snapchat
menu
Szukaj
felietony
kropka

Czy Adwokatura potrzebuje współpracy międzynarodowej?, adw. Kinga Konopka

Kierując od trzech lat Komisją ds. Współpracy z zagranicą, działającą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, chciałabym podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami odnośnie współpracy międzynarodowej a także przybliżyć powody, które kształtowały w tym okresie rodzaj działań podjętych...

Studenci: Rozmowa Dobrawy Kozłowskiej i Łukasza Duszy o studenckim dress code

Ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że o własny wizerunek powinno się dbać już na studiach. Uważasz, że ubiór odgrywa w tym dużą rolę? Zdecydowanie. Przede wszystkim spotykamy się z dużą grupą nieznajomych, z którymi budujemy relacje o różnej sile, wielu kojarzy nas tylko z widzenia (np....

Relacja ze Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, adw. Weronika Hołowczyc

W dniu 4 czerwca 2016r. odbyło się Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zgromadzenie otworzył Dziekan WIA prof. dr. hab. adw. Maciej Gutowski. Dziekan powitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. posłanka Joanna Schmidt, poseł Marek Rucińśki,...

4 czerwca 1989 4.

Tydzień Konstytucyjny w szkołach. Edukacja to nie agitacja, Aneta Sieradzka

Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy jest organizatorem ogólnopolskiego wydarzenia Tydzień Konstytucyjny, które to wydarzenie patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz opieką merytoryczną Pani Profesor Ewa Łętowska, pierwsza  Rzecznik Praw Obywatelskich  (1987-1992). Ponad...

Terroryzm. Nic nowego w Europie, adw. Andrzej Nogal

Od kilkunastu świat zachodni zmaga się z problemem islamskiego terroryzmu. Zewsząd słyszy się głosy, że terroryzm to choroba muzułmańska, a my – rdzenni mieszkańcy Europy jesteśmy na nią odpornieni. Przecież nigdy byśmy nie zabijali niewinnych dla zastraszenia ogółu. Nic z tych rzeczy – po prostu...

Studenci: Student prawa – jaka jest Twoja supermoc? Karolina Robak

Nie ulega wątpliwości, że od lat panuje w społeczeństwie przekonanie, iż prawo i medycyna stanowią dwa najtrudniejsze kierunki studiów – lata nauki, doskonalenia zawodowego, zdobywania doświadczenia praktycznego, aby w rezultacie pracować – z ludźmi, dla ludzi, ale też dla siebie. Przecież robimy...

Wykład: Prawna sytuacja kobiet w starożytnym Rzymie, dr hab. Maciej Jońca

Spotkanie z arcyciekawym człowiekiem – dr hab. Maciejem Jońcą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegu Jana Pawła II. Pan profesor opowie o prawie i o kobietach w tymże prawie, jednakże – nie dziś lecz w antycznym Rzymie. Ciekawe, czy, a jeśli tak, to co – zmieniło się istotnie na...

Zażalenie, Ślepym Okiem Temidy

gościnnie: Oczy szeroko zamknięte. Problemy z rozumieniem tajemnicy adwokackiej, adw. Wojciech Marchwicki

Tajemnica adwokacka nie chroni adwokata. Ma chronić klienta i relację zaufania, której powstanie jest niezbędne do skutecznego świadczenia pomocy prawnej. Spór o rozumienie tajemnicy adwokackiej zbyt często ogranicza się wyłącznie do dyskusji o możliwości zwolnienia adwokata z tajemnicy adwokackiej...

Spot promujący adwokatów z Izby Adwokackiej we Wrocławiu w środkach masowego przekazu, adw. Andrzej Grabiński

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Naczelna Rada Adwokacka w dniu 4 kwietnia 2016 r. rozpoczęła kampanię wizerunkową w skali kraju, przekazując zainteresowanym Izbom materiały reklamowe w postaci stojaków, plakatów oraz ulotek. Z badań opinii publicznej wynika,  że zawód adwokata kojarzony jest przede...

gościnnie: Czas wyborów, czas zmian, adw. Rajmund Kietliński, adw. Jakub Orłowski, Marcin Trzeciak

Szybko zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że jesteśmy jako ludzie stawiani przed dylematem, czy chcemy dopasować się do otaczającego nas świata, czy zamkniemy się i zostaniemy w wygodnym i znanym dobrze otoczeniu. Uwaga natury ogólnej dotyczy również adwokatów, którzy od pewnego już czasu...

gościnnie: Aktywny samorząd, adw. dr Renata Kopczyk, adw. Witold Rosmus, adw. dr Olgierd Pankiewicz, adw. Michał Lachowicz

Czas zbliżających się w izbach adwokackich wyborów samorządowych to niewątpliwie chwila wzmożonych działań osób, które zabiegają o korzystny wynik wyborczy. Dla pozostałych adwokatów – jako dokonujących wyboru – to przede wszystkim czas refleksji nad tym, co było oraz nad tym, co...

List otwarty wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

gościnnie: Ustawodawstwo antyobywatelskie to trend legislacyjny, adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Artur Pietryka

Pod koniec lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wysłał ważny sygnał do opinii publicznej, że ustawodawstwo policyjne, obowiązujące w praktycznie niezmienionym kształcie od początku obecnego stulecia, nie chroni praw obywatelskich. Wyrok w sprawie K 23/11 miał dać decydentom asumpt do poważnej...

Czy palestra potrzebuje Palestry? adw. Andrzej Nogal

Za kilka miesięcy odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury, na którym odbędzie się też debata o przyszłości tegoż adwokackiego czasopisma. Warto więc zastanowić się, na ile „Palestra” zachowała swoją wartość dla adwokackiego środowiska. Czy warto jeszcze ją zreformować, a może raczej zlikwidować w...

Deklaracja Roberta Schumana, 9 maja 1950 r.

Przyjmuje się, że poniższy tekst ma fundamentalne znaczenie dla całego ponadnarodowego procesu integracji europejskiej,  uważany jest za jego prawdziwy początek. W wyniki 9-miesięcznych negocjacji Francja, Republika Federalna Niemiec, Luksemburg, Włochy, Belgia i Holandia podpisały traktat paryski,...

Prawnicy Kochają Inaczej

Tacy bywamy ;)  

#adwokaturajesttakżekobietą, Ślepy Okiem Temidy

Vis comica, dr hab. Maciej Jońca

Adwokaci. Rzadko która grupa społeczna stała się tak wdzięcznym obiektem do żartów. Można powiedzieć, że częściowo winna temu pospolita zawiść. Błyskotliwe wypowiedzi, trafne riposty, tyleż zaskakujące, co nieoczekiwane zmiany tematu, to przecież nie mogło i nie może nie robić wrażenia, a tym...

Refleksje, adw. Andrzej Nogal

W minioną sobotę dobiegła końca bardzo długa, sześciomiesięczna kampania wyborcza. Bardzo wyczerpująca tak dla kandydatów, jak i ogółu adwokatów – którzy nieustannie byli bombardowani tak najprzeróżniejszymi materiałami wyborczymi, jak bezpośrednio nagabywani przez kandydatów. Teraz, po wielkim...

Podziękowania, adw. Grzegorz Majewski

Szanowni Państwo, Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie, Koleżanki i Koledzy, Jakiegokolwiek ciepłego słowa bym nie użył i tak nie odda ono tego, co każdemu z Państwa chciałbym powiedzieć. Dlatego powiem tylko DZIĘKUJĘ. DZIĘKUJĘ za każdy głos poparcia, który sprawił, że od...

List otwarty do członków Izby Adwokackiej w Warszawie, adw. Grzegorz Fertak

Koleżanki i Koledzy, Adwokaci Warszawscy.  Chciałoby się powiedzieć, że „Larum grają”. Stało się coś strasznego, bez precedensu. W ramach „kampanii wyborczej do władz adwokatury warszawskiej” dwoje adwokatów, członków naszej Izby, oblano pomyjami. Za pomocą anonimowych maili, wysyłanych z...

Mało znany flirt Polski z prawosławiem, adw. Andrzej Nogal

Polska obchodzi właśnie 1050 rocznicę przyjęcia chrztu, w obrządku zachodnim, z Rzymu. Pojawiają się przy tej okazji pytania, czy nie lepiej było chrzest przyjąć z Konstantynopola, który poziomem kulturalnym znacznie przewyższał ówczesny Zachód. Na to pytanie odpowiedzi oczywiście nie ma, natomiast...

Mały koniec świata, Martyna Majewska

Opublikowano wyniki egzaminów zawodowych. W wielu miejscach powtarzał się ten sam schemat: sprawdzanie numerów egzaminacyjnych na pokwitowaniach odbioru prac i nerwowe szukanie na liście: jest! jest! jest! Nie ma – koniec świata, masakra, żal i łzy. Piszę dzisiaj z pozycji osoby, która zdała, ale...

Porzucone siostry „-ing”, Krzysztof Izdebski

To nie będzie historia o niespełnionej miłości ani o smutnym losie dzieci gdzieś hen, w dalekiej Azji. Nie będzie wyraźnych czarnych charakterów, ale nie będzie też dobrego zakończenia. To będzie historia o porzuconych  mechanizmach demokratycznych tu i teraz, a odpowiedzialność za to ponosimy po...

gościnnie: Idźcie na wybory, adw. Karolina Schiffter

23 kwietnia br. odbędą się wybory do organów Izby Adwokackiej w Warszawie. Kampanie wyborcze nabierają tempa. Jak to bywa w polityce, kandydaci prezentują swoje programy i toczą debaty. Nie to jednak stanowi najtrudniejsze zadanie w tegorocznych wyborach. Wyzwaniem będzie zmobilizowanie młodszych...

Wrocław dyskutuje, adw. Adam Krej

Wspomnienie aplikanta, adw. Joanna Parafianowicz

Tekst opublikowany w Palestrze, nr 4/2010.Adw. Joanna Parafianowicz  

Life skills, dr Aleksandra Łuczak

Będąc doświadczonym nauczycielem akademickim i lektorem prawniczego języka angielskiego, moje zajęcia staram się prowadzić tak, aby studenci wyszli z nich przygotowani nie tylko do certyfikatowego, brytyjskiego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills), czego wymaga od nich i ode mnie uczelnia,...

15 minut, adw. Marcin Surowiec

W dniu 29 marca br. pan mec. Radzym Wójcik w swym świetnym tekście (tu) na temat stereotypów w adwokackiej kampanii wyborczej stwierdził m.in.: „Tematem wielu adwokackich rozmów są Klienci, którzy chcą konsultacji przez telefon, pokazać na 15 minut króciutką umowę do sprawdzenia lub uzyskać inną...

gościnnie: Adwokatura idei, adw. Urszula Podhalańska

Przed nowymi władzami warszawskiej ORA staną wyzwania, które będą daleko wykraczać poza kwestie związane z dobrym zarządzaniem. W tych burzliwych czasach sporu o kształt państwa prawa, adwokatura, podobnie jak wiele razy w dotychczasowej historii, musi stanąć na straży podstawowych praw i wolności...

gościnnie: Dość już tych bzdur, adw. Jacek Różycki

Przysłuchuję się od dłuższego czasu czemuś, co nazywamy w Polsce „debatą publiczną”. Od bardzo dawna twierdzę, że w naszym kraju taka debata nie istnieje, ponieważ sączonego nam od świtu do zmierzchu, pozbawionego jakiejkolwiek treści bełkotu polityków (wszystkich opcji) nie można nazwać „rozmową”....

Więcej ad meritum, adw. Andrzej Malicki

Czas budzącej się do życia wiosny oznacza dla Adwokatury również okres intensywnej polemiki, dynamicznej wymiany poglądów i ciekawych sporów związanych ze zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami samorządowymi. Nieuchronnie zwracamy zatem uwagę na erystykę i retorykę przedstawicieli Palestry, a...

Odpowiedź na pismo adwokata Adama Kreja, adw. Adrzej Grabiński

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, nawiązując do pisma adwokata Adama Kreja, opublikowanego na łamach portalu internetowego www.pokojadwokacki.pl w dniu 4 kwietnia br., czuję się w obowiązku ustosunkować się do zawartych w nim treści. Znamienny, moim zdaniem, jest końcowy fragment...

Wiosna <3 nowelizacje, Prawnicy kochają inaczej

Niektóre z nich, mogą być brzemienne w skutkach. Więcej grafik na: fb i instagramie

W życiu trzeba być przyzwoitym, adw. Monika Maykowska

Szanowni Państwo, przepraszam, że z pewnym opóźnieniem, ale zostało ono spowodowane kłopotami osobistymi, chciałabym zareagować na pojawiające się pomówienia dotyczące adw.Grzegorza Majewskiego. Mam zaszczyt znać mecenasa Majewskiego od kilku lat, był opiekunem mojej grupy aplikanckiej. Pan mecenas...

Odpowiedź na stanowisko władz ORA we Wrocławiu, adw. Adam Krej

Sprawiedliwość jest ślepa. Daredevil Sezon 1 #oczymaAdwokata, adw. Michał Stambulski

Menin aeide thea… Homer, Iliada Dyskretny urok popkultury Nasza kultura zafascynowana jest superbohaterami. Tęsknimy za byciem kimś więcej. Fantazjujemy o byciu kimś więcej. Zasługujemy, żeby być kimś więcej. Popkultura podpowiada nam przecież, że w każdym i każdej z nas czeka niewykorzystany...

Szkolna kampania wyborcza, adw. Joanna Parafianowicz

W 2010 r., w wyborach na przewodniczącego samorządu szkolnego w Szkole Podstawowej nr 14 w Tarnowie wzięło udział sześcioro uczniów, zaś z dostępnych mi materiałów wyborczych kandydatów wiem, że aż czworo z nich w swoim programie zawarło deklaracje związane z tzw. szczęśliwym numerkiem (dzień bez...