snapchat
menu
Szukaj
niusy
kropka

Materiały do pobrania dla kandydatów na aplikację adwokacką

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości egzamin wstępny na aplikację adwokacką został wyznaczony na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.  Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie...

Zieleń w adwokackim żabocie

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. – Prawo o ustroju adwokatury kolor fioletowy na togach adwokackich został zastąpiony kolorem czarnym, a następnie zielonym (art. 28). J. Litwin wskazuje, że motywy zmiany znalazły wyjaśnienie we...

Uchwała ORA Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych

We wtorek, 27 czerwca br., odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ORA w Bydgoszczy, w trakcie którego podjęto uchwałę w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych. Uchwałę podjęto w obecności Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara, który został zaproszony do udziału w...

Wyrok: Kodeks karny nie różnicuje przemocy wobec istot żywych, tj. człowieka i zwierząt

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r., IV Ka 1026/16: Kodeks karny nie różnicuje przemocy wobec istot żywych, tj. człowieka i zwierząt. Sprawca stosując bezprawną przemoc wobec istoty żywej, niezależnie czy tą istotą jest człowiek czy zwierzę, chce osiągnąć identyczne cele, tj....

Postanowienie: wysokość opłaty od pozwu powinna być brana pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

Wysokość opłaty od pozwu powinna być brana pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeśli jest ona wysoka, to może się okazać, że powód rzeczywiście nie jest jej w stanie uiścić – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 16 marca 2017 r., sygn....

Czym jest sąd, zdaniem Tuwima?

RPD do Ministra Zdrowia w sprawie dostepności do terapii dzieci po transplantacjach

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministera Zdrowia w sprawie dostepności do terapii dzieci po transplantacjach.

Wyrok: zwrot wydatków pełnomocnika związanych z dojazdem do sądu i kosztami noclegu

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt: V ACa 542/16, orzekł, że pełnomocnik strony, która wygrała proces może domagać się zwrotu wydatków związanych z dojazdem do sądu i kosztami noclegu. Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest...

Wyrok: uniewinnienie adwokata M. Małeckiego

Mec. Marek Małecki w dniu 4 lipca 2017 r. został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XII K 148/12 (szeroko komentowanej na wielu forach adwokackich). Sąd stanął na stanowisku, że gdyby prokuratura przeprowadziła w należyty sposób wszystkie czynności w postępowaniu...

ETPC w sprawie dziennikarza Marcina Kąckiego

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpoznając skargę wniesioną przez dziennikarza Marcina Kąckiego stwierdził naruszenie przez Polskę art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  i zasądził na rzecz skarżącego 5 000 Euro słusznego zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła...

Odmowa świadczenia usług na rzecz osób ubogich – wystąpienie HFPC do Prezesa UOKiK

HFPC przesłała do Prezesa UOKiK pismo z wnioskiem o zwrócenie uwagi na problem wykluczającego traktowania osób zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w kryzysie bezdomności przez pracowników lokali gastronomicznych i usługowych.

Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej takiej jak UberPop i ścigać tę działalność

– Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej takiej jak UberPop i ścigać tę działalność na drodze karnej bez obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji o projekcie ustawy – stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej...

SN nakazał Ministrowi Sprawiedliwości ponowne rozpatrzenie wniosku Prokurator o wcześniejszą emeryturę

Budynek Sądu Najwyższego (foto sn.gov.pl) Sąd Najwyższy nakazał Ministrowi Sprawiedliwości ponowne rozpatrzenie wniosku Prokurator Katarzyny Bosiakowskiej o przejście na wcześniejszą emeryturę z powodów zdrowotnych Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie zgodził się aby Prokurator Katarzyna...

Jaki jest problem z prawem?

Clarence Seward Darrow urodził się 18 kwietnia 1857 r. W małym miasteczku stanu Ohio, Framdale. W 1844 r. jego rodzina przeniosła się do Kinsman, które od tej pory Clarence nazywał swoim miastem rodzinnym. Darrowowie uchodzili w miasteczku za agnostyków i wolnomyślicieli. Ojciec Clarenca Amirus...

USC: czy można dziecku nadać dwa takie same imiona?

Kierownik jednego z Urzędów Stanu Cywilnego zwrócił się do Rady Języka Polskiego z takim oto zapytaniem: (…) uprzejmie proszę o opinię w sytuacji nadania dziecku obywateli polskich, pochodzącemu z małżeństwa, imion o tym samym brzmieniu i pisowni –  Paweł Paweł. Moje wątpliwości budzi...

Goebbels'a przemówienie do sędziów...

Wyrok: znęcanie się nad zwierzętami

Sąd Rejonowy w Płocku wyrokiem z 16 lutego 2017 roku uznał Małgorzatę S. – właścicielkę 2 psów za winną znęcania się nad zwierzętami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, bez pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby życiowe, czym doprowadziła psa o...

Prezent od św. Mikołaja do zwrotu po rozwodzie

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 marca 2017 r., sygn. akt: I ACa 1026/16 zasadne jest żądanie byłych teściów, skierowane do byłej synowej o zwrot „prezentu od Mikołaja” uzyskanego tytułem bezpodstawnego wzbogacenia,   z okazji Dnia św. Mikołaja zgodnie z zasadami...

Tracąc Trybunał Konstytucyjny...

Władzy cały czas trzeba patrzeć na ręce z nadzieją, że Trybunał Konstytucyjny kiedyś odżyje – rozmowa z sędzią Stanisławem Biernatem, odchodzącym wiceprezesem TK na stronie Wyborcza.pl  foto: tvpinfo.pl, grafika własna Po odejściu Stanisława Biernata i zaprzysiężeniu Andrzeja Zielonackiego w...

Asesora i ciągnika ciąg dalszy | akt oskarżenia

Historię asesora, ciągnika i braku długów zna niemal każdy, gdyż sprawa ta była niegdyś mocno nagłośniona. Przypomnijmy jednak, że Michał K., wówczas z łódzkiej kancelarii komorniczej, zajął ciągnik wart 100 tys. zł, należący do rolnika spod Mławy. Dłużnikiem nie był jednak właściciel maszyny, a...

TK zapowiada zażalenie

27 czerwca do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia wpłynął wniosek o dostarczenie transkrypcji protokołu rozprawy utrwalonej za pomocą środków rejestrujących dźwięk i obraz. Na owej rozprawie zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie Marka Jarockiego przeciwko Prezesowi...

Krajowa Administracja Skarbowa i rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej

Krajowa Administracja Skarbowa i Policja rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu i handlującą paliwami bez podatków (m.in na terenie Warszawy). W akcji uczestniczyło 300 funkcjonariuszy KAS i policji. Szacuje się, że grupa mogła narazić Skarb Państwa na straty w wysokości...

Postanowienie SN: ruch lądowy i wypadek drogowy z udziałem nietrzeźwego kierowcy

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt: III KK 472/16: kryterium „ruchu lądowego” należy wiązać nie tyle z formalnym statusem konkretnej drogi, czy też określonego miejsca, lecz z faktyczną dostępnością i rzeczywistym jego wykorzystaniem dla ruchu pojazdów i...

Wyrok NSA: paragon fiskalny vs tajemnica lekarska

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 maja 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: I FSK 1687/15 uznał, że pod pojęciem „konsultacja medyczna”, czy też „zabieg kosmetyczny”, albo „sprzedaż detaliczna kosmetyczna” może kryć się szereg różnych świadczeń,...

#pokójpolecapoczytaćLeca

Ustawa ułatwiająca działalność mikroprzedsiębiorców

Wicepremier Jarosław Gowin zapowiedział wprowadzenie ustawy ułatwiającej działalność mikroprzedsiębiorców. Według wicepremiera mikroprzedsiębiorcy są w najtrudniejszym położeniu finansowym. „Oni często mają położenie – oni i ich rodziny – jeszcze trudniejsze niż ci, którzy pracują...

Jan Brzechwa - adwokat

Urodził się w dniu 15 sierpnia 1898 r. a zmarł w Warszawie w dniu 2 lipca 1966 r. Choć w życiu literackim używał pseudonimu Jan Brzechwa, w życiu prawniczym znany był jako Jan Wiktor Lesman, pod tymi danymi bowiem wpisany był na listę adwokatów Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Jak pisze...

Wyrok m.in. w sprawie wiary we własne umiejętności i zdolności kierowania różnymi rodzajami pojazdów

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny w sprawie o sygn. akt: VW 4392/16 wyrokiem z dnia 6 lutego 2017 r. orzekł, iż nikt nie może dla swojej wygody zrezygnować z przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy p.r.d. lub też stosować je wybiórczo oraz, że reguły ustalone w...

Art. 18 Konstytucji

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Owszem, ale…

Adwokat nie prosi

Śmieszne, prawda? Wypada jednak dodać, że opublikowany na twitterze wpis Pana Sebastiana Kalety (byłego Rzecznika Prasowego Ministra Sprawiedliwości) dotyczy wniosku złożonego przez dziennikarza Patryka Słowika (DGP) do Sądu Apelacyjnego w Warszawie o udostępnienie informacji publicznej –...

Recenzja książki: "10 godzin" Marii Nurowskiej

Maria Nurowska jest jedną z najbardziej znanych polskich powieściopisarek, po jej książki sięga kilka pokoleń czytelników, wiele z nich to bestsellery, które miały kilkanaście wydań. Najbardziej znane jej powieści to m.in. „Hiszpańskie oczy”, „Rosyjski kochanek”,...

Szubienica

Zdjęcie z planu „Krótkiego filmu o zabijaniu” w reż. Krzysztofa Kieślowskiego, scenariusz: Krzysztof Kieślowski i adw. Krzysztof Piesiewicz

Dedykowana promocja dla Czytelników: nauka prawniczego angielskiego

Pokój zachęca do zapoznania się z nowym portalem internetowym www.legalang.com służącym do nauki specjalistycznego, prawniczego języka angielskiego. Został on stworzony dla prawników, którzy chcą doskonalić praktyczne umiejętności językowe. Użytkownik ma dyspozycji ponad 300 zadań w 9 kategoriach...

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

14 czerwca 1940 roku Niemcy przewieźli z Tarnowa do Auschwitz 728 Polaków.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu: stwierdzenie, że dana osoba była w przeszłości karana za przestępstwo nie może być postrzegane za naruszające dobro osobiste

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 15 marca 2017 r., sygn. akt: I ACa 1195/16 orzekł, że zatarcie skazania nie daje podstaw do twierdzenia, jakoby samo skazanie nigdy nie miało miejsca, a co za tym idzie, nie mogło wywoływać już żadnych skutków w szczególności natury osobistej. Instytucja...

Skuteczność ustawy o zgromadzeniach

Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zakazał manifestacji przy Krakowskim Przedmieściu w dniu miesięcznicy 10 maja. Jeśli ktoś ma wątpliwość jaki był cel ustawy o zgromadzeniach, to niechaj ją porzuci.

Prof. Ewa Łętowska wspiera grę Prawopolis

Jesteś na początku kariery prawniczej, a już powierzono ci ważną sprawę. Aby wygrać proces, musisz zdobywać wiedzę, która podczas ostatecznego starcia na sali rozpraw pozwoli ci pokonać przeciwnika Poznaj ciekawostki prawne, zdobywaj doświadczenie i przechytrz rywali. Dzięki temu osiągniesz...

Odszkodowanie od miasta za śmierć ucznia na szkolnym boisku

W dniu 3 kwietnia 2017 roku przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu zawarta została ugoda, na mocy której Gmina Wrocław, jako pracodawca, wypłaci 240 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia w związku ze śmiercią czternastoletniego Filipa R., który zginął w wyniku porażenia prądem. Jak powiedział...

Komisja ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA rozpoczyna prace

W dniu 24 marca 2017 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, pod przewodnictwem adw. Romana Kusza. Podczas spotkania wybrano prezydium Komisji oraz omówiono plan jej działań. Komisja zaprasza do polubienia na...

Egzamin zawodowy - trzymajcie kciuki!

var name; var pictureSource; // This is called with the results from from FB.getLoginStatus(). function statusChangeCallback(response) { console.log('statusChangeCallback'); console.log(response); // The response object is returned with a status field that lets the // app...