HomeBez nazwy1

Bez nazwy1

Share Post
Written by

Lektor prawniczego języka angielskiego, anglistka, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Wykładowca English for Law, Law in Film, Business Culture, Academic Writing i Business Writing