snapchat
menu
Szukaj
bez togi
kropka

Jeśli sąd, to w Sochaczewie ;)

  Sąd Najwyższy w wyroku z dnia z dnia 11 lutego 2003 r., sygn. V CKN 1651/00: „nieważność jest najpoważniejszą sankcją wadliwości czynności prawnej. Tymczasem akt notarialny stanowi jej formę. Wprawdzie zasadą polskiego prawa cywilnego jest, że oświadczenie woli może być złożone w formie...

Wymiar curry

autor: Adrianna Sagan

Zwierzęta personalnie wymienione w KC

Dziękujemy Dominikowi Waszczakowi, Joannie Siniarskiej, Ani Nasiłowskiej, Michałowi Kwietniowi, Marcinowi Raptisowi, Bogusi Lalik :)

1 500 za noc

Materiał przesłała Agnieszka Krzykała – dziękujemy.

Siądziemy i napiszemy Konstytucję

Prawnicy kazali nam przypominać...

Za przesłanie dziękujemy Łukaszowi Bardeli, źródło mądrości: https://zencard.pl/regulamin/

Naruszenie miru domowego

Za przesłanie dziękujemy mec. Piotrowi Bieńkowskiemu

Zajęłam po prostu jednym słowem ujmując pustostan

Za przesłanie tego przykładu pozakodeksowego trybu zajęcia lokalu dziękujemy Rafałowi Sadowskiemu.

Gdy kariera pędzi jak szalona

Za przesłanie dziękujemy Jolie Stell

2 marca, kartka z kalendarza

Niezgodność towaru z umową

Za przesłanie materiału poglądowego dziękujemy Agnieszce Morawskiej

Ceny przestępne

Za przesłanie dziękujemy Michałowi Łukasiewiczowi

Odwrócenie niektórych skutków ciąży