Uchwała ORA w Poznaniu o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet

Uchwała ORA w Poznaniu

w sprawie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rozważanej możliwości jej wypowiedzenia przez Polskę.

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT