snapchat
menu
Szukaj
niusy
kropka

Wyrok w sprawie tzw. ustawy o bestiach

Przy okazji sprawy Pawła P., w Sądzie Najwyższym, powróciła rudymentarna kwestia związana z zasadnością umieszczania przestępców w ośrodku izolacji w Gostyninie. Mężczyzna w przeszłości popełnił przestępstwa kradzieży, pobicia, a także został skazany za usiłowanie zgwałcenia. Kobiecie –...

#ezaminzawodowy2017

Uchwała NRA w sprawie adwokatów, którym postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 25 marca 2017 r. uchwałę, zgodnie z którą: 1. adwokat, któremu postawiono zarzut popełnienia przestępstwa umyślnego ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej właściwej dla siedziby zawodowej adwokata, 2. pochodząca od...

100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam prof. Ewa Łętowska

22 marca obchodzi urodziny Pani Profesor Ewa Łętowska, którą Pokój niezwykle szanuje i z wielką ciekawością słucha lub czyta jej słowa. Z okazji święta życzymy jubilatce, aby nigdy nie utraciła choćby grama ze swego ciętego języka i aby zawsze miała chęć (bo, o odwagę się nie martwimy) komentowania...

SN: Po odmowie zwolnienia od kosztów sądowych zawodowy pełnomocnik ma obowiązek bez wezwania wnieść opłatę

Po odmowie zwolnienia od kosztów sądowych zawodowy pełnomocnik ma obowiązek bez wezwania wnieść opłatę   W dniu 16 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 82/16, podjął uchwałę, nadając jej moc zasady...

Adwokaci na granicy Brześć-Terespol, relacja

Ile razy można przekraczać granicę w celu uzyskania ochrony międzynarodowej? Rodziny, które 17 marca 2017 r. na dworcu kolejowym w Terespolu reprezentowali adwokaci z Izby Adwokackiej w Warszawie podejmowały te próby wielokrotnie, rekordzista nawet 66 razy. Wszyscy od pierwszej rozmowy z...

Nic nie łączy dwóch osób bardziej niż kredyt hipoteczny

Po tym jak Sejmowa Komisja Finansów Publicznych skierowała projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami do dalszych prac w podkomisji stałej, przyszedł czas na pracę nad ustawą w Senacie RP. Projekt od początku wzbudza duże kontrowersje,...

Opinia prawna w sprawie korzystania przez adwokata z usługi „Google Adwords”

O ile definicja Google Adwords może wypełniać pojęcie zakazane reklamy, to w zależności od sposobu i celu wykorzystania rzeczonej usługi, opisane postępowanie może stanowić dozwolone podawanie przez adwokata informacji na temat sposobu i zakresu świadczenia przezeń usług. Należy zatem każdorazowo...

Adwokaci na granicy Brześć-Terespol

Dzisiaj, tj. w piątek 17 marca 2017 r. grupa 14 adwokatów z Izby Adwokackiej w Warszawie na polsko-białoruskim przejściu granicznym Brześć-Terespol będzie udzielać pro bono pomocy osobom, które ubiegają się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) w Polsce. Wydarzenie realizowane jest przez...

Prawnik Roku 2016

Prof. ADAM STRZEMBOSZ Prawnikiem Roku 2016: Zawsze byłem za IUS, a nie za LEX.   W pozostałych kategoriach: autor: Piotr Hofmański i Stanisław Waltoś bloger: Grzegorz Chmiel (sub iudice) prawnik niezłomny: Robert Rolka sprawy precedensowe Paulina Kieszkowska-Knapik edukator: Ryszard...

Temida upomina się o swoje, nawet po latach

Na wniosek prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN zastosowano – względem Michaela K. pseudonim „Wołk” – środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy po zatrzymaniu Michaela K. Środek zapobiegawczy został...

W pogoni za pszczołami

polski kodeks cywilny: włoski kodeks cywilny: czeski kodeks cywilny: czarnogórski kodeks cywilny:

Wyrok w sprawie Odiego | prawa zwierząt

W dniu 13 marca 2017 roku zapadł w PuckimWydziale Zamiejscowym Sądu Rejonowego w Wejherowie bezprecedensowy wyrok jak mówią sami obrońcy praw zwierząt, gdyż zazwyczaj takie sprawy kończą się wyrokami w zawieszeniu. Sąd skazał dwóch mieszkańców Władysławowa: 53-letniego Janusz P. oraz 51-letniego...

Prawo i sztuka: Gustav Klimt

Jurysprudencja Obraz Gustava Klimta, stanowiący element tryptyku, w ramach którego powstała także Filozofia i Medycyna. Choć stworzenie alegorii, mających zdobić sufit Wielkiej Sali Uniwersytetu Wiedeńskiego, zostało zlecone malarzowi przez Ministerstwo Kultury w 1983  r., nie spieszył się z jego...

SN: przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe tylko przez MS

W wydaniu decyzji o przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe Minister Sprawiedliwości nie może być zastąpiony przez sekretarza ani podsekretarza stanu W dniu 28 stycznia 2017 r. Sąd Najwyższy w pełnym składzie podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt BSA-I-4110-4/13, w której wyraził stanowisko,...

SN: awaria komputera prawnika uzasadnia przywrócenie terminu

Sąd Najwyższy: awaria komputera należącego do pełnomocnika procesowego, który jest nośnikiem pisma procesowego, nie świadczy o zawinieniu strony Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2017 r. , sygn. akt: II PZ 27/16, na ocenę zawinienia strony rzutuje to, że spotkanie w...

Adw. Justyna Mazur - wpływowa kobieta!

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy  adw. Justyna Mazur została wybrana jedną z najbardziej wpływowych kobiet Bydgoszczy. Polecamy tekst Sławomira Bobbe w Express Bydgoski

Dar dla Aleppo

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, Drodzy Przyjaciele Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy, W czwartek 2 marca 2017r. podpisałem, z upoważnienia Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adwokata Andrzeja Grabińskiego, deklarację współpracy w ramach projektu „Dar dla...

Stanowisko Sądu Najwyższego z sędziowskiego na "nasze" | dla czytelników nie prawników

Stanowisko w sprawie ważności wyboru Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Przepisy Konstytucji, ustawy o Sądzie Najwyższym, Regulamin SN i Regulamin wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN określają zasady, wedle których dokonuje się obsadzenia tego stanowiska. Co do Konstytucji i ustawy,...

Wniosek grupy posłów w sprawie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Warszawa, 1 marca 2017 r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Al. Jan Christiana Szucha 12a 00-918 Warszawa WNIOSKODAWCA Grupa Posłów na Sejm VIII Kadencji według załączonej listy Przedstawiciele grupy posłów: Arkadiusz Mularczyk – poseł na Sejm RP Andrzej Matusiewicz – poseł na Sejm RP WNIOSEK GRUPY...

Prace Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

W dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie NRA odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Edukacji Prawnej. W spotkaniu wzięli udział członkowie oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, opiekun komisji, przewodnicząca poprzedniej kadencji. Pani mecenas aktywnie uczestniczyła w obradach, dzieląc...

Najprawdopodobniej najdłuższe zdanie świata

Z prospektu informacyjnego dewelopera: „Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część albo finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub...

Świadek musi, świadek może

Śmigłowiec pani Premier bez ochrony BOR? Doniesienia Superstacji

Telewizja Superstacja nieoficjalnie podaje, że po wypadku w Oświęcimiu funkcjonariusz BOR miał próbować wejść na pokład śmigłowca transportującego premier Beatę Szydło do Warszawy. Maszyna miała być jednak przeciążona i ratownicy odmówili ze względów bezpieczeństwa. Ostatecznie helikopter poleciał...

Trybunał Konstytucyjny i aplikacja notarialna

W dniu 16 lutego Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie dotyczącej aplikacji notarialnej (sygn. akt U 2/15). Z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej z przepisami prawa o notariacie zwróciła...

Często otrzymujemy zapytania dotyczące tego, czy i w jaki sposób można współpracować z Pokojem Adwokackim, przy realizacji rozmaitych projektów. Przygotowaliśmy zatem stronę, na której można sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące naszego poglądu na formę i charakter takowej ewentualnej...

Podziękowania Komisji Europejskiej za adwokacką pomoc #Aleppo

Adwokatura udzieliła wsparcia finansowego oraz przyłączyła się do apeli do władz rządów państw członkowskich Unii Europejskiej o realną pomoc cywilom – ofiarom działań zbrojnych na terenie Aleppo i całej Syrii. Pismo z apelem w sprawie pomocy (poniżej) zostało wysłane w grudniu 2016 r. do...

Prokurator Regionalny we Wrocławiu przeprasza adwokata Krzysztofa Łopatowskiego

Prokurator Regionalny we Wrocławiu przeprasza adwokata Krzysztofa Łopatowskiego za naruszenie jego dóbr osobistych spowodowane wadliwym prowadzeniem przeciw niemu postępowania karnego w sprawie Ap V Ds 4/10 Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu, które to postępowanie, co do zarzutu z art. 286 par. 2...

Projekt zmian w prawie prasowym

Wiele wskazuje na to, że w razie uchwalenia ustawy o zmianie ustawy Prawo prasowe, w brzmieniu zaproponowanym projektem z dnia 8 lutego 2017 r. istotne zmiany dotyczyć będą publikowania materiałów prasowych zawierających cytowane wypowiedzi. Zgodnie z nowym przepisem art. 14a wprowadza się ustawowy...

Symulacja rozprawy karnej dotyczącej gwałtu w małżeństwie z udziałem warszawskich adwokatów

Adwokatki i adwokaci z Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie przeprowadzili dla kobiet, klientek Centrum Praw Kobiet symulację rozprawy karnej dotyczącej gwałtu w małżeństwie. Na potrzeby symulacji przygotowano akta sądowe zawierające wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadków, akt oskarżenia. Po...

U stóp Temidy...

Czy w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ pojawiły się już stoliki dla interesantów, czy nadal trzeba klękać przed Temidą?

Ks. kanonik Tomasz Szopa: od wydziału prawa do Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Decyzją nowego arcybiskupa krakowskiego Marka Jędraszewskiego kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Krakowie został dotychczasowy sekretarz i kapelan kard. Stanisława Dziwisza ks. kanonik Tomasz Szopa. Nowy kanclerz (ur. 1974) studiował na wydziale prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i na...

Egzekucja z kota

[Jeśli znacie Państwo ciekawe historie dotyczące prawa, prawników i wszystkiego, co się z tym wiąże, zachęcamy do kontaktu mail’owego: nasz@pokojadwoakcki.pl] Media społecznościowe obiegła informacja o niecodziennym przebiegu pewnej egzekucji komorniczej w Płocku, której przedmiotem miał być...

Mecenas - etymologia słowa

Ludzie niezrównoważeni psychicznie a uczelnie wyższe - kompendium

Dawno nic tak nas nie poruszyło jak tekst prof. Piotra Nowaka z Uniwersytetu w Białymstoku opublikowany w Rzeczpospolitej w dniu 5 stycznia 2017. Ta sprawa wywołała także lawinę komentarzy na naszym facebook’owym fanpage’u. Dlatego postanowiliśmy stworzyć odrębny wpis – odsyłający...

Niusy dnia, 20/12/16

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło uchwałę w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału – zostali nimi sędziowie Julia Przyłębska i Mariusz Muszyński. Sędzia Julia Przyłębska zajmuje obecnie stanowisko p.o. Prezesa. Ośmioro sędziów odmówiło udziału w...

Niusy dnia, 16/12/16

Część posłów z ugrupowań opozycyjnych protestowało przeciwko planowanym ograniczeniem obecności dziennikarzy w Sejmie. Posłowie blokowali mównicę sejmową i skandowali hasła: „demokracja”, „wolne media”. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego zachowanie posłów „dezorganizuje...