Home2016luty (Page 2)

luty 2016

Polska procedura karna po raz kolejny staje się przedmiotem podjętych przez Ministerstwo Sprawiedliwości prac legislacyjnych, których zakres przedstawiono w opublikowanym 8 stycznia 2016 roku projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany – zmierzające przede wszystkim do „odwrócenia” reformy obowiązującej od 1