Pokój adwokacki w Rzecz o Prawie (Rzeczpospolita), felieton