snapchat
menu
Szukaj
felietony
kropka

Adwokatura ani ani (1/5)

Mimo silnie wyczuwalnych podziałów w środowisku adwokackim, często głosimy prawdy o tym, że Adwokatura nie jest (proszę wybaczyć kolokwializm) ani młoda, ani stara, nie jest ani Adwokaturą metropolii, ani Adwokaturą mniejszych ośrodków. Wszystko wydaje się być jednolite, spójne, mamy wspólne...

#nowoczesnaadwokatura

#nowoczesnaadwokatura Niniejszy tekst wpisuje się w debatę dotyczącą diagnozy stanu i prognoz dalszego rozwoju Adwokatury, która toczy się od pewnego czasu zarówno na łamach Palestry, jak i w mediach społecznościowych[1].Wydaje się przy tym, że w tematyce rozwoju Adwokatury i zmian, których...

Ad vocem #czarnyprotest adw. Joanny Parafianowicz, adw. dr Anna Malicka – Ochtera

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie rozkaz suwerena w istocie – zgadzając się z Panią Mecenas – spłycamy...

Wyrok łączny w pigułce, Ślepym Okiem Temidy

Wyrok łączny i kara łączna towarzyszą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Instytucje te nawiązują do systemu prawa niemieckiego, a stanowią prostą konsekwencję uznania za podstawową zasady, zgodnie z którą jeden czyn stanowić może tylko jedno...

Adwokatura nie ocali się sama, adw. Michał Synoradzki

Jako wpółautor ubiegłorocznego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierównoprawnego statusu adwokatów i radców prawnych, bywam pytany przez kolegów adwokatów, czy długo jeszcze przyjdzie czekać na jego rozpoznanie. Niestety, do rozpatrzenia wniosku o kluczowym znaczeniu dla losów naszego...

#czarnyprotest, adw. Joanna Parafianowicz

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność prawa” będący krytykiem pozytywizmu prawniczego, określał go jako teorię zrównującą prawo z rozkazem wojskowym z pominięciem faktu, że prawo powstaje w społeczeństwie nie będąc wyłącznie tworem suwerena. Zdaniem autora, adresaci norm...

#2 Magazyn Pokój Adwokacki

  Co ty robisz, po co dzielić świat na ‚my’ i ‚oni’? skąd pewność, że i nas nie zaliczą do ‚nich’ [Hifi Banda – Puszer Remix 1, feat. Pyskaty, Numer Raz, Kaszalot, Rak, Tede] Podejrzliwość to cecha charakteru. Osoby obarczone nią w nadmiarze, nie zwykły oceniać rzeczywistości...

Po plenum NRA, adw. Paweł Gieras

Wczoraj odbyło się zwołane w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Przyczyna zwołania była oczywista – kryzys wizerunkowy związany z reprywatyzacją działki „Chmielna nr 70” i udziału w tym procesie Pana Dziekana Grzegorza Majewskiego. Własne przemyślenia a...

Rezygnacja adw. Grzegorza Majewskiego z funkcji Dziekana ORA w Warszawie

Dziekan ORA w Warszawie adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji Dziekana ORA w Warszawie.  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powierzyła pełnienie funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad...

Nie bronię Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzysztof Izdebski

Nie bronię Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik (i jego zespół) broni się doskonale sam.   Wielokrotnie udowodnił, że nie działa pod publiczkę i posiadł umiejętność, której powinno mu zazdrościć wielu polityków. Umiejętność działania „pod obywateli”. Wszystkie jego działania, ale przede...

Najlepszy premier najlepszego rządu

                12 września  1989 r. Sejm powołał rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. Tworzyło go 11 przedstawicieli OKP, po 4 ministrów z PZPR (w tym kierujący resortami spraw wewnętrznych i obrony narodowej) i ZSL oraz 3 z SD. Tego dnia Mazowiecki...

Plebiscyt: Adwokacki patron roku

      Rozpoczynamy pierwszą edycję plebiscytu pn. „Adwokacki patron roku„, którym to tytułem zostanie uhonorowany adwokat, który w sposób szczególny swoją postawą, aktywnością, chęcią i umiejętnością dzielenia się wiedzą zawodową wyróżnił się na tle innych adwokatów...

Jak każda kobieta mam więcej siły niż na to wyglądam, tekst o kobietach - adwokatach

„Być kobietą, być kobietą – marzę ciągle będąc dzieckiem… Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie… Być kobietą, być kobietą – oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać” – jak śpiewała niegdyś Alicja Majewska. Tymczasem w realiach...

2 lata, adw. Joanna Parafianowicz

Bunt 2-latka, koniec okresu płatności obniżonej stawki ZUS, przedłużający się o rok i 9 miesięcy ponad 3 planowane – remont głównej arterii miasta, schyłek sezonowego trendu. Wszystkie wymienione momenty stanowią okazję po temu, by choć na chwilę się zatrzymać i zastanowić. Nad tym co było,...

Chmielna nr 70, adw. Paweł Gieras

Tak oto ten przedwojenny nieistniejący adres, jeszcze kilka dni temu kompletnie abstrakcyjny stał się medialnym tematem nr 1 i realnym (niestety) problemem dla Pana Dziekana Grzegorza Majewskiego i pośrednio całej Adwokatury. Czytając przekazy medialne na ten temat przypomina się powiedzenie: Kowal...

Ślepym Okiem Temidy, sędzia Arkadiusz Krupa [Magazyn Pokój Adwokacki]

„Prawdziwy bohater powinien być samotny” (Świetlicki: „DWANAŚCIE”) Właśnie jestem w trakcie lektury powieści. Powieść ta ma tytuł niewiele mówiący. Ma tytuł matematyczny. A może liryczny, kto to wie. Wie może Autor. Albo autor z małej litery. Jak bohater. Jak mistrz, mistrz pisany przez małe „m”....

Palestra - siostra Temidy, sędzia Bartłomiej Przymusiński [Magazyn Pokój Adwokacki]

W 1939 r. Adolf Hitler wydał tajny rozkaz uśmiercania osób psychicznie chorych, wskutek którego zamordowano 100.000 osób. Jako jeden z pierwszych prawdę odkrył Lothar Kreyssig, sędzia sądu opiekuńczego w Brandenburgu nad Hawelą. Gdy w piśmie do Ministra Sprawiedliwości Rzeszy Franza Gürtnera...

Wizerunek adwokata, adw. Andrzej Grabiński [Magazyn Pokój Adwokacki]

Sprawa wizerunku Adwokatury szczęśliwie rozpoczęła się w tej kadencji NRA i chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że należy ją kontynuować. Słowa uznania za podejmowanie działań ogólnokrajowych należą się w równej mierze Anisie Gnacikowskiej – Członkowi NRA, jak i Romanowi Kuszowi...

Konstytucyjne prawo do sądu a stawki, opłaty, koszty i inne bariery. Czas na kompleksową reformę, adw. Maciej Gutowski, adw. Piotr Kardas [Magazyn Pokój Adwokacki]

Kwestia zasad wynagradzania adwokatów za czynności wykonywane z urzędu po raz kolejny staje się przedmiotem publicznej debaty i protestów, a wręcz oburzenia przedstawicieli środowiska adwokackiego. Po wątpliwym „sukcesie” starań o „urealnienie” stawek za czynności wykonywane z urzędu i zmianie...

Godność, adw. Krzysztof Piesiewicz [Magazyn Pokój Adwokacki]

Wydaje się, iż zawsze warto pytać autora wszelkich rozważań na pograniczu teorii i praktyki dotyczącej prawa dlaczego za to się zabiera? Jakie istnieją przyczyny, iż warto drążyć opisane judykaturą i piśmiennictwem prawniczym zagadnienie dotyczące godności człowieka? Autor uważa,  że są takie...

Historia adwokatury na jednej fotografii

Fotografia przedstawia grupę adwokatów – obrońców w procesach politycznych. Została wykonana prawdopodobnie na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 roku. Pokojowi zdjęcie udostępnił pan mecenas Krzysztof Piesiewicz, zaś z archiwum prywatnego pani Anny Boguckiej-Skowrońskiej oryginał został...

Fakty vs rachunki

Po 27 latach wykonywania zawodu adwokata po raz pierwszy muszę prostować dotyczącą mnie, a wprowadzającą w błąd wypowiedź. W numerze 159 Biuletynu Koła Adwokatów Sądowych z dnia 15 lipca 2016r. ukazała się następująca informacja: „Adwokat Andrzej Tomaszek złożył przeciwko adw. Andrzejowi Nogalowi...

Adwokatura Polska solidarna z Francją

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelna Rada Adwokacka, wystosował kondolencje do Ambasadora Francji w Polsce z powodu wczorajszego zamachu w Nicei. – Naszym największym orężem w tym momencie może być wierność wartościom wywalczonym przez Francję ponad dwa wieki temu – wolności, równości,...

NRA złożyła wniosek do TK w sprawie ustawy o Policji i innych ustaw

Samorząd adwokacki wnosi o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Kontrwywiadu, ustawy o Centralnym Biurze...

Po wyborach bez zmian, adw. Andrzej Malicki

Już jakiś czas minął od wyborów na Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W większości izb adwokackich dziekani zostają wybierani na drugą kadencję, chyba że nie chcą pełnić już tej funkcji. Pragnę tą drogą podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom adwokatom, którzy oddali na mnie głos....

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia  24 czerwca 2016 r. w głosowaniu obiegowym zarządzonym na podstawie § 2 pkt 10 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich z dnia 15.01.2016 r. (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 55/2016) Okręgowa Rada Adwokacka w...

Teraz my? Przemyślenia powyborcze, adw. Ewa Anczewska

Dużo się słyszało i mówiło w tegorocznych kampaniach wyborczych do Izb Adwokackich o konieczności udziału „młodych” czy też „młodszych” adwokatów w wyborach. Wielu „młodszych” kolegów krótko przed wyborami uaktywniało się szczególnie, wyrażając w mniej lub bardziej elegancki sposób swoje...

Sezonowy trend, adw. Joanna Parafianowicz

Minister Sprawiedliwości w piśmie z dnia 17 czerwca 2016 r., skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (chyba nadal nie doręczonym adresatowi), z którego treścią zapoznać się można jednakże na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zwrócił się o zaopiniowanie – w terminie...

Pro bono – zapomniana sztuka? Krótka historia Oli Dułak, adw. Piotr Bartecki

Adwokaci zawsze byli wdzięcznym obiektem do żartów. W środowisku krąży dowcip brzmiący mniej więcej tak „Ojciec miał trzech synów, dwóch było uczciwych, jeden został adwokatem”. Niechęć do nas wynika z faktu, iż najczęściej korzysta się z naszej pomocy w trudnych chwilach, a nasze...

Spór o TK czas zakończyć, adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego przechodzi do kolejnej fazy. Mimo zapewnień przedstawicieli aktualnej większości parlamentarnej o braku naruszeń podstawowych wartości demokratycznego państwa prawnego, opartych na przekonaniu, że większość wybrana w demokratycznej procedurze uprawniona jest...

Czy Adwokatura potrzebuje współpracy międzynarodowej?, adw. Kinga Konopka

Kierując od trzech lat Komisją ds. Współpracy z zagranicą, działającą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, chciałabym podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami odnośnie współpracy międzynarodowej a także przybliżyć powody, które kształtowały w tym okresie rodzaj działań podjętych...

Studenci: Rozmowa Dobrawy Kozłowskiej i Łukasza Duszy o studenckim dress code

Ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że o własny wizerunek powinno się dbać już na studiach. Uważasz, że ubiór odgrywa w tym dużą rolę? Zdecydowanie. Przede wszystkim spotykamy się z dużą grupą nieznajomych, z którymi budujemy relacje o różnej sile, wielu kojarzy nas tylko z widzenia (np....

Relacja ze Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, adw. Weronika Hołowczyc

W dniu 4 czerwca 2016r. odbyło się Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zgromadzenie otworzył Dziekan WIA prof. dr. hab. adw. Maciej Gutowski. Dziekan powitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. posłanka Joanna Schmidt, poseł Marek Rucińśki,...

4 czerwca 1989 4.

.eQnVNsXDJI{position:absolute;top:-2500px;}Download Free REHub

Tydzień Konstytucyjny w szkołach. Edukacja to nie agitacja, Aneta Sieradzka

Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy jest organizatorem ogólnopolskiego wydarzenia Tydzień Konstytucyjny, które to wydarzenie patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz opieką merytoryczną Pani Profesor Ewa Łętowska, pierwsza  Rzecznik Praw Obywatelskich  (1987-1992). Ponad...

Terroryzm. Nic nowego w Europie, adw. Andrzej Nogal

Od kilkunastu świat zachodni zmaga się z problemem islamskiego terroryzmu. Zewsząd słyszy się głosy, że terroryzm to choroba muzułmańska, a my – rdzenni mieszkańcy Europy jesteśmy na nią odpornieni. Przecież nigdy byśmy nie zabijali niewinnych dla zastraszenia ogółu. Nic z tych rzeczy – po prostu...

Studenci: Student prawa – jaka jest Twoja supermoc? Karolina Robak

Nie ulega wątpliwości, że od lat panuje w społeczeństwie przekonanie, iż prawo i medycyna stanowią dwa najtrudniejsze kierunki studiów – lata nauki, doskonalenia zawodowego, zdobywania doświadczenia praktycznego, aby w rezultacie pracować – z ludźmi, dla ludzi, ale też dla siebie. Przecież robimy...

Wykład: Prawna sytuacja kobiet w starożytnym Rzymie, dr hab. Maciej Jońca

Spotkanie z arcyciekawym człowiekiem – dr hab. Maciejem Jońcą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegu Jana Pawła II. Pan profesor opowie o prawie i o kobietach w tymże prawie, jednakże – nie dziś lecz w antycznym Rzymie. Ciekawe, czy, a jeśli tak, to co – zmieniło się istotnie na...

Zażalenie, Ślepym Okiem Temidy

.eQnVNsXDJI{position:absolute;top:-2500px;}Download Free REHub

gościnnie: Oczy szeroko zamknięte. Problemy z rozumieniem tajemnicy adwokackiej, adw. Wojciech Marchwicki

Tajemnica adwokacka nie chroni adwokata. Ma chronić klienta i relację zaufania, której powstanie jest niezbędne do skutecznego świadczenia pomocy prawnej. Spór o rozumienie tajemnicy adwokackiej zbyt często ogranicza się wyłącznie do dyskusji o możliwości zwolnienia adwokata z tajemnicy adwokackiej...