snapchat
menu
Szukaj
niusy
kropka

Sędziowie nie mogą mieć...

Prof. Ewa Łętowska: Sędziowie nie mogą mieć ani zbyt giętkich, ani połamanych kręgosłupów. I dlatego to wszystko, czego jesteśmy świadkami w tej chwili, jest bardzo niepokojące, ponieważ zaburza podział władz. A to oznacza zaburzenie Konstytucji. Do zmiany Konstytucji nie było w tej chwili...

Na wschód od Edenu: o prawnikach

„Wiedza była dla lekarzy, prawników i nauczycieli, klasy odrębnej i nie uważanej za pokrewną innym ludziom”

"Oj chyba jeżyki się palą" - postanowienie Sądu Rodzinnego

Sąd rodzinny zdecydował dziś, że dwie 15-latki ze Środy Śląskiej, które w połowie czerwca podpaliły jeża, będą przez trzy miesiące pracowały na rzecz Ekostraży. Gimnazjalistki też uczestniczyć w treningu zastępowania agresji. Orzeczono wobec nich nadzór kuratora. Ta sprawa odbiła się szerokim...

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła: nowe wytyczne Konferencji Episkopatu Polski związane z pedofilią

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła. Konkretnym przykładem takich działań są „Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, które ostatnio zostały zaktualizowane, tak aby odpowiadały prawu polskiemu – podkreśla rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik....

Odrzucenie pozwu w sprawie europosła przeciwko europosłowi

W dniu 7 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, na posiedzeniu niejawnym, odrzucił pozew europosła PiS Janusza Wojciechowskiego przeciwko eurodeputowanemu PO Jarosławowi Wałęsie. Wojciechowski domagał się od Wałęsy przeprosin w mediach, zobowiązania do „zaniechania naruszania jego dóbr...

Z uzasadnienia ustawy o SN

via Krzysztof Piesiewicz

Jan Karski (zm. 13 lipca 2000 r.)

Jan Kozielewski (Jan Karski to pseudonim) urodził się w 1914 roku w Łodzi (zmarł 13 lipca 2000 r. w Waszyngtonie), wielokulturowym mieście będącym dużym skupiskiem społeczności żydowskiej. Wychował się w katolickiej rodzinie jako najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa. Ukończył prawo i dyplomację na...

Komentarz do zmian dotyczących Sądu Najwyższego

              Inspiracja: Jarosław Gwizdak

Przemoc wobec żony raz do roku zgodna z prawem? Rosja...

Ustawa łagodząca kary za przemoc w rodzinie i nazywająca ją drobnym wykroczeniem została przyjęta w rosyjskiej Dumie większością głosów. Nowa ustawa pozwala raz w roku pobić własną żonę i zakłada za popełnienie wykroczenia  karę pouczenia i mandat. Zgodnie z ustawą, pierwsze zgłoszenie pobicia...

Adwokatura: oczekiwania vs rzeczywistość. tj. o (nie) płaceniu aplikantom, adw. Joanna Parafianowicz

Kiedy kilka tygodni temu przygotowywałam moją kancelarię do zmiany siedziby i przedzierałam się przez stosy akt, projektów, dokumentów i protokołów doszłam w pewnym momencie do miejsca, na które nie patrzyłam przynajmniej od 6 lat – znajdowało się bowiem w czeluściach największej biblioteczki...

Dane o sprawach korupcyjnych sędziów na przestrzeni 15 lat

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych SSA Marek Hibner, po zasięgnięciu informacji u wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych w kraju, w dniu 11 stycznia 2017 r. przedstawił dane o sprawach korupcyjnych dotyczących sędziów sądów powszechnych w Polsce w ciągu ostatnich piętnastu lat. Z...

Pierwsza kobieta - Dziekan Izby Adwokackiej

Adwokat dr Elżbieta Witkowska jako pierwsza kobieta w Polsce pełniła obowiązki Dziekana Izby Adwokackiej – w Krakowie Funkcję sprawowała komisarycznie (w okresie od lutego do kwietnia 1953 r.). Cóż, nie była szczególnie miło wspominana przez kolegów, z okresu p.o. Dziekana. Szczegóły nie są...

Dr in spe - kto ma prawo do używania tytułu?

W środowiskach naukowych przyjmuje się, że tytułu „dr in spe” używa się dopiero wtedy, gdy doktorant ma zamknięty przewód doktorski, zdane egzminy doktorskie, obie pozytywne recnezje pracy dokotrskiej i oczekuje juz tylko na publiczną obronę pracy. Nie jest zatem dr. in spe (kropka...

Wyrok: martwa norka w kieszeni nie jest dowodem zatrudnienia

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 23 października 2007 r.: fakt przebywania na terenie firmy należącej do ojca, posiadanie na sobie stroju roboczego, czy też ochronnego – oraz martwej norki w kieszeni, nie są wystarczającym dowodem na to, że cudzoziemiec nielegalnie wykonywał pracę Komendant Straży...

Postanowienie: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie w postanowieniu z dnia 17 grudnia 2014 roku, sygn. akt II Kp 438/14: usunięcie konta byłego męża z portalu społecznościowe to nie jest przestępstwo D. W. w dniu 18 września 2014 roku złożył zawiadomienie o popełnieniu przez jego byłą żonę przestępstwa polegającego na...

Neonaziści zmienią nazwę z powodu mrożonek

Szwedzka organizacja neonazistowska, nie może już używać nazwy „Nordfront” z uwagi na podobieństwo do „Nordfrost” – nazwy niemieckiej firmy działającej w branży chłodniczej. Firma Nordfrost wdała się przed szwedzkim urzędem patentowym w spór z organizacją neonazistowską pn. Nodrfront,...

Kolejna kampania ze złośliwym oprogramowaniem

Jak donosi jedna na czytelniczek Pokoju, do kancelarii, w której pracuje przysłana została wiadomość e-mail z domeny Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (@um.warszawa.pl). Zawierała załącznik w postaci faktury w formacie *.xls, a także dane pracownika wraz z numerem telefonu bez informacji o...

Pogrom w Jedwabnem, 10 lipca 1941 roku

Pogrom w Jedwabnem – masowe zabójstwo kilkuset Żydów, dokonane 10 lipca 1941 z niemieckiej inspiracji przez grupę co najmniej 40 Polaków. W wyniku zbrodni zginęło co najmniej 340 osób, z czego około 300 zostało żywcem spalonych w stodole. Pogrom w Jedwabnem stał się znany w Polsce za sprawą...

Helena Wiewiórska – pierwsza kobieta adwokat w Polsce

Helena Wiewiórska, z domu Kononow (Kononowicz) urodziła się w Zgierzu 2 września 1888 roku. Jej ojciec był chłopem spod Białowieży, matką zaś córka byłej ziemianki z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. Ukończyła gimnazjum rosyjskie w Chersoniu, wyróżniona złotym medalem za bardzo dobre wyniki w nauce....

Wyrok: związek obdarowanej synowej z mężem córki darczyńców nie przesądza o rażącej niewdzięczności wobec nich

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt: I ACa 637/13: związanie się przez obdarowaną synową (wdowę po zmarłym synu darczyńców) z mężem ich córki nie może być traktowane jako wyraz rażącej niewdzięczności obdarowanej wobec darczyńców skoro obdarowana nie zamierzała...

UOKiK prowadzi przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro

UOKiK prowadzi przeszukanie w siedzibie Grupy Allegro w związku z prowadzonym przez siebie postępowaniem wyjaśniającym wszczętym 21 czerwca bieżącego roku. Postępowanie zostało wszczęte m.in. na skutek skarg wpływających do urzędu ze strony przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zwrócili uwagę na...

Wyrok WSA: do niezbędnych potrzeb życiowych nie można zaliczyć zaspokajania potrzeb seksualnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. ak: II SA/Ol 1107/15: w świetle zasad doświadczenia życiowego nie sposób przyjąć, aby do niezbędnych potrzeb życiowych można zaliczyć zaspokajanie potrzeb seksualnych. W dniu 25 marca 2015 r. Z.O. złożył do Wójta...

Nowelizacja: nie tylko zmiany terminów przedawnienia ale także nowela ustawy o prawach konsumenta

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt nowelizacji kodeksu cywilnego, dalej również „k.c.”, kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. Głównym założeniem projektu jest skrócenie podstawowych terminów przedawnienia. Projekt...

MS: Wakaty na stanowiskach asesorskich i sędziowskich

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wydał zarządzenie dotyczące 323 wolnych stanowisk asesorskich. Po ostatnich nowelizacjach dotyczących drogi do zawodu sędziego, stanowiska te są przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy zdali egzamin sędziowski oraz nie...

Nowelizacja KPC: od 14 lipca br. także małoletni na sali rozpraw

14 lipca 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego pozwalająca przebywać na sali rozpraw wyłącznie osobom pełnoletnim. Art. 152 w aktualnych brzmieniu: Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko osoby pełnoletnie....

Helsińska Policja walczy z internetową mową nienawiści

W marcu 2017 r. w helsińskiej Policji powstał wydział, którego jedynym zadaniem jest walka z mową nienawiści, do której dochodzi w internecie. Na brak pracy policjanci jak dotąd nie narzekają – zbadano ponad 50 przypadków, a jedna piąta z nich została przekazana do prokuratury celem...

Tragedia Darth’a Plagueis’a Mądrego

To legenda Sithów. Darth Plagueis był mrocznym Lordem Sith. Tak potężnym i mądrym, że potrafił wpływać Mocą na midichloriany, by tworzyć… życie. Miał tak ogromną wiedzę o Ciemnej Stronie, że mógł utrzymać przy życiu tych, na których mu zależało. Stał się tak potężny, że jedyną rzeczą, jakiej...

Prokuratura: "Debil w todze" to znieważenie zwykłe, interes społeczny nie wymaga ścigania

Prokuratura stwierdziła, że eurodeputowany PiS Kosma Złotowski nie złamał prawa, gdy nazwał publicznie sędziego z Mogilna „debilem w todze”. Słowa Złotowskiego odnosiły się do rzekomo złego potraktowania podczas poselskiej interwencji. Złotowski nie wspomniał, że interweniował w sprawie...

Adwokat pomaga

  Adwokat pomaga. Zdawać by się mogło, kwestia nie budząca wątpliwości. No właśnie, zdawać by się mogło. Wiele bowiem zależy od tego jak i kto tę pomoc poda się opinii publicznej do wiadomości. Może się bowiem okazać, że udzielając wsparcia na dworcu kolejowym w Terespolu rodzinom, które...

Naj(L)epsze życienia urodzinowe d(L)a Kami(L)a

Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział IV Cywilny Odwoławczy z dnia 11 marca 2014 r., sygn. akt: IV Cz 177/14: podpis musi być własnoręczny, żadne zatem elementy niepochodzące z ręki człowieka (odbite mechanicznie, nadrukowane itp.)  nie mogą go ani zastępować ani uzupełniać WSA w...

Pozytywna opinia NIK dotycząca zmian w ustawie o języku migowym

Pozytywna opinia NIK dotycząca zmian w ustawie o języku migowym Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie zaopiniowała zmiany planowane w ustawie o języku migowym. Z prośbą o ocenę projektu zwróciła się do NIK Komisja Ustawodawcza Senatu RP. Jak wskazuje NIK w swoim komunikacie prace nad udoskonaleniem...

Zbrodnia prawie doskonała, nasze zdanie o książce

Czy zbrodnia jest wpisana w naturę człowieka? Czy praca na miejscu zbrodni choć trochę przypomina to, co widzimy w popularnych serialach kryminalnych? Co to jest modus operandi? Dlaczego ludzie zabijają? Książka „Zbrodnia prawie doskonała” to zapis rozmowy, jaką z panią profesor Moniką...

System nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga zmian

RPO pisze do prezydenta w sprawie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar skierował wystąpienie do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zdaniem Rzecznika system ten wymaga zmian. Adam Bodnar w swoim wystąpieniu powołuje się...

Prawo do wymyślenia koła od nowa

Czy warto koło wymyślać od nowa? Nie warto, ale można próbować. Podobnie, rzecz się ma z wieloma innymi rzeczami, w tym także i tymi, które stanowią podstawę wyposażenia każdej kancelarii. Spinacz, bo o nim mowa stał się przedmiotem kreatywnej myśli projektantów z domu mody PRADA. Dzięki ich...

#PokójPolecaPoczytaćLeca

Nowela ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisanej przez Prezydenta dnia 6 lipca 2017 r. noweli ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zwanej dalej...

Wątpliwości RPO związane z ustawą o zmianie ustawy o grach hazardowych

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, która w części dotyczącej blokowania stron internetowych weszła w życie dnia 1 lipca 2017 r. Skarżący wskazują na wątpliwości dotyczące zgodności z Konstytucją...

Kara 30 lat pozbawienia wolności za aborcję

Wyrok: kara 30 lat pozbawienia wolności za przyczynienie się do śmierci jej nowo narodzonego dziecka będącego owocem gwałtu; W Salwadorze kilka dni temu  skazano na karę 30 lat pozbawienia wolności 19-latję, która w kwietniu ubiegłego roku poroniła, będąc w trzecim trymestrze ciąży. Jak jednak...

Wyrok WSA: nie można być nieskazitelnym znacząco albo minimalnie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt: VI SA/Wa 1940/16 stwierdził: Pojęcie „rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego” zdefiniowane zostało w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako zespół...

Zmiany terminów przedawnienia w kodeksie cywilnym

Jak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (projekt z 31 maja 2017 r.) najpewniej zmianie ulgną terminy przedawnienia roszczeń: art. 118 Jest: Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,...