snapchat
menu
Szukaj
rozmowy
kropka

Rozmowa z adw. Aleksandrem Krysztofowiczem

Jak się pan mecenas czuje czytając o sobie, że jest pan kosztowny, zbędny i nieefektywny? Tak określił m.in. funkcję zastępcy sekretarza ORA, kandydat na dziekana, mec. Łukasz Chojniak. Byłem bardzo zaskoczony i po ludzku było mi trochę przykro. Nie spodziewałem się tego. Mężczyzna i emocje? Toż to...

Rozmowa z adw. Czesławem Jaworskim

Czym ten rok różni się w Adwokaturze od poprzednich? Ten rok jest szczególnie ważny dla Adwokatury i dla prawników w Polsce w ogóle z uwagi na zachodzące w prawie i przestrzeni publicznej zmiany. Z naszego – zawodowego punktu widzenia zaś, jest to rok szczególny, bowiem odbywać się w nim będą...

Rozmowa z adw. Kamilem Szmidem, adw. Łukaszem Wydrą i adw. Wojciechem Bagińskim

PA: Czym różni się sekcja od komisji?   KS: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności wrócić do tego, skąd wziął się pomysł utworzenia sekcji. Wzorowaliśmy się na rozwiązaniach przyjętych m.in. w Stanach Zjednoczonych i we Francji. W USA funkcjonują komisje, które w...

Rozmowa z "super młodymi", tj. z adw. Maciejem Górskim i adw. Jakubem Bartosiakiem

Pokój Adwokacki: „Super młodzi” – wiecie, że jesteście tak nazywani?   Maciej Górski: Tak, słyszałem. Rzeczywiście zdałem egzamin adwokacki rok temu. Ponoć używa się wobec nas określenia „młode wilki warszawskiej adwokatury”. Żartobliwie można powiedzieć, że faktycznie stworzyliśmy 6-osobową...

Rozmowa z Ewą Ivanovą, dziennikarką Dziennika Gazeta Prawna

  Coraz częściej docierają do nas informacje o zwalnianiu adwokatów przez sądy – z tajemnicy adwokackiej. O czym to świadczy?   To złe komunikaty dla środowiska adwokackiego. Ale problem zwalniania z tajemnicy dotyczy także dziennikarzy. Okazuje się, że gdy organy ścigania nie mogą...

Rozmowa z adw. Jackiem Trelą [komentarz do orzeczeń SN]

Panie Mecenasie, wiemy już, że Sąd Najwyższy uchylił wszystkie zaskarżone przez Ministra Sprawiedliwości uchwały samorządu adwokackiego, dotyczące form protestu przeciwko stawkom i polityce Ministerstwa. Czy był Pan na wszystkich 3 sprawach oraz, czy mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o ustnych...

Rozmowa z adw. Andrzejem Michałowskim

  W jakim miejscu i w jakiej pozycji znajduje się dzisiaj, pana zdaniem, adwokatura? Stoi dumnie, w pionie, czy być może – leży na deskach?   Na takie pytanie zawsze odpowiadam, że adwokaci są w miejscu, w którym każdy adwokat, w każdym normalnym kraju, powinien być. Oczywiście,...

Rozmowa z adw. Mateuszem Łątkowskim

Dlaczego został Pan adwokatem? Czy był to przypadek (całkowity/częściowy), czy świadomy wybór?   Chciałoby się odpowiedzieć najprościej jak tylko można, czyli dlatego zostałem adwokatem, że chciałem nim być. Będąc jednak zupełnie poważnym – wybór ścieżki kariery był przemyślany i w pełni...

Rozmowa z adw. Andrzejem Zwarą, prezesem NRA

Zaczynamy wchodzić w fazę kończenia się kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej. Dlatego, na początek zapytamy ogólnie – jak pan mecenas ocenia minione lata?   Pierwszą kadencję oceniam dobrze. Myślę, że była udana, choć nie była łatwa. Takiej kadencji w ciągu ostatnich 25 lat nie było...

8 pytań, 8 odpowiedzi, adw. Maciej Gutowski

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie...

Krótko i na temat, poseł Robert Maciaszek

P.A.: Szanowny Panie Pośle, posileni lekturą adwokackich wątpliwości, zgłaszanych na fb „Daj sobie pomóc”, uprzejmie prosimy o udzielenie nam odpowiedzi na krótkie pytanie: Ile wynosić będzie wynagrodzenie (netto lub brutto) adwokata/radcy, który zgłosi się do udziału w systemie...

8 pytań, 8 odpowiedzi, adw. Roman Kusz

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie...

8 pytań, 8 odpowiedzi, adw. Jacek Trela

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie...

8 pytań, 8 odpowiedzi, adw. Stanisław Estreich

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie...

8 pytań, 8 odpowiedzi, adw. Mikołaj Pietrzak

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie...

Rozmowa z adw. Łukaszem Chojniakiem, Rzecznikiem Dyscyplinarnym ORA w W-wie

Jesteśmy bacznymi obserwatorami życia adwokackiego, w tym szczególnie – internetowego. Dlatego, zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych kwestii chcielibyśmy się dowiedzieć, czy ma pan mecenas konto na facebook’u i czy zdarza się panu czytać wpisy adwokatów zamieszczane w adwokackich grupach...

8 pytań i 8 odpowiedzi, dr adw. Małgorzata Kożuch

W związku ze zbliżającym się powoli końcem kadencji Naczelnej Rady Adwokackiej, zwróciliśmy się do przewodniczących 21 Komisji i Zespołów działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej z uprzejmą prośbą o udzielenie czytelnikom Pokoju Adwokackiego odpowiedzi na 8 pytań, dzięki którym możliwe będzie...

Rozmowa z dr Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Sejm i Senat przegłosowały pana kandydaturę na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Niedawno rozmawialiśmy zaś z panią profesor Ewą Łętowską, a zatem – można tak chyba powiedzieć – „pra Rzecznikiem Praw Obywatelskich” w Polsce. Chcielibyśmy poznać pana odpowiedź na podobne pierwsze...

Rozmowa z prof. Ewą Łętowską, pierwszym polskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Zapewne w toku całej pani dotychczasowej aktywności – zawodowej i naukowej – miewała pani profesor kontakt z adwokatami. Jak te kontakty wyglądały? Kontakty te nie były tak częste jak mogłoby się wydawać. Sprawy kierowane do r.p.o. dotyczyły najczęściej ewentualnego wniesienia rewizji...

Rozmowa z adw. Andrzejem Nogalem, członkiem Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Warszawie

Panie mecenasie, ustalmy dla porządku z kim dzisiaj rozmawiamy, z mec. Andrzejem Nogalem – adwokatem będącym członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, czy mec. Andrzejem Nogalem – członkiem Komisji Rewizyjnej warszawskiej ORA? Jestem jedną osobą w wielu odsłonach. Jako członek Komisji Rewizyjnej...

Rozmowa z adw. Jackiem Trelą, wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej

Pan mecenas Królikowski, w wywiadzie dla Pokoju Adwokackiego powiedział, że za czasów sprawowania przez niego funkcji Wiceministra Sprawiedliwości, ówczesny Minister Finansów Jacek Rostowski stwierdził „po moim trupie prawnicy będą zarabiać na Skarbie Państwa”, słyszał pan mecenas o...

Piątkowa rozmowa z adwokatem Michałem Królikowskim

Panie Mecenasie, z jakich względów wybrał Pan zawód adwokata? Zdecydowanie przez możliwość obron karnych. Jestem rasowym karnistą i w momencie, w którym decydowałem się przejść do praktyki – zawód adwokata był jedynym, który był dla mnie atrakcyjny. Gdyby dokonywałby Pan wyboru teraz, po 1 lipca...

Rozmowa z Ministrem Sprawiedliwości Borysem Budką

Zapraszamy do lektury rozmowy przeprowadzonej przez Pokój Adwokacki w dniu 17 czerwca 2015 r. W dniu 1 lipca 2015 r. wejdzie w życie wielka reforma prawa karnego, która – jak podkreślają komentatorzy – zmieni filozofię prowadzenia procesu karnego. Czy pana zdaniem, sędziowie i...

Rozmowa r.pr. Piotra Polańskiego z adw. Joanną Parafianowicz

W czasie, gdy pan Marcin Czapliński – połowa Pokoju Adwokackiego relacjonował przebieg posiedzenia Komisji sejmowej, w Radio Wnet – r.pr. Piotr Polański rozmawiał z drugą połową Pokoju – Joanną Parafianowowicz. Zapraszamy do wysłuchania.

Wywiad z Dziekanem OIRP w Warszawie - Włodzimierzem Chróścikiem

Dziś rozmawiamy z Dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Włodzimierzem Chróścikiem. Panie Dziekanie, nie ukrywamy, że jest to również dla Pokoju „nowe otwarcie”. Otwarcie na inne środowisko niż adwokackie. Czy zatem czyta Pan nas na Facebooku? Czytam regularnie. Formuła, jaką Państwo...

Rozmowa z Panem Profesorem Piotrem Hofmańskim

  Co o zakazie reklamy, noweli kpk, togach dla aplikantów, serialach prawniczych i zawodzie adwokata sądzi jeden z najwybitniejszych polskich prawników? Zapraszamy do lektury!   Adwokaci, komentując niekiedy zachowanie sądu na rozprawach, żartobliwie twierdzą, że w danym składzie...

Rozmowa z adw. Piotrem Girdwoyniem

Jeśli nie byłby Pan adwokatem, to kim? Przede wszystkim staram się łączyć pracę naukową w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który jest moim pierwszym (i jedynym) miejscem zatrudnienia, z praktyką adwokacką. Tak więc – jestem już ...

Po pierwsze pomagać: adw. Daniel Lakner

Adwokat Daniel Lakner wykonuje zawód od 2010 r. w Bydgoszczy. Jest młodym adwokatem, zarówno wiekiem jak i stażem i być może ta faktyczna młodzieńczość, a być może cechy osobowościowe są powodem tego, że słychać w nim entuzjazm dla wykonywanego zawodu, którego, jak sam podkreśla, największą zaletą...

Rozmowa z Krystyną Jandą

Proszę dokończyć zdanie: Gdy słyszę „adwokat”, myślę . . . Logika. Sprawność intelektualna. Teoria względności. Umiejętność kojarzenia i interpretacji. Czy adwokat powinien być przyzwoitym człowiekiem? Naturalnie. Ja nie mam negatywnych skojarzeń z zawodem adwokata. Moralność, przekonania, prawość...