Home4/2/23 Przesłuchanie świadka (wolontariusze)

Sklep

Sale

4/2/23 Przesłuchanie świadka (wolontariusze)

Original price was: 699,00 zł.Current price is: 0,00 zł. (z VAT)

Kategoria:

Opis

Szkolenie skierowane jest wyłącznie do osób, które są wolontariuszami w organizacjach pozarządowych zajmujących się reprezentowaniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz ochroną praw zwierząt.

Fakt wolontariatu proszę potwierdzić wysyłając skan odpowiedniego dokumentu na adres mailowy joanna.parafianowicz@adwoaktura.pl 

Podczas 3 godzin szkolenia online przybliżę jego uczestnikom szereg zagadnień dotyczących czynności przesłuchania świadka. Poruszymy 3 grupy tematów obejmujące to, co należy zrobić:

PRZED ROZPRAWĄ

 • Jak ocenić potencjał dowodowy świadka i skąd czerpać o nim wiedzę?
 • W jaki sposób ustalić optymalną liczbę świadków, których należy przesłuchać w danej sprawie.
 • Jak przygotować do rozprawy siebie i klienta oraz czy należy tym przygotowaniem objąć świadka?

NA ROZPRAWIE

 • Elementy przesłuchania, na które pełnomocnik ma wpływ.
 • Istotne fragmenty protokołu pisemnego i adnotacji.
 • Metody przesłuchiwania świadka i stron.
 • Formułowanie pytań do świadka lub strony (o co pytać i jak to robić?).
 • Jak reagować na przesłuchanie prowadzone przez stronę przeciwną?
 • Jak strona może odnieść się do zeznań złożonych przez świadka?
 • Czy istnieją narzędzia polemiki z wiarygodnością świadka lub strony.

PO ROZPRAWIE

 • Sens i tryb prostowanie protokołu rozprawy w dobie rejestracji jej przebiegu.
 • Ponowne przesłuchanie.

Podczas zajęć przeprowadzimy ciekawe ćwiczenia praktyczne, bazujące na sprawdzonych już po wielokroć modelach interaktywnej nauki w oparciu o powszechnie dostępne materiały.

Jeśli czas na to pozwoli i zgłosi się ochotnik zrobimy symulację przesłuchania świadka. Jeśli jedynie czas będzie chętny, zrobimy ćwiczenie online, którego wyniki będą mogły wpłynąć na przyszłą skuteczność prowadzonych z udziałem uczestników szkolenia czynności.

Z pewnością w wyniku zajęć odpowiedzi na poniższe pytania nie będą już nastręczały watpliwości:

 • Kogo warto powołać na świadka, a kogo nie?
 • Ilu świadków należy zawnioskować?
 • Czy przesłuchiwanie bliskich klienta ma sens (czy są oni tak samo wiarygodni jak inni świadkowie)?
 • Czy to prawda, że nie należy zadawać pytań, na które nie znam odpowiedzi?
 • Czy muszę uczyć świadka zeznań?
 • Czy przed rozprawą warto przygotować zestaw pytań?
 • Co zrobić, gdy „mój” świadek przechodzi na drugą stronę?
 • Jaki i czy w ogóle jest jakiś sens odbierania przyrzeczenia od świadka?

Jakie mam kompetencje?

 • Pełnię funkcję wykładowcy szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.
 • Jestem wykładowcą ad hoc Izby Adwokackiej w Katowicach.
 • Jestem adwokatem Izby adwokackiej w warszawie od 2011 r.
 • Wykonuję zawód mediatora, od 2020 r. jestem wpisana na listę Mediatorów Naczelnej Rady Adwokackiej oraz listę Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • W 2018 r. a podstawie wglądu w akta 100 prawomocnie zakończonych, prowadzonych przeze mnie w tym sądzie spraw karnych i cywilnych kolegium sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie oceniło pozytywnie moją praktykę adwokacką. 
 • Od 2010 r. prowadzę Fundację Mam Prawo, w ramach której udzielam pro bono sądowej pomocy prawnej.
 • Jestem współautorką 2 tomów komentarzy do Kodeksu Postępowania Cywilnego Wydawnictwa Wolters Kluwer.
 • Jestem autorką książki “Jeżeli chodzi o prawo, to mogę doczytać”, która została wydana w 2019 r. w kilku dodrukach, a jej nakłady wyprzedały się w całości.
 • Jestem stałą felietonistką Rzeczpozpolitej, od 2017 r. w dodatku” Rzecz o prawie” mam autorską kolumnę pn. Pokój Adwokacki
 • Piszę ebooki nt. prawa, od maja 2020 r. prowadzę webinary.
 • Co roku wystawiam na WOŚP szkolenia, pakiety mentoringowe, spotkania ze mną itp. i z tego tytułu zebrano już ponad 50k. (w 2021 r.: 15 980).
 • W 2005 r. ukończyłam WPIA UW.
 • W 2004 r. ukończyłam prawo na Università degli Studi di Catania.

 

Szkolenie realizowane jest w ramach działalności Fundacji Mam Prawo.