NRA w obronie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej

Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że mec. Jacek Kondracki i dwóch radców prawnych Paweł Tański i Piotr Piaszczyk zostali zwolnieni przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie z tajemnicy, odpowiednio – adwokackiej i radcowskiej. Sytuacja ta oburzyła całe środowisko prawnicze.

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej pod przewodnictwem adw. Mikołaja Pietrzaka wydała uchwałę, w której treści wskazano m.in., iż respektowanie przez władzę publiczną tajemnicy adwokackiej i radcowskiej jest miarą poszanowania przez tę władzę konstytucyjnych praw i wolności człowieka.

12096287_898571763565913_7698249382431086646_n

Share Post
Written by

Adwokot, to adwokot

No comments

Sorry, the comment form is closed at this time.