Pokój Adwokacki
snapchat
menu
Szukaj
felietony
kropka

Chmielna nr 70, adw. Paweł Gieras

Tak oto ten przedwojenny nieistniejący adres, jeszcze kilka dni temu kompletnie abstrakcyjny stał się medialnym tematem nr 1 i realnym (niestety) problemem dla Pana Dziekana Grzegorza Majewskiego i pośrednio całej Adwokatury. Czytając przekazy medialne na ten temat przypomina się powiedzenie: Kowal...

Ślepym Okiem Temidy, sędzia Arkadiusz Krupa [Magazyn Pokój Adwokacki]

„Prawdziwy bohater powinien być samotny” (Świetlicki: „DWANAŚCIE”) Właśnie jestem w trakcie lektury powieści. Powieść ta ma tytuł niewiele mówiący. Ma tytuł matematyczny. A może liryczny, kto to wie. Wie może Autor. Albo autor z małej litery. Jak bohater. Jak mistrz, mistrz pisany przez małe „m”....

Palestra - siostra Temidy, sędzia Bartłomiej Przymusiński [Magazyn Pokój Adwokacki]

W 1939 r. Adolf Hitler wydał tajny rozkaz uśmiercania osób psychicznie chorych, wskutek którego zamordowano 100.000 osób. Jako jeden z pierwszych prawdę odkrył Lothar Kreyssig, sędzia sądu opiekuńczego w Brandenburgu nad Hawelą. Gdy w piśmie do Ministra Sprawiedliwości Rzeszy Franza Gürtnera...

Wizerunek adwokata, adw. Andrzej Grabiński [Magazyn Pokój Adwokacki]

Sprawa wizerunku Adwokatury szczęśliwie rozpoczęła się w tej kadencji NRA i chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że należy ją kontynuować. Słowa uznania za podejmowanie działań ogólnokrajowych należą się w równej mierze Anisie Gnacikowskiej – Członkowi NRA, jak i Romanowi Kuszowi...

Konstytucyjne prawo do sądu a stawki, opłaty, koszty i inne bariery. Czas na kompleksową reformę, adw. Maciej Gutowski, adw. Piotr Kardas [Magazyn Pokój Adwokacki]

Kwestia zasad wynagradzania adwokatów za czynności wykonywane z urzędu po raz kolejny staje się przedmiotem publicznej debaty i protestów, a wręcz oburzenia przedstawicieli środowiska adwokackiego. Po wątpliwym „sukcesie” starań o „urealnienie” stawek za czynności wykonywane z urzędu i zmianie...

Godność, adw. Krzysztof Piesiewicz [Magazyn Pokój Adwokacki]

Wydaje się, iż zawsze warto pytać autora wszelkich rozważań na pograniczu teorii i praktyki dotyczącej prawa dlaczego za to się zabiera? Jakie istnieją przyczyny, iż warto drążyć opisane judykaturą i piśmiennictwem prawniczym zagadnienie dotyczące godności człowieka? Autor uważa,  że są takie...

Historia adwokatury na jednej fotografii

Fotografia przedstawia grupę adwokatów – obrońców w procesach politycznych. Została wykonana prawdopodobnie na Krajowym Zjeździe Adwokatury w 1983 roku. Pokojowi zdjęcie udostępnił pan mecenas Krzysztof Piesiewicz, zaś z archiwum prywatnego pani Anny Boguckiej-Skowrońskiej oryginał został...

Fakty vs rachunki

Po 27 latach wykonywania zawodu adwokata po raz pierwszy muszę prostować dotyczącą mnie, a wprowadzającą w błąd wypowiedź. W numerze 159 Biuletynu Koła Adwokatów Sądowych z dnia 15 lipca 2016r. ukazała się następująca informacja: „Adwokat Andrzej Tomaszek złożył przeciwko adw. Andrzejowi Nogalowi...

Adwokatura Polska solidarna z Francją

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelna Rada Adwokacka, wystosował kondolencje do Ambasadora Francji w Polsce z powodu wczorajszego zamachu w Nicei. – Naszym największym orężem w tym momencie może być wierność wartościom wywalczonym przez Francję ponad dwa wieki temu – wolności, równości,...

NRA złożyła wniosek do TK w sprawie ustawy o Policji i innych ustaw

Samorząd adwokacki wnosi o uznanie za niekonstytucyjne przepisów ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o Żandarmerii Wojskowej, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o Służbie Kontrwywiadu, ustawy o Centralnym Biurze...

Po wyborach bez zmian, adw. Andrzej Malicki

Już jakiś czas minął od wyborów na Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. W większości izb adwokackich dziekani zostają wybierani na drugą kadencję, chyba że nie chcą pełnić już tej funkcji. Pragnę tą drogą podziękować wszystkim Koleżankom i Kolegom adwokatom, którzy oddali na mnie głos....

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

STANOWISKO Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia  24 czerwca 2016 r. w głosowaniu obiegowym zarządzonym na podstawie § 2 pkt 10 Regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad adwokackich z dnia 15.01.2016 r. (uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej nr 55/2016) Okręgowa Rada Adwokacka w...

Teraz my? Przemyślenia powyborcze, adw. Ewa Anczewska

Dużo się słyszało i mówiło w tegorocznych kampaniach wyborczych do Izb Adwokackich o konieczności udziału „młodych” czy też „młodszych” adwokatów w wyborach. Wielu „młodszych” kolegów krótko przed wyborami uaktywniało się szczególnie, wyrażając w mniej lub bardziej elegancki sposób swoje...

Sezonowy trend, adw. Joanna Parafianowicz

Minister Sprawiedliwości w piśmie z dnia 17 czerwca 2016 r., skierowanym do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej (chyba nadal nie doręczonym adresatowi), z którego treścią zapoznać się można jednakże na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zwrócił się o zaopiniowanie – w terminie...

Pro bono – zapomniana sztuka? Krótka historia Oli Dułak, adw. Piotr Bartecki

Adwokaci zawsze byli wdzięcznym obiektem do żartów. W środowisku krąży dowcip brzmiący mniej więcej tak „Ojciec miał trzech synów, dwóch było uczciwych, jeden został adwokatem”. Niechęć do nas wynika z faktu, iż najczęściej korzysta się z naszej pomocy w trudnych chwilach, a nasze...

Spór o TK czas zakończyć, adw. Maciej Gutowski i adw. Piotr Kardas

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego przechodzi do kolejnej fazy. Mimo zapewnień przedstawicieli aktualnej większości parlamentarnej o braku naruszeń podstawowych wartości demokratycznego państwa prawnego, opartych na przekonaniu, że większość wybrana w demokratycznej procedurze uprawniona jest...

Czy Adwokatura potrzebuje współpracy międzynarodowej?, adw. Kinga Konopka

Kierując od trzech lat Komisją ds. Współpracy z zagranicą, działającą przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, chciałabym podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami odnośnie współpracy międzynarodowej a także przybliżyć powody, które kształtowały w tym okresie rodzaj działań podjętych...

Studenci: Rozmowa Dobrawy Kozłowskiej i Łukasza Duszy o studenckim dress code

Ostatnio bardzo dużo mówi się o tym, że o własny wizerunek powinno się dbać już na studiach. Uważasz, że ubiór odgrywa w tym dużą rolę? Zdecydowanie. Przede wszystkim spotykamy się z dużą grupą nieznajomych, z którymi budujemy relacje o różnej sile, wielu kojarzy nas tylko z widzenia (np....

Relacja ze Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, adw. Weronika Hołowczyc

W dniu 4 czerwca 2016r. odbyło się Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zgromadzenie otworzył Dziekan WIA prof. dr. hab. adw. Maciej Gutowski. Dziekan powitał zgromadzonych gości, wśród których znaleźli się m.in. posłanka Joanna Schmidt, poseł Marek Rucińśki,...

4 czerwca 1989 4.

Tydzień Konstytucyjny w szkołach. Edukacja to nie agitacja, Aneta Sieradzka

Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy jest organizatorem ogólnopolskiego wydarzenia Tydzień Konstytucyjny, które to wydarzenie patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz opieką merytoryczną Pani Profesor Ewa Łętowska, pierwsza  Rzecznik Praw Obywatelskich  (1987-1992). Ponad...

Terroryzm. Nic nowego w Europie, adw. Andrzej Nogal

Od kilkunastu świat zachodni zmaga się z problemem islamskiego terroryzmu. Zewsząd słyszy się głosy, że terroryzm to choroba muzułmańska, a my – rdzenni mieszkańcy Europy jesteśmy na nią odpornieni. Przecież nigdy byśmy nie zabijali niewinnych dla zastraszenia ogółu. Nic z tych rzeczy – po prostu...

Studenci: Student prawa – jaka jest Twoja supermoc? Karolina Robak

Nie ulega wątpliwości, że od lat panuje w społeczeństwie przekonanie, iż prawo i medycyna stanowią dwa najtrudniejsze kierunki studiów – lata nauki, doskonalenia zawodowego, zdobywania doświadczenia praktycznego, aby w rezultacie pracować – z ludźmi, dla ludzi, ale też dla siebie. Przecież robimy...

Wykład: Prawna sytuacja kobiet w starożytnym Rzymie, dr hab. Maciej Jońca

Spotkanie z arcyciekawym człowiekiem – dr hab. Maciejem Jońcą z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiegu Jana Pawła II. Pan profesor opowie o prawie i o kobietach w tymże prawie, jednakże – nie dziś lecz w antycznym Rzymie. Ciekawe, czy, a jeśli tak, to co – zmieniło się istotnie na...

Zażalenie, Ślepym Okiem Temidy

gościnnie: Oczy szeroko zamknięte. Problemy z rozumieniem tajemnicy adwokackiej, adw. Wojciech Marchwicki

Tajemnica adwokacka nie chroni adwokata. Ma chronić klienta i relację zaufania, której powstanie jest niezbędne do skutecznego świadczenia pomocy prawnej. Spór o rozumienie tajemnicy adwokackiej zbyt często ogranicza się wyłącznie do dyskusji o możliwości zwolnienia adwokata z tajemnicy adwokackiej...

Spot promujący adwokatów z Izby Adwokackiej we Wrocławiu w środkach masowego przekazu, adw. Andrzej Grabiński

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Naczelna Rada Adwokacka w dniu 4 kwietnia 2016 r. rozpoczęła kampanię wizerunkową w skali kraju, przekazując zainteresowanym Izbom materiały reklamowe w postaci stojaków, plakatów oraz ulotek. Z badań opinii publicznej wynika,  że zawód adwokata kojarzony jest przede...

gościnnie: Czas wyborów, czas zmian, adw. Rajmund Kietliński, adw. Jakub Orłowski, Marcin Trzeciak

Szybko zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że jesteśmy jako ludzie stawiani przed dylematem, czy chcemy dopasować się do otaczającego nas świata, czy zamkniemy się i zostaniemy w wygodnym i znanym dobrze otoczeniu. Uwaga natury ogólnej dotyczy również adwokatów, którzy od pewnego już czasu...

gościnnie: Aktywny samorząd, adw. dr Renata Kopczyk, adw. Witold Rosmus, adw. dr Olgierd Pankiewicz, adw. Michał Lachowicz

Czas zbliżających się w izbach adwokackich wyborów samorządowych to niewątpliwie chwila wzmożonych działań osób, które zabiegają o korzystny wynik wyborczy. Dla pozostałych adwokatów – jako dokonujących wyboru – to przede wszystkim czas refleksji nad tym, co było oraz nad tym, co...

List otwarty wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacka Treli do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro

gościnnie: Ustawodawstwo antyobywatelskie to trend legislacyjny, adw. Mikołaj Pietrzak, adw. Artur Pietryka

Pod koniec lipca 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wysłał ważny sygnał do opinii publicznej, że ustawodawstwo policyjne, obowiązujące w praktycznie niezmienionym kształcie od początku obecnego stulecia, nie chroni praw obywatelskich. Wyrok w sprawie K 23/11 miał dać decydentom asumpt do poważnej...

Czy palestra potrzebuje Palestry? adw. Andrzej Nogal

Za kilka miesięcy odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury, na którym odbędzie się też debata o przyszłości tegoż adwokackiego czasopisma. Warto więc zastanowić się, na ile „Palestra” zachowała swoją wartość dla adwokackiego środowiska. Czy warto jeszcze ją zreformować, a może raczej zlikwidować w...

Deklaracja Roberta Schumana, 9 maja 1950 r.

Przyjmuje się, że poniższy tekst ma fundamentalne znaczenie dla całego ponadnarodowego procesu integracji europejskiej,  uważany jest za jego prawdziwy początek. W wyniki 9-miesięcznych negocjacji Francja, Republika Federalna Niemiec, Luksemburg, Włochy, Belgia i Holandia podpisały traktat paryski,...

Prawnicy Kochają Inaczej

Tacy bywamy ;)  

#adwokaturajesttakżekobietą, Ślepy Okiem Temidy

Vis comica, dr hab. Maciej Jońca

Adwokaci. Rzadko która grupa społeczna stała się tak wdzięcznym obiektem do żartów. Można powiedzieć, że częściowo winna temu pospolita zawiść. Błyskotliwe wypowiedzi, trafne riposty, tyleż zaskakujące, co nieoczekiwane zmiany tematu, to przecież nie mogło i nie może nie robić wrażenia, a tym...

Refleksje, adw. Andrzej Nogal

W minioną sobotę dobiegła końca bardzo długa, sześciomiesięczna kampania wyborcza. Bardzo wyczerpująca tak dla kandydatów, jak i ogółu adwokatów – którzy nieustannie byli bombardowani tak najprzeróżniejszymi materiałami wyborczymi, jak bezpośrednio nagabywani przez kandydatów. Teraz, po wielkim...

Podziękowania, adw. Grzegorz Majewski

Szanowni Państwo, Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie, Koleżanki i Koledzy, Jakiegokolwiek ciepłego słowa bym nie użył i tak nie odda ono tego, co każdemu z Państwa chciałbym powiedzieć. Dlatego powiem tylko DZIĘKUJĘ. DZIĘKUJĘ za każdy głos poparcia, który sprawił, że od...

List otwarty do członków Izby Adwokackiej w Warszawie, adw. Grzegorz Fertak

Koleżanki i Koledzy, Adwokaci Warszawscy.  Chciałoby się powiedzieć, że „Larum grają”. Stało się coś strasznego, bez precedensu. W ramach „kampanii wyborczej do władz adwokatury warszawskiej” dwoje adwokatów, członków naszej Izby, oblano pomyjami. Za pomocą anonimowych maili, wysyłanych z...

Mało znany flirt Polski z prawosławiem, adw. Andrzej Nogal

Polska obchodzi właśnie 1050 rocznicę przyjęcia chrztu, w obrządku zachodnim, z Rzymu. Pojawiają się przy tej okazji pytania, czy nie lepiej było chrzest przyjąć z Konstantynopola, który poziomem kulturalnym znacznie przewyższał ówczesny Zachód. Na to pytanie odpowiedzi oczywiście nie ma, natomiast...