snapchat
menu
Szukaj
niusy
kropka

Dr in spe - kto ma prawo do używania tytułu?

W środowiskach naukowych przyjmuje się, że tytułu „dr in spe” używa się dopiero wtedy, gdy doktorant ma zamknięty przewód doktorski, zdane egzminy doktorskie, obie pozytywne recnezje pracy dokotrskiej i oczekuje juz tylko na publiczną obronę pracy. Nie jest zatem dr. in spe (kropka...

Wyrok: martwa norka w kieszeni nie jest dowodem zatrudnienia

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 października 2007 r.: fakt przebywania na terenie firmy należącej do ojca, posiadanie na sobie stroju roboczego, czy też ochronnego – oraz martwej norki w kieszeni, nie są wystarczającym dowodem na to, że cudzoziemiec nielegalnie wykonywał pracę Komendant Straży...

Postanowienie: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w postanowieniu z dnia 17 grudnia 2014 roku, sygn. akt II Kp 438/14: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo D. W. w dniu 18 września 2014 roku złożył zawiadomienie o popełnieniu przez jego byłą żonę przestępstwa polegającego na...

Neonaziści zmienią nazwę z powodu mrożonek

Szwedzka organizacja neonazistowska, nie może już używać nazwy „Nordfront” z uwagi na podobieństwo do „Nordfrost” – nazwy niemieckiej firmy działającej w branży chłodniczej. Firma Nordfrost wdała się przed szwedzkim urzędem patentowym w spór z organizacją neonazistowską pn. Nodrfront,...

Kolejna kampania ze złośliwym oprogramowaniem

Jak donosi jedna na czytelniczek Pokoju, do kancelarii, w której pracuje przysłana została wiadomość e-mail z domeny Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (@um.warszawa.pl). Zawierała załącznik w postaci faktury w formacie *.xls, a także dane pracownika wraz z numerem telefonu bez informacji o...

Pogrom w Jedwabnem, 10 lipca 1941 roku

Pogrom w Jedwabnem – masowe zabójstwo kilkuset Żydów, dokonane 10 lipca 1941 z niemieckiej inspiracji przez grupę co najmniej 40 Polaków. W wyniku zbrodni zginęło co najmniej 340 osób, z czego około 300 zostało żywcem spalonych w stodole. Pogrom w Jedwabnem stał się znany w Polsce za sprawą...

Helena Wiewiórska – pierwsza kobieta adwokat w Polsce

Helena Wiewiórska, z domu Kononow (Kononowicz) urodziła się w Zgierzu 2 września 1888 roku. Jej ojciec był chłopem spod Białowieży, matką zaś córka byłej ziemianki z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. Ukończyła gimnazjum rosyjskie w Chersoniu, wyróżniona złotym medalem za bardzo dobre wyniki w nauce....

Wyrok: związek obdarowanej synowej z mężem córki darczyńców nie przesądza o rażącej niewdzięczności wobec nich

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 637/13: związanie się przez obdarowaną synową (wdowę po zmarłym synu darczyńców) z mężem ich córki nie może być traktowane jako wyraz rażącej niewdzięczności obdarowanej wobec darczyńców skoro obdarowana nie zamierzała...

UOKiK prowadzi przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro

UOKiK prowadzi przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem wyjaśniającym wszczętym 21 czerwca bieżącego roku. Postępowanie zostało wszczęte m.in. na skutek skarg wpływających do urzędu ze strony przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na...

Wyrok WSA: do niezbędnych potrzeb życiowych nie można zaliczyć zaspokajania potrzeb seksualnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. ak: II SA/Ol 1107/15: w świetle zasad doświadczenia życiowego nie sposób przyjąć, aby do niezbędnych potrzeb życiowych można zaliczyć zaspokajanie potrzeb seksualnych. W dniu 25 marca 2015 r. Z.O. złożył do Wójta...

Nowelizacja: nie tylko zmiany terminów przedawnienia ale także nowela ustawy o prawach konsumenta

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, dalej również „k.c.”, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Głównym założeniem projektu jest skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Projekt...

MS: Wakaty na stanowiskach asesorskich i sędziowskich

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał zarządzenie dotyczące 323 wolnych stanowisk asesorskich. Po ostatnich nowelizacjach dotyczących drogi do zawodu sędziego, stanowiska te są przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie...

Nowelizacja KPC: od 14 lipca br. także małoletni na sali rozpraw

14 lipca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego pozwalająca przebywać na sali rozpraw wyłącznie osobom pełnoletnim. Art. 152 w aktualnych brzmieniu: Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie....

Helsińska Policja walczy z internetową mową nienawiści

W marcu 2017 r. w helsińskiej Policji powstał wydział, którego jedynym zadaniem jest walka z mową nienawiści, do której dochodzi w internecie. Na brak pracy policjanci jak dotąd nie narzekają – zbadano ponad 50 przypadków, a jedna piąta z nich została przekazana do prokuratury celem...

Tragedia Darth’a Plagueis’a Mądrego

To legenda Sithów. Darth Plagueis był mrocznym Lordem Sith. Tak potężnym i mądrym, że potrafił wpływać Mocą na midichloriany, by tworzyć… życie. Miał tak ogromną wiedzę o Ciemnej Stronie, że mógł utrzymać przy życiu tych, na których mu zależało. Stał się tak potężny, że jedyną rzeczą, jakiej...

Prokuratura: "Debil w todze" to znieważenie zwykłe, interes społeczny nie wymaga ścigania

Prokuratura stwierdziła, że eurodeputowany PiS Kosma Złotowski nie złamał prawa, gdy nazwał publicznie sędziego z Mogilna „debilem w todze”. Słowa Złotowskiego odnosiły się do rzekomo złego potraktowania podczas poselskiej interwencji. Złotowski nie wspomniał, że interweniował w sprawie...

Adwokat pomaga

  Adwokat pomaga. Zdawać by się mogło, kwestia nie budząca wątpliwości. No właśnie, zdawać by się mogło. Wiele bowiem zależy od tego jak i kto tę pomoc poda się opinii publicznej do wiadomości. Może się bowiem okazać, że udzielając wsparcia na dworcu kolejowym w Terespolu rodzinom, które...

Naj(L)epsze życienia urodzinowe d(L)a Kami(L)a

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział IV Cywilny Odwoławczy z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt: IV Cz 177/14: podpis musi być własnoręczny, żadne zatem elementy niepochodzące z ręki człowieka (odbite mechanicznie, nadrukowane itp.)  nie mogą go ani zastępować ani uzupełniać WSA w...

Pozytywna opinia NIK dotycząca zmian w ustawie o języku migowym

Pozytywna opinia NIK dotycząca zmian w ustawie o języku migowym Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała zmiany planowane w ustawie o języku migowym. Z prośbą o ocenę projektu zwróciła się do NIK Komisja Ustawodawcza Senatu RP. Jak wskazuje NIK w swoim komunikacie prace nad udoskonaleniem...

Zbrodnia prawie doskonała, nasze zdanie o książce

Czy zbrodnia jest wpisana w naturę człowieka? Czy praca na miejscu zbrodni choć trochę przypomina to, co widzimy w popularnych serialach kryminalnych? Co to jest modus operandi? Dlaczego ludzie zabijają? Książka „Zbrodnia prawie doskonała” to zapis rozmowy, jaką z panią profesor Moniką...

System nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga zmian

RPO pisze do prezydenta w sprawie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował wystąpienie do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zdaniem Rzecznika system ten wymaga zmian. Adam Bodnar w swoim wystąpieniu powołuje się...

Prawo do wymyślenia koła od nowa

Czy warto koło wymyślać od nowa? Nie warto, ale można próbować. Podobnie, rzecz się ma z wieloma innymi rzeczami, w tym także i tymi, które stanowią podstawę wyposażenia każdej kancelarii. Spinacz, bo o nim mowa stał się przedmiotem kreatywnej myśli projektantów z domu mody PRADA. Dzięki ich...

#PokójPolecaPoczytaćLeca

Nowela ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisanej przez Prezydenta dnia 6 lipca 2017 r. noweli ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej...

Wątpliwości RPO związane z ustawą o zmianie ustawy o grach hazardowych

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, która w części dotyczącej blokowania stron internetowych weszła w życie dnia 1 lipca 2017 r. Skarżący wskazują na wątpliwości dotyczące zgodności z Konstytucją...

Kara 30 lat pozbawienia wolności za aborcję

Wyrok: kara 30 lat pozbawienia wolności za przyczynienie się do śmierci jej nowo narodzonego dziecka będącego owocem gwałtu; W Salwadorze kilka dni temu  skazano na karę 30 lat pozbawienia wolności 19-latję, która w kwietniu ubiegłego roku poroniła, będąc w trzecim trymestrze ciąży. Jak jednak...

Wyrok WSA: nie można być nieskazitelnym znacząco albo minimalnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1940/16 stwierdził: Pojęcie „rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego” zdefiniowane zostało w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako zespół...

Zmiany terminów przedawnienia w kodeksie cywilnym

Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (projekt z 31 maja 2017 r.) najpewniej zmianie ulgną terminy przedawnienia roszczeń: art. 118 Jest: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,...

Materiały do pobrania dla kandydatów na aplikację adwokacką

Jak wynika z ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości egzamin wstępny na aplikację adwokacką został wyznaczony na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.  Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie...

Zieleń w adwokackim żabocie

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1932 r. – Prawo o ustroju adwokatury kolor fioletowy na togach adwokackich został zastąpiony kolorem czarnym, a następnie zielonym (art. 28). J. Litwin wskazuje, że motywy zmiany znalazły wyjaśnienie we...

Uchwała ORA Bydgoszcz w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych

We wtorek, 27 czerwca br., odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ORA w Bydgoszczy, w trakcie którego podjęto uchwałę w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych. Uchwałę podjęto w obecności Rzecznika Praw Obywatelskich, dr. Adama Bodnara, który został zaproszony do udziału w...

Wyrok: Kodeks karny nie różnicuje przemocy wobec istot żywych, tj. człowieka i zwierząt

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r., IV Ka 1026/16: Kodeks karny nie różnicuje przemocy wobec istot żywych, tj. człowieka i zwierząt. Sprawca stosując bezprawną przemoc wobec istoty żywej, niezależnie czy tą istotą jest człowiek czy zwierzę, chce osiągnąć identyczne cele, tj....

Postanowienie: wysokość opłaty od pozwu powinna być brana pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych

Wysokość opłaty od pozwu powinna być brana pod uwagę przy rozpoznawaniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeśli jest ona wysoka, to może się okazać, że powód rzeczywiście nie jest jej w stanie uiścić – orzekł Sąd Apelacyjny w Krakowie w postanowieniu z dnia 16 marca 2017 r., sygn....

Czym jest sąd, zdaniem Tuwima?

RPD do Ministra Zdrowia w sprawie dostepności do terapii dzieci po transplantacjach

Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do Ministera Zdrowia w sprawie dostepności do terapii dzieci po transplantacjach.

Wyrok: zwrot wydatków pełnomocnika związanych z dojazdem do sądu i kosztami noclegu

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 21 marca 2017 r., sygn. akt: V ACa 542/16, orzekł, że pełnomocnik strony, która wygrała proces może domagać się zwrotu wydatków związanych z dojazdem do sądu i kosztami noclegu. Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest...

Wyrok: uniewinnienie adwokata M. Małeckiego

Mec. Marek Małecki w dniu 4 lipca 2017 r. został uniewinniony przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt XII K 148/12 (szeroko komentowanej na wielu forach adwokackich). Sąd stanął na stanowisku, że gdyby prokuratura przeprowadziła w należyty sposób wszystkie czynności w postępowaniu...

ETPC w sprawie dziennikarza Marcina Kąckiego

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpoznając skargę wniesioną przez dziennikarza Marcina Kąckiego stwierdził naruszenie przez Polskę art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności  i zasądził na rzecz skarżącego 5 000 Euro słusznego zadośćuczynienia. Sprawa dotyczyła...

Odmowa świadczenia usług na rzecz osób ubogich – wystąpienie HFPC do Prezesa UOKiK

HFPC przesłała do Prezesa UOKiK pismo z wnioskiem o zwrócenie uwagi na problem wykluczającego traktowania osób zagrożonych ubóstwem lub znajdujących się w kryzysie bezdomności przez pracowników lokali gastronomicznych i usługowych.

Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej takiej jak UberPop i ścigać tę działalność

– Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności przewozowej takiej jak UberPop i ścigać tę działalność na drodze karnej bez obowiązku uprzedniej notyfikacji Komisji o projekcie ustawy – stwierdził rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Maciej...