HomeLayout 7

Layout 7

Two Columns

Debata środowiska adwokackiego dotycząca dopuszczalności reklamy trwa co najmniej od XIX wieku. Dziesiątki lat debatowania na temat reklamy nie przyczyniły

Wiadomo, że adwokaci tak samo jak np. lekarze uczą się całe życie. Jedynie na początku zawodowej drogi niektórym z nas

Three Columns

Debata środowiska adwokackiego dotycząca dopuszczalności reklamy trwa co najmniej od XIX wieku. Dziesiątki lat debatowania na temat reklamy nie przyczyniły

Wiadomo, że adwokaci tak samo jak np. lekarze uczą się całe życie. Jedynie na początku zawodowej drogi niektórym z nas

Samorząd adwokacki usiłuje przykładać plaster na istotne problemy. Cztery lata temu przed krajowym zjazdem adwokatury, nawet w grupach dyskusyjnych zwłaszcza na

Four Columns

Debata środowiska adwokackiego dotycząca dopuszczalności reklamy trwa co najmniej od XIX wieku. Dziesiątki lat debatowania na temat reklamy nie przyczyniły

Wiadomo, że adwokaci tak samo jak np. lekarze uczą się całe życie. Jedynie na początku zawodowej drogi niektórym z nas

Samorząd adwokacki usiłuje przykładać plaster na istotne problemy. Cztery lata temu przed krajowym zjazdem adwokatury, nawet w grupach dyskusyjnych zwłaszcza na

Warszawa, 26 listopada 2020 r. Szanowny Pan Mecenas Jacek Trela Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej   Szanowny Panie Prezesie, mając na uwadze dobro Adwokatury zwracam się