snapchat
menu
Szukaj
rozmowy
kropka

Rozmowa z prof. Ewą Łętowską [na temat ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości]

Co z perspektywy zwykłego obywatela powoduje zawetowanie przez Prezydenta dwóch ustaw, tj. ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o KRS? Zmieniło się nastawienie Prezydenta i nastąpiło przesilenie, w postaci dwóch wet. Jest to jednak zjawisko o charakterze polityczno-społecznym, a nie –...

Rozmowa z prof. Ewą Łętowską

Mamy za sobą szereg batalii składających się na przegraną wojnę o Trybunał Konstytucyjny. Czy mogła skończyć się innym wynikiem? Moim zdaniem nie. Oczywiście wszystko było kwestią tego, jak długo ta potyczka, z uwagi na zmienny skład osobowy, będzie trwała, ale wynik był do przewidzenia. Chyba nie...

Rozmowa z adw. Krzysztofem Piesiewiczem [Magazyn Pokój Adwokacki]

Zabiegałam o tę rozmowę od maja 2015 r. Dlaczego w końcu zdecydował się pan mecenas na jej przeprowadzenie? Czynię to ze względów humanitarnych. :) Po prostu nie mogę się znęcać nad człowiekiem. Od początku wspominałam, że chciałabym z panem porozmawiać o Adwokaturze, mam więc nadzieję, że z tego...

Rozmowa z adw. Krzysztofem Stępińskim

Panie Mecenasie, czego dziś nie ma w adwokaturze? Mamy deficyt autorytetów. Dzisiaj żegnaliśmy pana mecenasa Macieja Bednarkiewicza, który niewątpliwie był autorytetem. Jego odejście to zła wiadomość dla adwokatury. Maciej odszedł, nie dość, że za wcześnie, to dodatkowo w trudnym momencie dla nas,...

Rozmowa z adw. Grzegorzem Fertakiem

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie – jakie dzisiaj wiążą się z tą funkcją wyzwania i czego należy od osoby pełniącej tę funkcję oczekiwać? Przede wszystkim oczekiwać należy odwagi. Stykamy się z potężnymi naciskami kierowanymi do RD z różnych kierunków. Prokuratury, prowadząc...

Rozmowa z Adw. Andrzejem Tomaszkiem

Zwykle w przededniu wyborów do samorządu, rozmowy zaczynam od pytania o to, dlaczego mój rozmówca kandyduje na daną funkcję. Pana Mecenasa muszę jednak zapytać o to, dlaczego pan nie kandyduje na dziekana? Dlaczego, zatem? Wiele osób zadaje mi to pytanie i widzę potrzebę uzasadnienia tej decyzji....

Rozmowa z adw. Sławomirem Zdunkiem, kandydatem na Dziekana ORA w Warszawie

Kilka miesięcy temu spotkaliśmy się w podobnej konfiguracji – pan mecenas kandydujący na dziekana i ja, która o to pytałam. Czy na przestrzeni tego czasu pana podejście do funkcji Dziekana uległo zmianie? W zasadniczym zrębie – niewiele. Zmieniłem zdanie właściwie wyłącznie co do odpłatności...

Rozmowa z adw. Robertem Rynkun-Wernerem, kandydatem na Dziekana ORA w Warszawie

W jaki sposób chciałby pan mecenas zmienić oblicze warszawskiej adwokatury?  Przede wszystkim Dziekan nie dokona zmian w pojedynkę. Musi mieć do współpracy Okręgową Radę Adwokacką, samorząd i wsparcie większości członków Izby. To, co mną kieruje to przekonanie, że Izba potrzebuje przewodnika i...

Rozmowa z adw. Mikołajem Pietrzakiem, kandydatem na Dziekana ORA w Warszawie

Czy w kwietniu bieżącego roku spodziewał się pan mecenas, że w listopadzie spotkamy się, aby porozmawiać o wyborach dziekańskich? Gdy mec. Grzegorz Majewski został wybrany na funkcję dziekana odczułem ulgę, którą jak sądzę podzielało wielu adwokatów. Wydawało się, że w końcu umęczona warszawska...

Rozmowa (której nie było) z prof. Władysławem Bartoszewskim [Magazyn Pokój Adwokacki]

Porozmawiajmy o adwokaturze i o adwokatach w pana życiu. Mam szczególną tremę, ponieważ nie jestem adwokatem, nigdy nim nie byłem, ani nawet nie zamierzałem być, a przemawiam właśnie do adwokatów. Muszę dodać, że zawsze miałem wśród adwokatów wielu przyjaciół – nawet najbliższych przyjaciół. Mimo...

Rozmowa z adw. Małgorzatą Kożuch [Magazyn Pokój Adwokacki]

Kandyduje pani mecenas na funkcję prezesa NRA. Dlaczego? Decyzja o kandydowaniu była wynikiem refleksji i doświadczeń wyniesionych podczas pracy w Naczelnej Radzie Adwokackiej kierowanej przez prezesa Andrzeja Zwarę oraz dwóch wiceprezesów Jacka Trelę i Jerzego Glanca. W tym miejscu wskażę na trzy...

Rozmowa z adw. Grzegorzem Fertakiem [Magazyn Pokój Adwokacki]

Panie Mecenasie, porozmawiajmy o pionie dyscyplinarnym w Adwokaturze. Jak on dziś wygląda? Zatrzymał się około 30 lat temu i od tej pory niewiele się zmieniło. Problem polega na tym, że w czasach, gdy nasze środowisko było grupą zawodową o charakterze niejako elitarnym, podstawowym zadaniem, jeśli...

Rozmowa z adw. Justyną Mazur [Magazyn Pokój Adwokacki]

Pięknie pani mecenas wygląda. Nie ukrywam, że przeglądając pani zdjęcia w internecie pani, wygląd zwrócił moją uwagę. Jest pani silną kobietą, to widać. Jednocześnie da się zauważyć jednak, że jest pani bardzo kobieca. Nie zawsze daje się te dwa elementy pogodzić, tymczasem doskonale odzwierciedla...

Rozmowa z adw. Jackiem Dubois [Magazyn Pokój Adwokacki]

Co dziś myśli Adwokatura? Co myślą adwokaci o adwokaturze, o sobie samych, o świecie wokół? Adwokatura jest rozżalona. Z jakiego powodu? Powodów po temu jest wiele. Z pewnością adwokaci młodszego pokolenia mogą być rozżaleni z przyczyn ekonomicznych. Jest w nich niezaspokojony głód wywołany tym,...

Rozmowa z prof. Andrzejem Zollem [Magazyn Pokój Adwokacki]

Czym dla pana profesora jest „sprawiedliwość”? Bliskie jest mi to, jak pojęcie i zjawisko sprawiedliwości rozumiał i opisywał Arystoteles, a zatem – każdemu, co mu się należy. Podobnie rzecz się ma z poglądem wyrażonym przez Ulpiana – ius est ars boni et aequi – prawo jest sztuką tego, co dobre i...

Rozmowa z adw. Wojciechem Krzysztoporskim

Postawiono Panu Mecenasowi zarzuty karne w czasie, gdy zasiadał Pan w prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Jak do tego doszło? Pyta Pani Mecenas o przebieg postępowania prowadzonego w mojej sprawie. Myślę, że o tym powinni mówić moi obrońcy. Ja cieszę się, że po blisko 10 latach zapadł wyrok...

Rozmowa o #nowoczesnaadwokatura z Nowoczesną Adwokaturą

Pienińska Debata „Nowoczesna Adwokatura” – to już kolejna inicjatywa przed KZA. Jaki ma cel? Katarzyna Witkowska-Moździerz: Spotkanie różnych środowisk adwokackich. Każda Izba ma nieco odmienne problemy, co szczególnie widoczne jest przy dużych i mniejszych izbach.  My szukamy rozwiązania dla...

Ogólnopolski Adwokacki Weekend Integracji i Pracy u podstaw, rozmowa z organizatorami adw. Katarzyną Burda i adw. Andrzejem Chudym

Ogólnopolski Adwokacki Weekend Integracji i Pracy u podstaw – jest to pierwsza tego typu inicjatywa i wielu z nas (mówię także w swoim imieniu) zadaje sobie pytanie – o co chodzi? Proszę, wyjaśnijcie w prostych słowach czemu ma służyć?   Andrzej Chudy: Adwokatura nadal stara się...

Rozmowa z prof. Ewą Łętowską [Magazyn Pokój Adwokacki]

Jak podaje Wikipedia, a zatem nierzadko pierwsze (choć miejmy nadzieję, że nie ostatnie) źródło powszechnej wiedzy, pani profesor Ewa Łętowska to prawniczka, specjalistka w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek korespondent Polskiej...

Rozmowa z adw. Maciejem Burdą: Obcy

  Panie Mecenasie – z tym kandydowaniem na dziekana ORA w Krakowie – to tak na serio? Niektórzy nie kryli oburzenia samym faktem Pana startu, a potem Pana płomiennym przemówieniem wygłoszonym w dniu wyborów. Tak. Na serio. Rzeczywistość, w której przyszło mi funkcjonować nie jest zbyt wesoła...

Rozmowa z adw. Jackiem Trelą (Magazyn Pokój Adwokacki)

  Jak pan mecenas widzi Adwokaturę? Kondycję Adwokatury widzę dobrze. Mam ten przywilej, że z racji stażu zawodowego i wieku mam możliwość dokonania oceny z pewnej perspektywy czasowej, porównania tego, jak było kiedyś i jak jest dzisiaj i ustalenia, w którym punkcie jesteśmy. Jest to dla mnie...

Rozmowa z adw. Janem Kuklewiczem

Panie Mecenasie – skąd decyzja o ubieganie się o ponowny wybór na stanowisko Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Przypomnijmy Czytelnikom, że pełnił Pan już tę funkcję w latach 2010-2013. Nigdy nie chciałem ograniczać się wyłącznie do wykonywania zawodu adwokata, ale także działać z...

Rozmowa z adw. Bartoszem Łuć

Podjął Pan decyzję o kandydowaniu na funkcję Dziekana, a zatem – jedną z najbardziej zjawiskowych funkcji samorządowych – skąd ta decyzja?  Ja od 21 jestem związany z Adwokaturą. Zaczynałem swoją karierę na aplikacji sędziowskiej a później przeszedłem do adwokatury. Od tego czasu jestem...

Rozmowa z adw. Andrzejem Malickim

Adwokatura jest częścią kultury – to element programu wyborczego pana mecenasa. Proszę wyjaśnić, czy jest to stwierdzenie faktu, czy postulat? Musimy zwracać uwagę na poprawność wypowiadania się, nasze pisma powinny być jakościowo i językowo dobre, a ponadto winniśmy wspierać kulturę i udzielić...

Głos pokoju, gość: sędzia Krystian Markiewicz, prezes SSP Iustitia

Download Free phpSound

Głos pokoju, gość: adw. Łukasz Wydra i rozmowa o arbitrażu

Download Free phpSound

Rozmowa z Tomaszem Jachimkiem

„Wielce utalentowany młody człowiek, z ogromnym poczuciem humoru, niepospolitą energią, wyraźnymi uzdolnieniami aktorskimi, również literackimi”. To wspaniała laurka na pana temat, na którą natknęłam się w internecie oraz, z której brzmieniem nie sposób się nie zgodzić. Jednakże interesuje mnie coś...

Rozmowa z Wiceministrem Sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem

Jest pan sędzią – lecz aktualnie w delegacji, na wygnaniu, czy przeżywa pan życiową przygodę w Ministerstwie Sprawiedliwości? Jestem z zawodu sędzią, czasowo oddelegowanym do innych czynności, ale nadal – pozostaje mi status sędziego. Co, właśnie z perspektywy sędziego, stanowi o istocie zawodu...

Rozmowa z dr hab. Maciejem Jońcą

Czy prawo rzymskie jest nam do czegokolwiek potrzebne? Jest nam bardzo potrzebne, ponieważ nieustannie musimy zadawać sobie pytanie o to, kim jesteśmy. W kontekście wydarzeń, jakie zachodzą obecnie w Europie, problem własnej tożsamości jest bardziej aktualny, niż kiedykolwiek wcześniej. Pewien...

Głos pokoju, gość: adw. Sylwią Gregorczyk-Abram

Download Free phpSound

Rozmowa, z adw. Maciejem Ślusarkiem

Pan Mecenas Krzysztof Piesiewicz wyraził pogląd, iż wolności słowa nie uważa za wartość nadrzędną i absolutną, bowiem tam, gdzie zostaje naruszona godność człowieka, tam dochodzi do nadużycia wolności. Fałszywe oskarżenie może odebrać pokrzywdzonemu chęć życia, może nawet zabić. I powinno być...

Rozmowa z adw. Witoldem Kabańskim, kandydatem na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego warszawskiej Izby Adwokackiej

Jaka aktywność samorządowa poprzedzała podjęcie przez pana mecenasa decyzji o kandydowaniu na funkcję Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie? Przez sześć kadencji, czyli przez ostatnie 18 lat pełniłem funkcję sędziego Sądu Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie....

Głos pokoju, goście: adw. Kamil Szmid i Łukasz Wydra

  Download Free phpSound

Rozmowa Rozmowa z adw. Grzegorzem Fertakiem, kandydatem na Rzecznika Dyscyplinarnego warszawskiej Izby Adwokackiej

Jeśli dobrze liczę, po 21 latach sprawowania funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego zdecydował się pan stanąć w szranki w wyborach na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Dlaczego dopiero teraz? Dojrzałem do tego. Był to dosyć długi proces, trzeba przyznać, jednak nie wypada...

Rozmowa Rozmowa z adw. Krzysztofem Wąsowskim, kandydatem na Rzecznika Dyscyplinarnego warszawskiej Izby Adwokackiej

Kandyduje Pan na funkcję zacną, ale i w pewnym sensie nową. W pewnym sensie, bowiem urząd Rzecznika został podniesiony do rangi samodzielnego organu Adwokatury. Czy, a jeśli tak, to co zmienia to w filozofii funkcjonowania Rzecznika? W mojej ocenie, sposób funkcjonowania pionu rzecznikowskiego...

Rozmowa z adw. Grzegorzem Majewskim, kandydatem na Dziekana ORA w W-wie

Panie mecenasie, to pytanie nie powinno być zaskoczeniem – dlaczego podjął pan decyzję o kandydowaniu? Adwokatura to nie tylko pęd do zarabiania pieniędzy, ale przede wszystkim niesienie pomocy ludziom i współtworzenie samorządu adwokackiego, a zatem tego, co jest lub może powinno być,...

Rozmowa z adw. Andrzejem Nogalem, kandydatem na Rzecznika Dyscyplinarnego warszawskiej Izby Adwokackiej

Dlaczego uważa pan mecenas, że byłby pan odpowiednim Rzecznikiem Dyscyplinarnym i co pojęcie „odpowiedniego RD” oznacza, pana zdaniem? Moim zdaniem pion dyscyplinarny potrzebuje nowego, świeższego spojrzenia, tak samo jak 3 lata temu Izba potrzebowała takiego spojrzenia. Wprawdzie wówczas nie...

Rozmowa z adw. Przemysławem Rosati, kandydatem na Rzecznika Dyscyplinarnego warszawskiej Izby Adwokackiej

Skąd pomysł kandydowania na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie? Od 2013 r. pełnię obowiązki zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w naszej Izbie. Na podstawie poczynionych obserwacji doszedłem do wniosku, że pion dyscyplinarny należy zreformować. Jednak, nie poprzez...

Rozmowa z Katarzyną Gajowniczek-Pruszyńską

Czy kobiety w Adwokaturze boją się kandydować w wyborach samorządowych? Pytanie zawiera już pewną diagnozę, z którą się zgadzam. Uważam, że kobietom towarzyszy lęk. Z jednej strony jest on podyktowany brakiem wiary w siebie, a co za tym idzie – brakiem przekonania o możliwości wpływania na...

Rozmowa z adw. Sławomirem Zdunkiem, kandydatem do pełnienia funkcji Dziekana Izby Adwokackiej w Warszawie

Dlaczego wystąpił pan mecenas z Koła Adwokatów Sądowych? Uważam, że kandydat na dziekana nie powinien się angażować w działania żadnych grup adwokatów chcących realizować swoje partykularne programy.,. Dziekan powinien starać się, choć to nie jest łatwe, być dziekanem wszystkich adwokatów. To...