Pokój Adwokacki
snapchat
menu
Szukaj
felietony
kropka

Parę słów o znaczeniu tych samych słów, adw. Krzysztof Stępiński & adw. Jacek Dubois [Magazyn Pokój Adwokacki]

W Konstytucji RP z 1997 r. rzeczowników „adwokatura” i „adwokat” nie uświadczysz.  Pośrednio o adwokaturze traktuje przepis art. 17 § 1, który przewiduje możliwość tworzenia samorządów zawodowych, reprezentujących zawody zaufania publicznego i sprawujących pieczę nad...

Być jak Robert Schuman, adw. Joanna Parafianowicz

Gdy świat przeżywał koszmar drugiej wojny światowej, Robert Schuman tworzył podwaliny Unii Europejskiej, zgodnie z przekonaniem, że ludzi należy do siebie zbliżać, a nie sobie wzajemnie przeciwstawiać oraz mając świadomość, że godność stanowiąca fundament praw i wolności, jest przynależna każdemu...

Jest mi wstyd

Jest mi wstyd, że Polska nie potępiła wokalnie rzezi ludności cywilnej w Aleppo, oraz roli Rosji w tym konflikcie. Jest mi wstyd, że nasz kraj nie okazał elementarnej ludzkiej solidarności i miłosierdzia, dając schronienie choćby garści uchodźców z Syrii. Jest mi wstyd z powodu własnej bezsilności,...

Prawo wyrwane z seriali

Na przestrzeni ostatniej dekady seriale o tematyce prawniczej znacznie zyskały na popularności. Coraz częściej odchodzi się od formuły telenoweli o losach rodzin, a producenci znacznie chętniej skupiają się na historiach jednostek, wykonujących konkretne zawody. Stąd też mamy do wyboru całą gamę...

Adwokatura wobec arbitrażu, adw. Łukasz Wydra

Ostatni Krajowy Zjazd Adwokatury wiele uwagi poświęcił poszerzaniu pól aktywności zawodowej adwokatów. Podjęto nawet stosownie uchwały, mające na celu spowodowanie podjęcia przez Naczelną Radę Adwokacką szeregu działań, zmierzających do ekstensji adwokatury na obszary aktywności nieco zapomniane,...

Apel Dziekana ORA w W-wie z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Mając na uwadze najpiękniejsze karty historii Adwokatury Polskiej, w tym w szczególności bohaterską postawę w okresie stanu wojennego w 1981 roku wielkich warszawskich Adwokatów – Koleżanek i Kolegów naszej Izby, stojących po stronie niesprawiedliwie oskarżanych i pozbawionych wolności,...

Uchwała ORA w Warszawie z dnia 14 grudnia 1981 r.

Jak adwokaci zareagowali na wprowadzenie stanu wojennego? Przede wszystkim – szybko. W dniu 14 grudnia 1981 r. zebrała się Rada Adwokacka w Warszawie w składzie: dziekan Maciej Dubois oraz członkowie: Witold Antoniewski, Przemy- sław Helsztyński, Czesław Jaworski, Wojciech Krajewski,...

Dekret o stanie wojennym

Tekst dekretu o stanie wojennym z adnotacjami Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu i jego zastępców został powielony w późniejszym czasie i rozesłany do jednostek organizacyjnych KWMO w Radomiu przez Wydział Ogólny KWMO w Radomiu (pieczątka nagłówkowa bez kolejnego numeru oraz litera A przed...

10/12: Europejski Dzień Prawnika i Dzień Praw Człowieka

10 grudnia to co najmniej dwa ważne powody do świętowania. Obchodzimy bowiem Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka oraz Europejski Dzień Prawnika. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej...

#pokójTV

Zapraszamy do nowego pokojowego cyklu youtube’owych informacji dnia :)

My tu wszyscy jesteśmy szaleni, Adw. Bartosz Przeciechowski

My tu wszyscy jesteśmy szaleni. O kocie, który kocha swój zawód. „- Ale ja nie chcę iść do nikogo szalonego – oświadczyła Alicja. – Ale nic na to nie poradzisz – powiedział Kot – my tu wszyscy jesteśmy szaleni. Ja też jestem. I ty. – Skąd wiesz, że jestem szalona? – zapytała...

#3

Poprzez regulacje ustawowe, postępującą atomizację ludzi, ich walkę o życie – Adwokatura, zamiast sprawami ludzi, faktycznie zajmuje się sobą. Stworzono jej takie mechanizmy, które dezintegrują, zrywają więzi, minimalizują sens posiadania tytułu adwokata. W konsekwencji, w środowiskowych dyskusjach...

Dlaczego kandyduję, adw. Joanna Parafianowicz

Kandyduję do Naczelnej Rady Adwokackiej dlatego, że jestem młodym adwokatem, dzięki czemu jest we mnie nadal zarówno wiara w to, że mogę zmieniać świat jak i w to, że świat ten zmiany niekiedy potrzebuje, a jej przeprowadzenie jest jeszcze możliwe. Adwokatura, w mojej ocenie, nie potrzebuje...

Plus minus odpowiedzialność

Referat Skarg i Wniosków Naczelnej Rady Adwokackiej wszczął postępowanie mające na celu wyjaśnienie czy działania spółek Polkomtel S.A. i Availo Sp. z o.o. polegające na oferowaniu przedsiębiorcom usług prawnych nie naruszają przepisów prawa, w szczególności czy nie stanowią czynu nieuczciwej...

Adwokaci w odrodzonej Polsce

We wszystkich działaniach państwotwórczych, czy to na polu cywilnym, czy wojskowym, rolę nie do przecenienia odegrało środowisko polskiej palestry. Można bez przesady powiedzieć, że w dziele odbudowy Polski, które rozpoczęło się z chwilą powstania Legionów Polskich w sierpniu 1914 r., a zakończyło...

Krytyka czy demagogia, adw. Andrzej Zwara

Mity, bajki, brak własnych pomysłów i recept, a jeśli są, to trywialne. To wszystko wymieszane z czarnym PR-em i podlane sosem wyborczym. Tak można w skrócie skomentować pojawiające się ostatnio w przestrzeni internetowej komentarze pod moim adresem. Z uwagą je czytam, ale z zasady publicznych...

„...human rights are women's rights (...), adw. Weronika Hołowczyc [Magazyn Pokój Adwokacki]

„…human rights are women’s rights and women’s rights are human rights, once and for all” To nie będzie tekst o prawie. To nie będzie tekst o polityce. To będzie tekst o kobiecie – prawniczce i polityku. Kandydatce na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, która...

Strach przed strachem, Wojciech Klicki [Magazyn Pokój Adwokacki]

W ostatnim odcinku czwartego sezonu House of Cards, gdy wydaje się, że władza Franka i Claire Underwood sypie się jak tytułowy domek z kart, postanawiają oni wykorzystać ostatnie narzędzie, jakie im zostało: strach. Lęk konsoliduje społeczeństwo wokół władzy, jest klasyczną metodą rządzenia. Coraz...

Ludzie, którzy nienawidzą kobiet, apl. adw. Zuzanna Warso [Magazyn Pokój Adwokacki]

(hejt – obraźliwy lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie; źródło: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego) Bagno 24 lipca na stronie „Sterniczki w Krytyce Politycznej” ukazuje się wywiad z posłanką na Sejm RP. Mówi między innymi o seksistowskich komentarzach, które...

Rozważania o języku prawniczym, dr hab. Teresa Gardocka [Magazyn Pokój Adwokacki]

O języku  prawniczym można mówić w różnym sensie. Po pierwsze, o języku ustaw, zwanym niekiedy językiem prawnym. Po drugie, o języku, jakim posługują się prawnicy w zawodowym dyskursie, używając   nazw i zwrotów nie występujących w przepisach prawnych i tylko częściowo zrozumiałych dla postronnych,...

Orzekanie na podstawie konstytucji, adw. dr hab. Robert Gwiazdowski

Sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego zadeklarowali, że będą orzekać na podstawie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Nawet tych niepublikowanych. Nie wiem do końca czy tak można, bo jednak Konstytucja wspomina coś tam o  „ogłaszaniu” orzeczeń Trybunału w „dzienniku...

Fotografia metafisica, adw. Krzysztof Piesiewicz [Magazyn Pokój Adwokacki]

Rok 1936. Znowu młodzieniec patrzy w niebo. Wyraźne rysy aryjskie. Uniesiona broda do góry. Ostrzyżony równo. Jasne włosy. Widać, że jest pewien jutra. List przenosi nas do Paryża. Rok 1937. Pomnik Niemiec. Wielki monument. Raptem uciekamy ze zdjęciami do Grecji. Ateny, Santorini, Korfu, Delphy....

Szklana pogoda w Adwokaturze

Kancelaria adwokacka i dwie panie adwokat po pięćdziesiątce. Jedna z nich jest alkoholiczką romansującą z aplikantem. Choć miłość wieku nie zna, jako ciekawostkę można podać, że wybranek jest młodszy o dobrych kilka dekad. Druga ze wspólniczek z powodzeniem łączy obowiązki intymne z prowadzeniem...

Ministerialna skuteczność, adw. Marcin Surowiec

Podczas tegorocznych wakacji media informowały o dramatycznej sprawie małej Lenki, odebranej rodzicom tuż po urodzeniu przez – jedną z najpopularniejszych w środkach społecznego przekazu instytucji niemieckich – Jugendamt. Po rozpoznaniu sprawy przez sąd rejonowy w Kirchheim unter Teck dziecko...

nieuczciwepraktyki.pl

Bodaj każdy z nas miał w życiu kontakt z firmą windykacyjną, która nie tylko nie miała podstaw do tego, aby czegokolwiek żądać, ale także posługiwała się metodami nie znanymi kodeksowi postępowania cywilnego. Żądanie wpłaty określonej kwoty pod rygorem wszczęcia egzekucji terenowej przez podmiot...

„Śmierć na miejscu, poproszę” – prawne aspekty turystyki samobójczej, Karolina Robak

Słowo „turystyka” co do zasady budzi pozytywne skojarzenia. Wyróżnia się agroturystykę, turystykę krajoznawczą, turystykę zdrowotną czy też biznesową, ale coraz częściej mówi się o turystyce aborcyjnej i – co w przypadku tego tekstu konieczne – turystyce samobójczej. Połączenie tych słów jest swego...

Adwokatura ani ani (1/5)

Mimo silnie wyczuwalnych podziałów w środowisku adwokackim, często głosimy prawdy o tym, że Adwokatura nie jest (proszę wybaczyć kolokwializm) ani młoda, ani stara, nie jest ani Adwokaturą metropolii, ani Adwokaturą mniejszych ośrodków. Wszystko wydaje się być jednolite, spójne, mamy wspólne...

#nowoczesnaadwokatura

#nowoczesnaadwokatura Niniejszy tekst wpisuje się w debatę dotyczącą diagnozy stanu i prognoz dalszego rozwoju Adwokatury, która toczy się od pewnego czasu zarówno na łamach Palestry, jak i w mediach społecznościowych[1].Wydaje się przy tym, że w tematyce rozwoju Adwokatury i zmian, których...

Ad vocem #czarnyprotest adw. Joanny Parafianowicz, adw. dr Anna Malicka – Ochtera

Za niezwykle cenne uznać dziś trzeba odwołanie się do idei, w której prawo kształtuje pożądany obraz rzeczywistości, nie stanowiąc jedynie sprzężonego zbioru norm sankcjonowanych i sankcjonujących. Widząc w prawie jedynie rozkaz suwerena w istocie – zgadzając się z Panią Mecenas – spłycamy...

Wyrok łączny w pigułce, Ślepym Okiem Temidy

Wyrok łączny i kara łączna towarzyszą polskiemu wymiarowi sprawiedliwości od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Instytucje te nawiązują do systemu prawa niemieckiego, a stanowią prostą konsekwencję uznania za podstawową zasady, zgodnie z którą jeden czyn stanowić może tylko jedno...

Adwokatura nie ocali się sama, adw. Michał Synoradzki

Jako wpółautor ubiegłorocznego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nierównoprawnego statusu adwokatów i radców prawnych, bywam pytany przez kolegów adwokatów, czy długo jeszcze przyjdzie czekać na jego rozpoznanie. Niestety, do rozpatrzenia wniosku o kluczowym znaczeniu dla losów naszego...

#czarnyprotest, adw. Joanna Parafianowicz

Lon Luvois Fuller, teoretyk prawa i autor książki pt. „Moralność prawa” będący krytykiem pozytywizmu prawniczego, określał go jako teorię zrównującą prawo z rozkazem wojskowym z pominięciem faktu, że prawo powstaje w społeczeństwie nie będąc wyłącznie tworem suwerena. Zdaniem autora, adresaci norm...

#2 Magazyn Pokój Adwokacki

  Co ty robisz, po co dzielić świat na ‚my’ i ‚oni’? skąd pewność, że i nas nie zaliczą do ‚nich’ [Hifi Banda – Puszer Remix 1, feat. Pyskaty, Numer Raz, Kaszalot, Rak, Tede] Podejrzliwość to cecha charakteru. Osoby obarczone nią w nadmiarze, nie zwykły oceniać rzeczywistości...

Po plenum NRA, adw. Paweł Gieras

Wczoraj odbyło się zwołane w trybie pilnym nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Przyczyna zwołania była oczywista – kryzys wizerunkowy związany z reprywatyzacją działki „Chmielna nr 70” i udziału w tym procesie Pana Dziekana Grzegorza Majewskiego. Własne przemyślenia a...

Rezygnacja adw. Grzegorza Majewskiego z funkcji Dziekana ORA w Warszawie

Dziekan ORA w Warszawie adw. Grzegorz Majewski zrezygnował z funkcji Dziekana ORA w Warszawie.  Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie powierzyła pełnienie funkcji Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na podstawie § 5 ust. 1 regulaminu organizacji i funkcjonowania okręgowych rad...

Nie bronię Rzecznika Praw Obywatelskich, Krzysztof Izdebski

Nie bronię Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik (i jego zespół) broni się doskonale sam.   Wielokrotnie udowodnił, że nie działa pod publiczkę i posiadł umiejętność, której powinno mu zazdrościć wielu polityków. Umiejętność działania „pod obywateli”. Wszystkie jego działania, ale przede...

Najlepszy premier najlepszego rządu

                12 września  1989 r. Sejm powołał rząd premiera Tadeusza Mazowieckiego. Tworzyło go 11 przedstawicieli OKP, po 4 ministrów z PZPR (w tym kierujący resortami spraw wewnętrznych i obrony narodowej) i ZSL oraz 3 z SD. Tego dnia Mazowiecki...

Plebiscyt: Adwokacki patron roku

      Rozpoczynamy pierwszą edycję plebiscytu pn. „Adwokacki patron roku„, którym to tytułem zostanie uhonorowany adwokat, który w sposób szczególny swoją postawą, aktywnością, chęcią i umiejętnością dzielenia się wiedzą zawodową wyróżnił się na tle innych adwokatów...

Jak każda kobieta mam więcej siły niż na to wyglądam, tekst o kobietach - adwokatach

„Być kobietą, być kobietą – marzę ciągle będąc dzieckiem… Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie… Być kobietą, być kobietą – oszukiwać, dręczyć, zdradzać, nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać” – jak śpiewała niegdyś Alicja Majewska. Tymczasem w realiach...

2 lata, adw. Joanna Parafianowicz

Bunt 2-latka, koniec okresu płatności obniżonej stawki ZUS, przedłużający się o rok i 9 miesięcy ponad 3 planowane – remont głównej arterii miasta, schyłek sezonowego trendu. Wszystkie wymienione momenty stanowią okazję po temu, by choć na chwilę się zatrzymać i zastanowić. Nad tym co było,...