynami i konsekwencjami tego zjawiska radziły i radzą głowy mądrzejsze od mojej, ograniczę się więc do przedstawienia wyników egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w najprzyjemniejszej dla oka formie – na wykresach.
2
Wyk. 1 Zdawalność egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką (2015).
Naczelna Rada Adwokacka udostępniła dziś (30 września 2015 r.) szczegółowe dane dotyczące zdawalności w poszczególnych Izbach Adwokackich (http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-statystykiegzaminaplikacja2015calosc2-12726.pdf). Wynika z nich, że pierwsze miejsce ex aequo zajmują: Białystok, Kraków i Łódź – 51% osób podchodzących do egzaminu zdało go. Na drugim końcu stawki znajdują się Częstochowa (19%), Siedlce (16%) i Zielona Góra (14%). Średnia zdawalność to 35%.
1
Wyk. 2 Zdawalność egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką (2006-2015).
Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje egzaminy wstępne na aplikację adwokacką od 2006 r. Z początku były o wiele trudniejsze do zdania od dzisiejszych: lista aktów prawnych, które mogły być źródłem pytań testowych, nie była jawna, odpowiedzieć należało na 250 pytań, a odpowiedzieć poprawnie – na 190 spośród nich (76%)! Zmiana nastąpiła dopiero w 2009 r., co znalazło natychmiastowe odzwierciedlenie w wynikach (w roku 2008 – 11,7%, w roku 2009 – 78,7%). Efekt ten utrzymał się jednak tylko przez jeden rok…
Share Post
Written by

Aplikant radcowski (OIRP Warszawa), zainteresowany tematyką ochrony danych osobowych. W wolnym czasie biega, bloguje lub czyta.

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.